CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Luồng gió mới của ân sủng

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 20:19-23)

          Kinh Thánh ít nói đến Chúa Thánh Thần.  Trong Cựu Ước, Chúa Thánh Thần chưa được mặc khải rõ ràng.  Phải đợi cho đến khi Chúa Giê-su, Đấng luôn luôn “được đầy tràn Thánh Thần”, nói cho các tông đồ biết về Thánh Thần, rồi ban cho họ Thánh Thần, chúng ta mới hiểu được đôi chút về Ngôi Ba Thiên Chúa.  Vì Chúa Giê-su nói về Thần Khí của chính mình, nên những điều Người mặc khải phải là chân lý tuyệt đối.  Luồng gió mới Chúa Giê-su “thổi” vào các môn đệ và Giáo Hội đã đem lại những điều mới mẻ cho lịch sử Giáo Hội và lịch sử của từng thành phần trong Giáo Hội.

          Trước hết chúng ta hãy nhìn vào Giáo Hội sơ khai với những thành phần nòng cốt.  Đó là một Giáo Hội với “các cửa đều đóng kín”, sống trong “sợ hãi” và thiếu vắng “bình an”.  Trong bối cảnh Giáo Hội ấy, sự hiện diện của Chúa Giê-su là điều cần thiết.  Ai có thể mở cánh cửa đức tin, làm cho các Ki-tô hữu đầu tiên kia được can đảm kiên cường mà đi rao giảng Tin Mừng, và đem lại bình an đích thực cho họ để họ xây dựng Giáo Hội, nếu không phải là chính Chúa Giê-su?  Và quả thực Chúa Giê-su đã xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ!  “Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông” và đã “cho họ xem tay và cạnh sườn” để chứng minh Người là Chúa Ki-tô Phục Sinh.  Nhưng ở nơi Chúa Phục Sinh hiện nay là sự đầy tràn Thánh Thần của Người, cho nên mục đích Người đến là để ban Thánh Thần cho họ, đem lại luồng gió mới cho Giáo Hội sơ sinh. 

          “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”, hãy nhận lấy luồng gió mới!  Không phải chỉ là cảm xúc “vui mừng vì được thấy Chúa”, mà các tông đồ còn cần một thứ vui mừng đích thực, đó là bình an của Chúa.  Qua Chúa Giê-su Phục Sinh, luồng gió mới Thánh Thần đã thổi “bình an” và “can đảm” trên các môn đệ đang sợ hãi “người Do-thái” (tức kẻ thù).  Cũng luồng gió mới của Thánh Thần đã mở cánh cửa đức tin bị đóng kín vì sợ kẻ thù, rồi sai các môn đệ tiên khởi ra đi để đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất:  “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.  Nói khác đi, như Thầy đã được sai đi dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần thế nào, giờ đây các môn đệ cũng được sai đi trong sự dẫn dắt của Thánh Thần như vậy.

          Sứ mệnh của các môn đệ là tiếp nối sứ mệnh của Chúa Ki-tô.  Thánh Thần đã hoạt động trong Chúa Ki-tô khi Người còn sống ở trần gian, thì giờ đây cũng hoạt động nơi các môn đệ được Người sai đi.  Dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, sứ mệnh của Chúa Giê-su là mở cánh cửa đức tin (“Để ai tin vào người Con, thì được sự sống đời đời” - Gio-an 3:36), tức là tha tội, và “cầm giữ” sức mạnh của ma quỷ và tội lỗi.  Cũng vậy, sứ mệnh “tha tội” và “cầm giữ” ấy nay được trao lại cho các môn đệ, để họ tiếp tục mở cánh cửa đức tin và tiêu diệt ảnh hưởng cũng như sức mạnh của tội lỗi nhờ sức mạnh của Thánh Thần.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Có lẽ chúng ta nghĩ đến khoảng cách thời gian giữa biến cố Hiện Xuống và chúng ta hôm nay.  Có thực sự Chúa Thánh Thần vẫn tiếp tục “hiện xuống” trong Giáo Hội và trong mỗi người chúng ta không?  Có chứ!  Khi chúng ta được rửa tội và nhận bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần đã “hiện xuống” trên chúng ta rồi.  Và Người còn thể hiện nơi chúng ta lời hứa của Chúa Giê-su “Thầy sẽ ở cùng anh em cho đến ngày tận thế”!  Cho nên chúng ta không phải “sợ” kẻ thù, nhưng hãy mạnh dạn “mở cửa Đức tin” cho người ta đến với Chúa.  Chúng ta được sai đi, không phải một mình, nhưng là có Chúa Thánh Thần ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh.  Nhờ sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta có thể “cầm giữ” ma quỷ tội lỗi lại, không để cho nó “như sư tử gầm thét, rảo quanh tìm mồi cắn xé” (1 Phê-rô 5:8).  Vậy trong Năm đức tin này, chúng ta hãy ý thức rằng: “Giáo Hội, trong ngày lễ Hiện Xuống, rõ ràng đã cho thấy chiều kích công khai của việc tin tưởng và loan báo không chút sợ hãi về niềm tin của mình cho mọi người.  Chính ơn Chúa Thánh Thần giúp chúng ta đảm đương sứ mệnh, thêm sức để chúng ta làm chứng một cách trung thực và can đảm” (Cửa đức tin, số 10).  Vậy thì, chúng ta hãy lên đường theo Thánh Thần và đi tới tận cùng thế giới!

 

                Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C