Chúa Nhật 5 Thường niên

 

Sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 5:1-11)

 

          Câu truyện Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giê-su gọi những môn đệ đầu tiên.  Mời gọi và đáp trả là yếu tố của điều chúng ta gọi là ơn gọi.  Chúa Giê-su mời gọi mấy thanh niên làm nghề lưới cá tại biển hồ Ghen-nê-xa-rét đi theo Người và làm môn đệ Người.  Họ bỏ lại nghề nghiệp, những gì là thân yêu như gia đình, thuyền, lưới… để đáp lại lời gọi của Chúa Giê-su và làm môn đệ Người.   Như thế, ơn gọi là hành động song phương giữa Chúa và môn đệ, giữa mời gọi và đáp trả.  Tuy nhiên, chủ động vẫn là Chúa, vì mời gọi là một ơn Chúa ban cho chúng ta.  “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái” (Ga 15:16).

          Cả lời mời gọi lẫn sự đáp trả đều mang những giá trị vô cùng cao quý và độc đáo.  Khi Chúa gọi một người làm môn đệ, tức là Người nhận thấy nơi người ấy một giá trị và nét độc đáo không thấy có nơi người nào khác.  Cũng vậy, người được Chúa gọi làm môn đệ đáp lại lời Chúa bằng tất cả con người riêng biệt của mình với cá tính, tài năng, thiện chí và nhất là lòng mến có một không hai.  Ơn gọi là một diễn trình liên tục suốt cuộc đời trần thế, tuy có những lúc thăng trầm trong mối quan hệ mật thiết giữa Chúa và chúng ta tùy theo cách đáp trả của chúng ta.  Như vậy, ta không lấy làm lạ khi thấy có lúc chúng ta hăng hái nhiệt thành sống ơn gọi và cũng có nhiều khi chúng ta cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc.  Do đó, ơn gọi đòi hỏi phải có sự trung thành.  Dĩ nhiên Chúa là Đấng luôn trung tín, còn chúng ta dễ dàng bị cám dỗ bất trung.

          Trở lại câu truyện Chúa gọi ông Phê-rô và các bạn ông, chúng ta nhận ra tất cả những điểm nói về ơn gọi.  Chúa gọi họ ngay trong hoàn cảnh sống và nghề nghiệp của họ, để họ khởi đi từ cuộc sống bình thường mà tiến đến mục đích cao cả, từ những kẻ lưới cá thành những kẻ lưới các linh hồn.  Như thế, ơn gọi bao giờ cũng nhắm mục đích giúp chúng ta được thăng tiến.  Chúa gọi một thanh niên làm linh mục, tu sĩ hay hay một thiếu nữ làm nữ tu là để họ biến đời mình thành khí cụ đặc biệt để Người sử dụng cho việc phục vụ tha nhân và Giáo Hội.  Chúa gọi một chàng trai và một cô gái vào đời sống hôn nhân là để họ xây dựng một tế bào lành mạnh của xã hội và Giáo Hội, đồng thời để hai người giúp nhau trở nên người toàn hảo hơn.  Do đó, chúng ta hãy hiểu ơn gọi theo ý nghĩa phổ quát, áp dụng cho mọi người mọi thời.  Người được gọi sống đời sống thánh hiến, kẻ được gọi sống bậc vợ chồng, người khác được gọi sống độc thân giữa đời.  Nhưng tất cả đều được Chúa mời gọi để trước hết giúp cho bản thân được thăng tiến, sau là để phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.  Nói tóm lại, ơn gọi là lời Chúa mời gọi chúng ta nên thánh giữa đời và trong chính hoàn cảnh sống của chúng ta.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Chúng ta lấy ngay tấm gương của ông Phê-rô để rút bài học sống sứ điệp Tin Mừng hôm nay.  Trước hết, ông Phê-rô mở lòng đón tiếp Chúa bằng cách quảng đại để Chúa mượn thuyền làm giảng đài.  Sau khi nghe Chúa giảng, ông “vâng lời Thầy” đưa thuyền đi lưới cá.  Qua mẻ cá lạ, ông nhận ra Chúa là Đấng nào, còn ông chỉ là “kẻ tội lỗi”.  Sau cùng, khi Chúa gọi ông “từ nay anh sẽ là kẻ thu phục người ta”, thì ông mau mắn “bỏ hết mọi sự mà theo Người”.

          Chúng ta xác tín cuộc đời mình là để đáp lại lời gọi của Chúa, cố gắng chu toàn bổn phận trong hoàn cảnh chúng ta đang sống và tin có Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta.  Lời Chúa bảo “đừng sợ” là sức mạnh giúp ta thắng vượt mọi khó khăn trong bậc sống của chúng ta.

Lm. Dominic TTL


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C