Chúa Nhật 32 Thường niên

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 20:27-38)

 

          Không hiểu nhóm Xa-đốc này đã tốn bao nhiêu chất xám để nghĩ ra một đòn rất thâm độc nhằm hạ uy tín Chúa Giê-su?  Họ đưa ra một câu chuyện được coi là giả tưởng, nhưng lại dựa trên Lề Luật hẳn hoi để đi tới vấn nạn gần như không thể trả lời được.  Nhà kia có bảy anh em.  Một trong số đó lấy vợ, không có con và chết.  Theo luật Mô-sê, một người anh em của người đó phải lấy người đàn bà góa ấy để nối dòng dõi cho người đã chết.  Kết cục là cả bảy anh em đều kết hôn với người đàn bà ấy và đều không có con.  Và đây là câu hỏi Chúa Giê-su phải trả lời:  “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ?”  

          Thực ra nhóm Xa-đốc này không nhắm đến câu trả lời cho vấn nạn họ nêu ra với Chúa Giê-su, vì ai ai cũng thấy rõ không thể có câu trả lời.  Nhưng thâm ý của họ là vì không thể trả lời được ai là chồng thực sự của người đàn bà ấy trong ngày sống lại, cho nên vấn đề kẻ chết sống lại là điều không thể có.  Chúng ta đều biết những người nhóm Xa-đốc không tin có việc sống lại và sự sống đời sau.

          Khi trả lời, Chúa Giê-su phân biệt rõ ràng hai vấn đề.  Trước hết Người đồng ý với họ là trong ngày sống lại, người đàn bà ấy chẳng là vợ của người nào trong cả bảy anh em kia.  Nhưng sự kiện đó không phải là chứng lý để phủ nhận vấn đề thứ hai, là việc sống lại và sự sống đời sau.  Tại sao?  Vì “dựng vợ gả chồng là việc của con cái đời này”, còn việc kẻ chết sống lại và thưởng phạt đời đời là việc của Thiên Chúa.  Qua việc phán xét của Thiên Chúa, những kẻ chết đời đời sẽ phải xa lìa Thiên Chúa và trở thành con cái ma quỷ, còn những kẻ sống đời đời sẽ là con cái Thiên Chúa, thí dụ như các tổ phụ của Do-thái.

          Như thế, Chúa Giê-su vừa trả lời câu hỏi hóc búa của nhóm Xa-đốc, vừa đặt ra một thách đố cho mọi người.  Thách đố ấy là người ta có muốn nhận biết Thiên Chúa và sống tốt để làm con cái đời đời của Người, hay là người ta muốn chối bỏ sự sống lại và quyền thưởng phạt của Thiên Chúa để sống đồi bại và đời đời sẽ trở thành con cái ma quỷ?  Dĩ nhiên câu trả lời và chọn lựa đã quá rõ ràng.  Chúng ta phải lựa chọn làm con cái Chúa cả đời này lẫn đời sau.  Không thể làm con cái Chúa ở đời sau nếu trước hết không làm con cái Chúa ở đời này.  Đó chính là sứ điệp Tin Mừng vậy.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trước hết người ta phải sống làm con cái Chúa ở đời này.  Nhưng sống làm sao?  Chúa Giê-su dạy:  Thiên Chúa đích thực là “Thiên Chúa của kẻ sống”.  Đây quả thực là một chân lý quá đơn giản, nhưng lại vô cùng sâu xa.  Sâu xa ý nghĩa đã đành, nhưng nhất là sâu xa để thực hành.  Chúa là Thiên Chúa của tôi nếu tôi đang sống, nghĩa là nếu tôi còn đang ở trong tương quan ân nghĩa với Người.  Chúa Giê-su giải thích “Thiên Chúa của kẻ sống” có nghĩa là “đối với Người, tất cả đều đang sống”.  Vậy nếu tôi cắt đứt tương quan ân nghĩa với Người tức là tôi đã chết và như thế Thiên Chúa không thể là Thiên Chúa của tôi nữa!

          Một chân lý rõ ràng như thế, vậy mà ít khi chúng ta quan tâm.  Nếu quan tâm, chúng ta đã chẳng dám… “chết trong tội lỗi” bao lần rồi!  Mà thôi, không nói chuyện tiêu cực nữa.  Nhưng chúng ta hãy vui và hãnh diện vì Chúa luôn yêu thương chúng ta, muốn chúng ta “sống và sống dồi dào” (Gio-an 10:10).  Người mong chúng ta sống đích thực như con cái Người trong chính hoàn cảnh hiện tại và những gì chúng ta có trong tầm tay.  Chúng ta cứ lấy gương Con Yêu Dấu của Chúa Cha là Chúa Giê-su mà bắt chước!                                

Lm. Dominic TTL             


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C