CHÚA BA NGÔI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN, năm C

Ga 16,12-15

 

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi vẫn là một vấn đề xem ra rất khó khăn với nhiều người.Tuy nhiên, đối với những người có đức tin sâu xa, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không có gì đáng ngạc nhiên bởi vì con người chỉ có thể chấp nhận một mầu nhiệm nhờ đức tin của mình. Vâng, “ làm sao ba lại chỉ là một được ? “.Đây quả thực là một mầu nhiệm. Chính Giêsu cho chúng ta hiểu mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm của đức tin (Mysterium fidei ). Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta về Chúa Thánh Thần và Chúa Thánh Thần sẽ dẫn đưa chúng ta tới toàn bộ chân lý.

 

Bài đọc I cho chúng ta hay, cách đây nhiều ngàn năm đã có một dân tộc : dân Israen khẳng định có Thiên Chúa :” Chúng tôi đã gặp Người “. Chính Thiên Chúa đã tuyển chọn dân riêng, dân Israen, đưa dân Israen ra khỏi đất Ai Cập, nơi họ đang làm nô lệ, nơi họ đang phải vất vả cực nhọc, làm đầy tớ cho dân Ai Cập. Thiên Chúa đã làm cho họ biết bao việc lạ lùng. Ngài đã giao ước với dân, hôm nay giữa cảnh hùng vĩ của núi đồi, giữa sấm chớp chói lòe, Ngài đã ban Mười Điều Luật cho dân Israen, khiến họ phải thốt lên với tất cả sự kinh ngạc, nhưng cũng đầy phấn khởi và tự hào:” Thật trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, không có Chúa nào khác “.

Thiên Chúa duy nhất, là một nhưng Thiên Chúa Cha lại sai Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian. Chúa Giêsu vén mở cho chúng ta về Chúa Ba Ngôi vì Ngài đã nói :” Mọi sự của Cha đều là của Con; và điều Thánh Thần thông truyền cho các con chính là Ngài nhận lấy từ Thầy”. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta chính đời sống nội tâm của Thiên Chúa. Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Cha của Ngài và Chúa Thánh Thần là mối giây tình yêu liên kết Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần là mối giây liên kết Ngài với Chúa Cha và liên kết mọi người chúng ta với Thiên Chúa Cha. Do đó, nhữn gì chúng ta biết được về Chúa Ba Ngôi là do kinh nghiệm và lời giảng của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể đan cử một số câu lấy ra từ Kinh Thánh nói về Chúa Ba Ngôi . Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giorđăng thì Ba ngôi Thiên Chúa đều xuất hiện ( Mt 3, 16-17 ). Trong suốt cuộc hành trình rao giảng nhiều lần Chúa Giêsu đã nói đến Chua Cha :” Cha Ta hằng làm việc, thì Ta cũng làm việc.Quả thật, Ta bảo các ngươi, Con không thể tự mình làm điều gì, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm “ ( Ga 5, 19 ). Nơi khác, Chúa Giêsu đã từng nói :” Ta và Cha Ta là một “ ( Ga 10, 30 ). Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần nói đến Chúa Thánh Thần :” Nếu các con yêu mến Thầy, các con sẽ giữ lệnh truyền của Thầy và Thầy sẽ xin Cha và người sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác để ngài ở với các con luôn mãi “ ( Ga 14, 15 ). Hoặc “ Khi Đấng bàu chữa đến, Đấng Ta sẽ gửi đến từ nơi Cha, là Thần khí sự thật, từ nơi Cha xuất phát ra, Ngài sẽ làm chứng về Ta “ ( Ga 15, 26 ). Trước khi Chúa về Trời, Chúa Giêsu đã phán cùng các môn đệ rằng :” Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhan danh Cha và Con và Thánh Thần “ ( Mt 28, 19 ). Chúng ta coi đây là lời mạc khải rõ ràng nhấtcủa Chúa Giêsu về Chúa Ba Ngôi.

 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm có liên quan mật thiết với chúng ta : Ngôi Cha là Đấng sáng tạo nên chúng ta. Ngôi Con là Đấng cứu chuộc chúng ta. Thánh Thần là lửa yêu mến, đã thánh hóa chúng ta bằng việc ban ân sủng cho chúng ta.Chúng ta phải tin kính, cậy trông, kính mến, cầu xin, tạ ơn Chúa Ba Ngôi, vì ơn Chúa Cha đã dựng nên chúng ta, vì ơn Chúa Con đã cứu chuộc chúng ta, vì ơn sủng Thánh Thần hằng ban cho chúng ta.

 

Chúng ta hãy mượn lời của Cha Francois Varillon, s.j. để kết luận bài suy niệm này : “ Ba Ngôi Thiên Chúa, không phải là Ba người kề cạnh nhau nhưng là ba tấm lòng quảng đại hiến dâng cho nhau cách trọn vẹn. Mỗi ngôi vị chỉ là mình khi tồn tại cho hai ngôi vị kia. Chúa Cha phân biệt với Chúa Con khi hiến dâng trọn vẹn với Chúa Con. Chúa Con chỉ tồn tại là Chúa Con, phân biệt với Chúa Cha, khi hoàn toàn là ngọn lửa tình yêu đối với Chúa Cha.Chúa Cha không tồn tại như một ngôi vị tự mình và cho mình, mà chính bởi hành động sinh ra Chúa Con mà ngôi vị đó được tạo nên.Mỗi người chỉ là chính mình khi ra bên ngoài mình. Ngôi vị này đặt trong chính mình khi được đặt trong ngôi vị kia. Trong Chúa Cha, trong Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần hoàn toàn không có, dù chỉ một chút, sự khép kín chính mình “.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Ai mạc khải về Chúa Ba Ngôi ?

2.Chúa Giêsu đã nói gì về Chúa Cha ?

3.Chúa Giêsu đã nói gì về Chúa Thánh Thần ?

4.Chúng ta phải có thái độ nào với Thiên Chúa Ba Ngôi ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm C