CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 18,9-14

 

NGƯỜI BIỆT PHÁI

Và NGƯỜI THU THUẾ

 

Đọc Tin Mừng của Chúa Giêsu, chúng ta không khỏi khâm phục, tôn vinh, kính thờ Một Vị Thiên Chúa đầy uy quyền, nhưng cũng giầu lòng thương xót. Tuy nhiên, chúng ta cũng không khỏi giở mếu giở khóc với thói đời đầy đều trớ trêu của nhữnbg người Biệt Phái háo danh, háo thắng, những bọn người tham lam chức quyền, chà đạp những kẻ thấp cổ bé họng, những người chống đối lại sự thật, chống lại Đức Giêsu, Đấng đem một Tin Mừng mới, một lối sống, một hướng đi mới cho nhân loại, cho con người, cho chúng ta. Tin Mừng của thánh Luca 18, 9-14 cho chúng ta thấy rõ thái độ kiêu ngạo của Pharisêu và cử chỉ khiêm nhường của người thu thuế…

 

Tin Mừng thánh Luca sáng nay cho hay, người Pharisêu lên Đền Thờ cầu nguyện. Lên Đền Thờ khẩn cầu, tạ ơn, xin ơn là một việc tốt, nhưng ở đây người Pharisêu không thành thật cầu nguyện mà là tự khoe khoang, kể công, kể phúc. Ông cầu nguyện nhưng thực ra ông đang liệt kê một bảng thành tích. Ông cám đội, tạ ơn Chúa nhưng thực ra là ông muốn Chúa biết ơn ông bởi vì ông kể ra vô số việc ông đã làm. Ông liệt kê những công việc ông đã làm quả thực không sai và có thể còn xem ra tuyệt vời. Ông đã giữ luật, ông đã không dám làm những điều lề luật cấm. Những điều được phép làm, ông còn làm nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, ông đã quá tự mãn, tự đề cao mình, đến nỗi ông coi cái tôi của ông là nhất, là to, là quan trọng hơn cả Chúa nữa. Ông cho rằng mọi việc ông làm được là tự ông chứ không do Chúa. Nên, những việc làm, công trạng của ông kể ra bỗng tiêu tan đi như mây khói, nhất là ông tự kiêu, tự coi mình là trung tâm của vũ trụ mà khinh khi,mạt sát người khác. Sai lầm lớn nhất của ông khi ông dám so sánh với người khác :” Vì con không như kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình hoặc, như tên thu thuế kia “ ( Lc 18, 11 ). Sai lầm ấy đã dẫn ông tới sự mù quáng: ông khinh miệt người thu thuế, một kẻ hèn mọn trước mặt Thiên Chúa, một kẻ nghèo khó, thiếu thốn trước mặt mọi người. Giả như, ông Pharisêu ngẩng mặt ngước trông lên Chúa và đem ông ra so sánh với Chúa, ông sẽ thấy mình bất toàn, khiếm khuyết và thiếu thốn biết bao ! Chính khi nhìn vào sự thánh thiện tuyệt đối của Chúa, ông Pharisêu mới nhận ra mình là số không, mọi sự đều bởi Chúa và ông sẽ phải cậy nhờ vào lòng thương xót của Chúa và như thế, ông mới thốt lên lời nguyện cầu chân thành như người thu thuế :” Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi “ ( Lc 18, 13 ).

 

Sai lầm lớn lao hơn nữa của ông Pharisêu là ông đã không nhận ra sự công chính, thánh thiện là ân huệ Chúa trao ban cho con người, chứ không không phải ông đã tuân giữ luật, làm việc này việc kia vì luật bắt buộc mà ông đã trở nên hơn người. Khi ông tự mãn không cậy dựa vào Chúa mà tưởng tự mình có thể công chính hóa mình thì chính lúc đó ông đã mất ơn Chúa và không còn công chính nữa.

 

Lời cầu nguyện của người thu thuế là lời khẩn nài van xin, một lời xin Chúa giúp đỡ. Sự nài van đích thực trong sự khiêm tốn tột cùng, trong sự khiêm nhường thẩm sâu đã được Chúa chấp nhận. Vâng, người thu thuế đã tỏ ra bất lực hoàn toàn, chỉ phó thác cho lòng Chúa khoan dung, thương xót. Tâm tình đơn sơ, cậy trông, phó thác đã làm cho Chúa nhìn xuống và làm cho người thu thuế nên công chính.

 

Thiên Chúa đoái thương những người cầu nguyện khiêm nhường. Đây là bài học của dụ ngôn trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca 18, 9-14. Thiên Chúa không ngoảnh mặt đoái nhìn và chấp nhận lời cầu nguyện tự mãn, tự kiêu của những người Pharisêu. Đây không phải là lời cầu xin tạ ơn mà là một chuỗi liệt kê công trạng bắt Chúa phải nhớ đến mình. Chúa phán :” Ai tự tôn mình lên sẽ bị hạ xuống và ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên “ ( Lc 18, 14 ).

 

Chúng ta sống ở trần gian, đang trên cuộc hành trình đức tin. Chúa luôn muốn con người phải tự biết mình bất toàn, tội lỗi cần đến lòng thương xót của Chúa. Chúa đề cao người Samaria nhân hậu. Chúa đề cao người thu thuế tự nhận mình là tội lỗi. Chúa yêu thương Maria Mađalêna đã biết ăn năn hối lỗi…Chúa thương xót người nghèo khó Lazarô…Tất cả cuộc sống, con người của chúng ta đều do ân huệ của Chúa,

 

“Ôi lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi “.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin đoái nhìn đến chúng con là những kẻ bất xứng, bất toàn đang nài xin lòng Chúa thương xót. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nhận ra lòng từ bi nhân hậu của Chúa và luôn cảm thông với những yếu đuối, khiếm khuyết của những người anh em chúng con. Amen.

 

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi   DCCT


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C