Chúa Nhật 3 Thường niên, C

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 1:1-4; 4:14-21)

 

          Bắt đầu từ Chúa Nhật hôm nay, chúng ta có cơ hội làm quen và lắng nghe sách Tin Mừng Lu-ca vì là năm C của chu kỳ phụng vụ.  Bài Tin Mừng hôm nay mang đặc tính giới thiệu, giới thiệu sách Tin Mừng Lu-ca, nhưng quan trọng hơn cả là lời sách ngôn sứ I-sai-a giới thiệu sứ vụ của Chúa Giê-su và được chính miệng Chúa Giê-su xác nhận.

          Đây là lần duy nhất sách Tin Mừng kể lại Chúa Giê-su là người tuyên đọc Lời Chúa trước một cộng đoàn dân Chúa.  Chắc chắn trong những buổi gia đình cầu nguyện hằng ngày và những ngày sa-bát tại hội đường, Chúa Giê-su đã làm công việc đọc Lời Chúa.  Nhưng lần này tại hội đường Na-da-rét, việc tuyên đọc Lời Chúa mang tầm quan trọng vô cùng lớn lao.  Quan trọng vì là đoạn sách ngôn sứ I-sai-a nói về sứ vụ chính Chúa Giê-su đang thi hành:  Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.  Tiếp theo là lời giải thích sứ vụ ấy:  Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

          Rõ ràng chúng ta thấy lời giới thiệu của ngôn sứ I-sai-a không đả động chút nào tới công việc của một nhà giải phóng chính trị hay quân sự muốn phất cờ khởi nghĩa và đánh đuổi quân Rô-ma ra khỏi bờ cõi Ít-ra-en.  Nhưng lời giới thiệu chỉ nói đến việc rao giảng Tin Mừng, những việc “thi ân giáng phúc và chữa lành” (Công Vụ 10:38) mà Chúa Giê-su đã bắt đầu thực hiện.  Rồi mọi người trong hội đường hồi hộp chờ đợi xem Chúa Giê-su sẽ giải thích thế nào những lời Sách Thánh Người vừa tuyên đọc.  Chúa Giê-su không vỗ ngực bảo những lời Sách Thánh ấy nói về chính Người, nhưng Người chỉ khiêm tốn và trang trọng tuyên bố:  “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”.  Nói như thế thật là khéo léo.  Chúa Giê-su không bắt ép ai phải nhìn nhận con người và sứ vụ của Người theo như I-sai-a mô tả.  Chúa Giê-su là đối tượng của đức tin, nhưng Người để chúng ta được tự do quyết định tin vào Người.  Người luôn hiện diện trước chúng ta như Đấng rao giảng Tin Mừng và Đấng chữa lành.  Còn chúng ta có lắng nghe Người, đi theo làm môn đệ Người và để Người chữa lành những vết thương của chúng ta hay không là tùy thuộc chọn lựa của chúng ta.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Bài Tin Mừng hôm nay bỏ phần câu truyện tiếp theo tại Na-da-rét.  Có hai phản ứng.  Lúc đầu, mọi người tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Chúa.  Nhưng sau đó dân chúng yêu cầu Chúa đáp ứng những nhu cầu vật chất phúc lợi của họ và không được Chúa thỏa mãn, nên họ đổi ra phẫn nộ và muốn giết chết Người.

          Kết thúc câu truyện buồn ấy mời gọi chúng ta đón nhận và sống sứ điệp của Lời Chúa: 

-  Xác tín Chúa Giê-su là Đấng nào:  Chúng ta hãy tin Người được Chúa Cha sai đến trần gian để rao giảng Tin Mừng và chữa lành chúng ta.  Đừng để những tư lợi hoặc tham vọng của chúng ta làm méo mó hình ảnh của Chúa Giê-su trong tâm hồn chúng ta.

-  Vững tin vào giáo lý Chúa dạy chúng ta qua lời giảng của Người:  Trong lời tựa gửi ông Thê-ô-phi-lê, thánh Lu-ca nói mục đích ngài viết sách Tin Mừng là để chúng ta nhận thức được rằng giáo huấn của Chúa thật là vững chắc.  Đây cũng là lời nhắc nhở chúng ta hãy suy niệm, cầu nguyện và thực hành sau khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa.

Lm. Dominic TTL    

                   


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C