LỄ GIÁNG SINH NỬA ĐÊM

Bình an dưới thế

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 2:1-14)

          Đọc tường thuật của thánh sử Lu-ca về việc Chúa Giê-su giáng sinh, chúng ta có cảm tưởng ngài chú trọng đến hoàn cảnh Chúa sinh ra hơn là đến chính sự kiện.  Chỉ có một câu Kinh Thánh kể lại biến cố trọng đại này:  “Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ”.  Tuy nhiên chính cách thức Lu-ca sắp đặt những hoàn cảnh chung quanh việc giáng sinh lại càng làm tăng thêm tầm quan trọng của Hài Nhi Giê-su.

          Trước hết thánh Lu-ca muốn xác định với chúng ta rằng Ngôi Lời xuống thế làm người trong một bối cảnh lịch sử đích thực của nhân loại.  Khi trở nên người phàm như chúng ta, Chúa Giê-su có một quê hương trần thế, một dân tộc là Ít-ra-en và một thị trấn là Bê-lem.  Rõ ràng hơn nữa, Người còn thuộc về dòng dõi vua Đa-vít, một vị vua có chỗ đứng cao hơn các vua chúa trần gian.  Trong bối cảnh lịch sử trần thế này, bên cạnh những nhân vật như hoàng đế Au-gút-tô hay tổng trấn Qui-ri-ni-ô, chúng ta thấy có sự hiện diện của “ông Giu-se và bà Ma-ri-a”, những người sẽ hiến tặng cho thế giới một món quà vô cùng giá trị, đó là Hài Nhi Giê-su, “Bình An dưới thế”.  Những món quà Giáng Sinh của chúng ta ngày nay thường được gói trong những giấy mầu trang trọng và đặt ở những nơi xứng đáng trong nhà.  Còn món quà Thiên Chúa ban tặng chúng ta chỉ là “một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ”.  Thực là một quà tặng khác thường và dường như không có gì là quí giá!

          Tuy nhiên giá trị quà tặng Hài Nhi này lại được Thiên Chúa xác nhận khi Người sai sứ thần đến báo tin cho những người chăn chiên:  “Anh em đừng sợ.  Này tôi loan báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân:  Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa”.  Đó không phải là một hài nhi tầm thường, nhưng là chính “Đấng Cứu Độ, Đấng Ki-tô và Đức Chúa”!  Còn giá trị nào hơn được những danh hiệu này của Hài Nhi Giê-su?  Tiếp lời sứ thần giới thiệu quà tặng của Thiên Chúa ban cho nhân loại là điệp khúc của đạo binh thiên quốc đông đảo:  “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương”.

          Chúa Giê-su giáng sinh chính là Bình An dưới thế.  Là Bình An cho nhân loại được Chúa thương.  Đúng vậy, nhân loại đã được Chúa thương đến nỗi Người đã sai Con Một đến để cứu độ họ (Gio-an 3:16).  Là Bình An dưới thế, vì Hài Nhi này hòa giải nhân loại với Thiên Chúa, để những ai tin vào danh Người là Đấng Cứu Độ, Đấng Ki-tô và Đức Chúa, thì “Người ban cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa” (Gio-an 1:12).  Do tội tổ tông, loài người đã trở thành thù địch với Thiên Chúa, giờ đây nhờ “Bình An dưới thế”, con người được làm hòa và biến đổi căn tính trở thành con Thiên Chúa.  Đúng là sự Bình An không ai hoặc quyền lực nào dưới trần gian này có thể ban tặng cho chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Đêm nay nhiều người sẽ mở những món quà Giáng Sinh của họ, nhưng có lẽ họ không mấy để ý tới món quà Giáng Sinh mà Thiên Chúa ban cho họ!  Liệu chúng ta có ý thức mình là một thành phần thuộc “loài người Chúa thương” hay không?  Liệu chúng ta có tin rằng vì yêu thương chúng ta nên Chúa đã gửi cho chúng ta món quà “Bình An dưới thế” hay không?

          Năm Đức tin kêu gọi chúng ta hãy đổi mới và làm phát triển niềm tin vào Chúa Giê-su là trung tâm của đức tin Ki-tô giáo.  Con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su tại trần gian được khai mở từ mầu nhiệm Giáng Sinh và kết thúc ở biến cố lên trời.  Tuy nhiên “Bình An dưới thế” vẫn là đặc điểm rõ ràng nhất nói lên sứ mệnh cao cả ấy và mời gọi chúng ta hãy đón nhận món quà của Thiên Chúa, món quà mà thánh Phao-lô gọi là “ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ… và dạy chúng ta sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này” (Ti-tô 2:12).  Do đó, đón nhận “Bình An dưới thế” cũng có nghĩa là làm sống dậy đức tin của chúng ta vào Chúa Giê-su bằng cách ăn ở xứng đáng là Ki-tô hữu vậy!

 

 Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C