CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 17, 5-10

 

THIÊN CHÚA THAY ĐỔI CON NGƯỜI

 

Sự thánh thiện luôn đòi hỏi ở đức khiêm nhượng. Một người thực hành được nhiều nhân đức, chu toàn việc đạo đức, làm nhiều việc lành phúc đức, sống bác ái phục vụ nhưng chỉ để khoe khoang, tự mãn, kể công với Chúa, với mọi người thì quả thực ngay lúc đó họ không còn sự thánh thiện nữa.

 

Khiêm nhượng là nền tảng của mọi nhân đức, do đó, hôm nay trong đoạn Tin Mừng Lc 17, 10, Chúa Giêsu dạy các môn đệ ” Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi “. Vâng, người tín hữu là đầy tớ của Chúa, nên chỉ làm theo lời giáo huấn của Ngài. Habacuc đã kiên nhẫn, khiêm tốn cầu nguyện và khẩn cầu Thiên Chúa , Xin Thiên Chúa ban thêm đức tin bởi vì Habacuc đã tin rằng Thiên Chúa là Người duy nhất có thể thay đổi lòng dạ con người. Ngôn sứ  Habacuc là một người có đức tin mạnh mẽ. Con người thực sự có là gì tất cả đều do Thiên Chúa. Con người chỉ là đầy tớ vô dụng. Con người chỉ là tạo vật của Thiên Chúa. Vì là đầy tớ, con người phải vâng lệnh chủ, phải làm những gì chủ sai, cần đến con người làm mà không được kể công, không được bắt ông chủ nhớ đền công trạng của mình. Đây là chuyện hết sức bình thường và là chuyện bổn phận của con người. Tất cả đều là ân sủng. Tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Con người nhờ lời cầu nguyện, nhờ lòng khiêm tốn sẽ được Chúa chúc phúc và ban ơn lành. Đức tin dẫn đưa con người đến bình an, ban sự can đảm như thánh Phaolo đã đảm bảo với Timotheo :” Thánh Thần của Thiên Chúa đã ban cho chúng ta không phải là một sự hèn nhát nhưng đúng hơn đã làm cho chúng ta sức mạnh, yêu thương và khôn ngoan “. Sự yêu thương và khôn ngoan sẽ không làm cho con người tự kiêu, tự mãn nhưng họ nhận ra tất cả đều do hồng ân của Chúa, tất cả nhờ ơn Thiên Chúa ban cho. Người khiêm nhượng hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo, tự mãn vì người tự cao sẽ không cảm thấy bao giờ cần Chúa, họ tự cho mọi thành quả là do sức họ làm nên. Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta thấy các Kinh  sư, nhóm Phariseu là những người thật kiêu ngạo, họ coi họ là công chính, là thánh thiện hơn mọi người, họ tự cao tự đại, đi đâu cũng muốn ăn trên ngồi trước, tua áo kéo dài, ăn mặc xúng xính trong các bộ quần áo sang trọng vv…Hãy coi người Phariseu cầu nguyện trong đền thờ vv…Hãy đọc lại câu chuyện người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang và bị điệu tới trước mặt Chúa Giesu. Kiêu ngạo cũng là cám dỗ thường xuyên của mỗi người chúng ta.

Khiêm tốn là đức tính căn bản, đặc biệt được Chúa đoái thương. Trong những trang đầu tiên của Sách Khải Nguyên chúng ta đã đọc thấy vì kiêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa, nên con người đã mắc lừa ma quỷ là con rắn, nên ăn trái cấm. Chính vì thế, tội đã ngập tràn và sự chết đã đổ vào trần gian.Vì ghen tương, vì tự mãn, Cain đã giết chính em của mình là Abel. Người khiêm tốn là người luôn thấy mình là yếu hèn, luôn nhận ra những khiếm khuyết của mình. Do đó, khi nào họ cũng tin tưởng, cũng cậy trông vào Thiên Chúa. Thành công không kiêu ngạo và thất bại càng cậy trông vào Thiên Chúa. Khi thành công ở đời người khiêm tốn luôn vui mừng tạ ơn Chúa vì chính Chúa tặng ban cho họ. Mẹ Maria luôn sống đơn sơ, nhỏ bé. Mẹ đã luôn ca tụng Chúa vì Chúa đã nâng những người phận nhỏ và hạ những ai lòng trí kiêu căng. Mẹ đã ca tụng Chúa vì Đấng toàn năng đã làm cho Mẹ những điều lạ lùng, kỳ diệu, danh Ngài thật chí thánh chí tôn.

 

Chính Đức Thánh Cha cũng cho mình là đầy tớ của các tôi tớ. Con người chỉ là đầy tớ vô dụng. Khiêm nhượng bao nhiêu cũng không đủ nhưng kiêu căng một chút đã quá nhiều. Con người chỉ là bình sành dễ vỡ. Chỉ có Chúa mới làm thay đổi lòng con người. Và chỉ có những tấm lòng đơn sơ, trong trắng, thánh thiện mới chứa nổi Đấng vô cùng thánh thiện.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài đổi mới mặt địa cầu, đổi mới tâm hồn con người . Amen.

 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

 

 

 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C