CHÚA NHẬT KÍNH CHÚA BA NGÔI

Ba Ngôi là “sự thật toàn vẹn”

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 16:12-15)

          Chúa Ba Ngôi liên hệ với chúng ta dưới nhiều khía cạnh khác nhau, thí dụ như Người đã tạo dựng, cứu độ, thánh hóa chúng ta. Tuy nhiên với bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gio-an đưa chúng ta vào một điều rất hiếu kỳ:  Thiên Chúa Ba Ngôi muốn cho chúng ta biết được sự thật toàn vẹn.  Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì, và tại sao lại phải đợi tới khi Chúa Thánh Thần đến mới được tỏ ra cho các môn đệ Chúa và chúng ta?

          Ngay trong lời mở đầu sách Tin Mừng, thánh Gio-an đã giới thiệu Chúa Giê-su như là “Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật” (Gio-an 1:14).  Qua những dấu lạ được thực hiện và nhất là qua các cuộc tranh luận với những kẻ không tin vào sứ mệnh cứu độ của Người, Chúa Giê-su đã cố gắng thuyết phục người ta rằng:  sự thật toàn vẹn là chính “Lời” mà Chúa Cha muốn nói với nhân loại (Gio-an 17:17), hay nói khác đi là Lời Nhập Thể, tức Chúa Giê-su và sứ mệnh cuỉa Người là nói những điều Thiên Chúa muốn nói với nhân loại.  Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa phán dạy nhân loại qua các ngôn sứ, nhưng nay vào thời Tân Ước, Người nói với chúng ta qua người Con Một (Do-thái 1:1).  Thánh sử Gio-an còn phân biệt thật rõ ràng về điều này:  “Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có” (Gio-an 1:17).  Như vậy, sự thật không phải là chính thực thể Thiên Chúa, nhưng là Lời đến từ Chúa Cha để công bố kế hoạch yêu thương của Người.

          Thánh Gio-an cũng nêu lên một điều thật phũ phàng, là Chúa Giê-su, sự thật của Thiên Chúa, “đã đến nhà mình, nhưng người nhà không chịu đón nhận” (1:11; 3:19).  Dân Do-thái không nhìn nhận sứ mệnh của Người.  Cả đến các môn đệ cũng đã có những lúc hiểu lầm, mong Chúa Giê-su là đấng ki-tô giải phóng đất nước họ, chứ không phải Đấng Ki-tô chết và chuộc tội cho nhân loại.  Cho nên sự thật vẫn chưa được hiểu và đón nhận một cách đầy đủ, hoặc chưa phải là “sự thật toàn vẹn”.  Vậy làm sao có thể đạt tới sự thật toàn vẹn?  Đó là vai trò của Chúa Thánh Thần:  Người dẫn đưa các môn đệ Chúa Giê-su tới sự thật toàn vẹn.  Người sẽ giúp họ “nhớ lại” mọi điều Chúa Ki-tô đã nói và am hiểu ý nghĩa của những điều ấy.

          Như vậy, cả ba Ngôi Thiên Chúa phối hợp với nhau để đem tới cho nhân loại chúng ta một “sự thật toàn vẹn” là Tin Mừng cứu độ, Lời mặc khải của Chúa Cha được thể hiện trong Chúa Giê-su Ki-tô và được Thánh Thần chiếu soi.  Đáp lại thiện chí của Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng ta có bổn phận phải đón nhận và thực hiện sự thật ấy:  đón nhận sự thật với lòng tin và thực hiện sự thật bằng cách đưa nó vào trong chính cuộc sống của riêng mình (Gio-an 3:16,21).

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trong bữa Tiệc Ly, trả lời ông Tô-ma, Chúa Giê-su nói:  “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống” (Gio-an 14:6).  Không phải ngẫu nhiên mà thánh Gio-an đã để thứ tự của ba điều này như vậy, nhưng với chủ ý làm nổi bật lên vai trò của “sự thật toàn vẹn”.  Sự thật được đặt ở giữa con đường và sự sống, bởi vì Chúa Ki-tô là con Đường chuyển thông sự Thật của Thiên Chúa đến cho chúng ta, để ban sự Sống của Thiên Chúa cho chúng ta.

          Toàn bộ đức tin Ki-tô giáo nhắm mục đích giúp chúng ta đón nhận và sống theo “sự thật toàn vẹn” là Chúa Ki-tô.  Năm Đức tin kêu gọi chúng ta:  “Tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Ba Ngôi – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần – chính là tin vào một Thiên Chúa duy nhất, Đấng là Tình Yêu (x. 1 Gio-an 4:8):  Chúa Cha, khi đến thời viên mãn, đã sai Con của Người đến cứu độ chúng ta;  Chúa Giê-su Ki-tô đã chuộc tội trần gian trong mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Người;  Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo Hội qua các thời đại, đang khi mong chờ cuộc quang lâm vinh hiển của Chúa” (Cửa Đức tin, 1).  Vậy chúng ta hãy “ở trong sự thật” bằng cách “làm cho tương quan của chúng ta với Chúa Ki-tô vững chắc thêm mãi” (Cửa Đức tin, 15).  Chúng ta củng cố tương quan ấy khi học với Chúa Ki-tô, nhất là học sống yêu thương “trong sự thật”, yêu thương bằng sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa đã tỏ ra cho chúng ta.

             

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C