Chúa Nhật 27 Thường niên,C

 

Sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 17:5-10)

 

          Có hai điều quan trọng nhất các Tông đồ đã xin thẳng Chúa Giê-su:  xin Thầy dạy họ cầu nguyện và xin Thầy thêm lòng tin cho họ.  Không thể là một tín hữu nếu không có lòng tin, dù mạnh hay yếu.  Nhận thức lòng tin giữ vai trò trọng yếu trong đời sống Ki-tô hữu nên các Tông đồ xin Chúa:  “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”.  Lời khẩn cầu này là đề tài suy niệm của chúng ta.  Có lẽ các Tông đồ muốn xin Chúa cho họ một đức tin thật lớn, để họ cũng có thể thực hiện được những việc lạ lùng như Chúa đã làm.  Nhưng dường như Chúa chỉ đòi hỏi họ có một đức tin “bằng hạt cải” thì cũng đủ lắm rồi!  Vậy làm sao “đo lường” mức độ của lòng tin?

          Trước hết, chúng ta hãy hiểu thế nào là tin.  Tin một người có nghĩa là tôi nhìn nhận thế giá, kiến thức, quyền lực, tình yêu… của người ấy.  Học sinh tin vào giáo sư vì kiến thức rộng rãi của ông.  Cô gái tin vào chàng trai vì nghĩ chàng thực sự thương yêu mình.  Cũng vậy, chúng ta tin vào Chúa vì Chúa toàn năng, yêu thương, che chở, dạy dỗ chân lý cho chúng ta.  Nói khác đi, tin Chúa là đáp lại Người vì tất cả những gì Người đã tỏ ra cho chúng ta biết về Người.  Hiểu đơn giản như vậy, chúng ta càng thấy sự liên hệ giữa lòng tin và lòng khiêm nhường.  Học sinh càng khiêm tốn thì càng dễ nhìn nhận sự thông thái của thầy và sẵn sàng lãnh hội những điều thầy giảng dạy.  Tương tự, chúng ta càng khiêm nhượng thì càng dễ nhận biết Chúa quyền năng và yêu thương chúng ta.  Cụ thể, chúng ta hiểu được tại sao trong bài Tin Mừng hôm nay, sau khi nói đến sức mạnh của “lòng tin lớn bằng hạt cải”, Chúa Giê-su lại viện dẫn thí dụ người đầy tớ tuy đã tận tâm làm việc mà vẫn nhận mình “là những đầy tớ vô dụng”.  Chính là để nói lên liên hệ giữa lòng tin với sự khiêm nhượng.  Càng khiêm nhượng thì đức tin càng lớn lao.  Như thế, khiêm nhượng chính là thước đo lòng tin của chúng ta vậy.

          Hiểu thế nào là lòng tin thì dễ, nhưng sống đức tin thì không dễ chút nào.  Thái độ khiêm nhượng của người đầy tớ nhận chân được chổ đứng của mình trước mặt ông chủ là mẫu mực cho chúng ta sống đức tin.  Thường chúng ta hay biến Chúa thành “con nợ” của chúng ta.  Mới sống tạm đàng hoàng một chút, chúng ta đã đòi hỏi Chúa phải thưởng công này nọ, chứ mấy khi nghĩ rằng sống như thế mới chỉ là “làm việc bổn phận” của chúng ta thôi.  Hoặc khi gặp cơn gian nan khốn khó, chúng ta đã vội trách Chúa tại sao chúng ta làm điều lành mà Chúa lại để cho sự dữ xảy đến với chúng ta.  Nếu chúng ta có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì “cây dâu” điều dữ có mọc ngay trong cuộc đời chúng ta cũng phải “bật rễ lên, xuống biển kia mà mọc”!  Điều quan trọng là thực sự có lòng khiêm nhượng đón nhận tất cả những điều Chúa dạy trong Kinh Thánh và sống Lời Chúa, khi ấy hạt cải sẽ mọc lên thành cây, đến nỗi chim trời có thể tới trú ngụ và làm tổ được (Mát-thêu 13:31-32).

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Sức mạnh của lòng tin không phải là một ảo tưởng, nhưng là một thực tại.  Nó có thể thay đổi một đời người hay một số phận, như chúng ta từng chứng kiến những cuộc đời chung quanh chúng ta.  Có gì mạnh mẽ bằng đức tin của cha ông chúng ta đã sẵn sàng chịu cực hình và chịu chết để làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô?  Có gì bền bỉ hơn lòng tin của bà mẹ Mô-ni-ca kiên nhẫn chờ đợi hai mươi lăm năm ngày Augustinô trở lại với Chúa?  Lòng tin nào lớn bằng lòng tin của Mẹ Tê-rê-xa thân hình bé nhỏ nhưng trái tim chứa được cả Thiên Chúa và người nghèo?  “Nếu anh em có lòng tin” không chỉ là mơ ước của Chúa Giê-su, nhưng cũng là lời cầu nguyện và cố gắng không ngừng của chúng ta:  “Xin thêm lòng tin cho chúng con”.    

 

Lm. Dominic TTL

30-9-2010 


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C