Chúa Nhật II mùa Vọng, C

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng

  (Lu-ca 3:1-6)

 

          Chúa Nhật trước chúng ta đã nghe Chúa Giê-su công bố tin mừng là Người đến để cứu độ chúng ta.  Hôm nay, cũng cùng một tin mừng ấy sẽ được thánh Gio-an, vị Tiền hô của Chúa, loan báo cho tất cả những ai thực lòng muốn đón nhận Đấng Cứu Độ.

          Thánh sử Lu-ca ghi lại sinh hoạt của thánh Gio-an Tẩy giả:  “Ông Gio-an, con ông Da-ca-ria, đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội”.  Như thế, địa bàn hoạt động của ông Gio-an là khắp vùng ven sông Gio-đan, công việc ông làm là rao giảng tin mừng Đấng Cứu Độ sắp đến và ông kêu gọi người ta hãy chịu phép rửa như dấu hiệu sám hối để được tha tội.  Phép rửa của ông không tha được tội cho ai cả, nhưng chỉ chuẩn bị tâm hồn người ta để họ được Đấng Cứu Độ xóa bỏ tội lỗi cho họ.  Nói khác đi, ông Gio-an chỉ giúp chúng ta sám hối ăn năn, còn chính Chúa Giê-su mới là Đấng sẽ tha thứ tội lỗi cho chúng ta.

          Bài Tin Mừng đặc biệt đề cập tới sứ điệp ông Gio-an nói với dân chúng, vì đây là cốt lõi của bài Tin Mừng, với lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a.

“Có tiếng người hô trong hoang địa”:  chính ông Gio-an là tiếng hô trong hoang địa.  Hoang địa là nơi thanh vắng, nên người ta dễ nghe được mọi tiếng động.  Ở đó, giọng nói bình thường chúng ta còn có thể nghe rõ, huống chi là “tiếng hô”.  Bởi vậy, chúng ta không thể bỏ ngoài tai những điều ông Gio-an kêu gọi chúng ta.  Vậy ông Gio-an hô to điều gì?

Trước hết ông hô:  “Hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa”.  Điều hô này có nghĩa là ơn cứu độ có tính cách phổ quát, dành cho mọi người không phân biệt ai, miễn là họ thực lòng muốn đón nhận Đấng Cứu Độ đến cứu thoát họ khỏi vòng tội lỗi.

Nhưng muốn đón nhận Đấng Cứu Độ, người ta “hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”.  Dĩ nhiên Chúa có thể đến cứu độ chúng ta mà chẳng cần chúng ta phải dọn con đường cho Người.  Nhưng chuyện cứu độ đâu có phải là chuyện bắt ép hay độc đoán, mà là Chúa muốn dành phần cho chúng ta cộng tác với Người.  Con đường ngôn sứ I-sai-a nói đây là tâm hồn chúng ta, hoặc là lối sống của chúng ta.  Con đường ấy cần phải rộng rãi và sạch sẽ.  Lối sống ấy phải là lối sống của những người con cái đích thực của Chúa.

Dọn đường làm sao và thay đổi lối sống thế nào?  Ngôn sứ I-sai-a trả lời:  “Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng”.  Những hình ảnh sống động và thiết thực về một con đường đã được sử dụng để mô tả con đường xấu cần phải sửa chữa.  Nhưng chúng cũng được sử dụng để diễn tả những tình trạng xấu xa cần phải sửa đổi của một tâm hồn.  Thung lũng là lòng tham, núi đồi là kiêu căng, khúc quanh co là gian dối, lồi lõm là những lo lắng ưu tư không chính đáng.  Như thế, sửa chữa con đường thế nào thì sửa đổi tâm hồn cũng vậy thôi, nghĩa là phải dẹp bỏ đi những xấu xa:  lấy quảng đại mà lấp đầy lòng tham, lấy khiêm nhượng mà bạt đi kiêu căng, lấy ngay thẳng mà diệt trừ gian dối và lấy lòng cậy trông Chúa mà xóa bỏ mọi lo lắng ưu phiền.

 

Sống sứ điệp Tin Mừng

 

          Trước hết chúng ta cần xác tín lại niềm tin rằng Chúa muốn cứu độ chúng ta là vì Người yêu thương chúng ta.  Sau là thực hành việc sám hối, chúng ta thay đổi lối sống sao cho đúng với những đề nghị thánh Gio-an Tiền hô đã rao giảng và kêu gọi.

Lm. Dominic TTL

 

 

         


Về Trang Suy Niệm Chủ Nhật Năm C