CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG, năm C

Lc 3, 10-18

 

HÃY CHO CHÚA CƠ HỘI

 

  Mùa vọng là mùa của hy vọng. Thiên Chúa không bao giờ nản chán con người. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, không bao giờ thất vọng vì con người dẫu con người có cứng lòng, phản bội vv…Thiên Chúa luôn theo đuổi chương trình cứu độ của Ngài. Con người được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa, chính vì thế Thiên Chúa luôn yêu thương con người và luôn chờ đợi con người trở về, sám hối ăn năn và hoàn toàn tin tưởng, phó thác nơi Ngài. Ba bài đọc hôm nay, đặc biệt bài Tin mừng cho chúng ta thấy sám hối tập thể là quan trọng vì mỗi người chúng ta đều liên đới với nhau trong một Giáo Hội duy nhất, thánh thiện và tông truyền.

  Đọc đoạn Tin mừng Lc 3, 10-18, chúng ta thấy việc thánh Gioan Tảy Giả, rao giảng, làm phép rửa thống hối đã mang lại những kết quả thật khả quan. Đó là việc nhiều thành phần xã hội đã ùa tới dòng sông Giođan xin Gioan làm phép rửa cho họ. Những người thu thuế, những binh lính đến hỏi Gioan :” Chúng tôi phải làm gì ?”. Gioan kêu gọi những người thu thuế hãy chia sẻ cái ăn, cái mặc với tha nhân, với đồng bào, đồng loại. Gioan khuyên những người thu thuế và binh lính hãy sự sự công bằng và tôn trọng người khác. Gioan không đưa ra những chỉ dẫn trừu tượng, trên mây trên gió nhưng Ngài đã đưa ra chỉ dẫn rất cụ thể. Gioan đòi hỏi họ phải chứng tỏ bằng những hành động cụ thể : thay đổi cách đối xử, cách sống, cách suy nghĩ đối với anh em. Thánh Gioan đã hoàn toàn minh chứng rằng Gioan Tẩy Giả giáo huấn cũng là Chúa Giêsu giáo huấn. Do đó, thánh Gioan cũng là một con người chuộng thực tế và hữu hiệu như Chúa Giêsu. Thánh sử Luca cũng mạnh mẽ khẳng định vai trò của Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả chỉ là người dọn đường. Chính Chúa Giêsu mới là Đấng Thiên Sai được Thiên Chúa Cha sai đến. Gioan tự nhận Ngài không xứng đáng cởi giây giầy cho Chúa. Thánh Luca phân biệt rõ ràng cho nhân loại hay: phép rửa của Gioan là phép rửa thông thường nơi người Do Thái, phép rửa bằng nước.Phép rửa của Chúa Giêsu là phép rửa bởi lửa và Thánh Thần. Lửa là biểu tượng của Chúa Thánh Thần.

  Chúa nhật 3 mùa vọng, năm C nhằm giúp con người, mỗi người và chúng ta hãy sẵn sàng đổi mới bằng hành động cụ thể và mỗi người đều liên đới với nhau, nên tất cả đều mang chiều kích sám hối tập thể. Thánh Phaolô trên đường Đamas sau khi bị đánh ngã ngựa, bị mù lòa, đã thân thưa với Chúa :” Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Chúa muốn con làm gì phải là lời thân thưa của mọi người, sẵn sàng làm theo ý của Chúa. Tuy nhiên, mọi người luôn phải noi gương bắt chước Mẹ Maria khi thưa lời xin vâng làm theo ý Chúa :” Xin Chúa cứ làm cho tôi như Lời Ngài nói “ ( Lc 1, 38 ).

  Chính vì thế, điểm nhấn quan trọng và chính yếu mỗi người chúng ta phải lưu tâm :” sám hối chính là hướng tới một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn là quay trở về với quá khứ để thay đổi mà thôi”. Sám hối là trở về với một Đấng vô cùng thánh thiện : Đức Giêsu Kitô.

Chúa muốn mỗi người chúng ta phải có thái độ nghe lời rao giảng để như dân chúng xưa khi nghe Gioan Tẩy Giả rao giảng phép rửa thống hối xin ơn tha tội, họ đã kéo đến với Ông và xin Ông làm phép rửa.Thái độ của mọi thành phần xã hội lúc đó là dấu chứng họ đang nhận biết Chúa.

   Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết sám hối, quay về với Chúa và chuẩn bị đường để chúng con mau mắn đến với anh em. Xin Chúa ban têm lòng tin để chúng con sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa và thực thi Lời Chúa trong đời sống của mình. Amen.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT