CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KI-TÔ

Thánh Thể biểu lộ tình yêu Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 9:11b-17)

          Chúng ta có ngày 14 tháng 2 là lễ tình yêu.  Trong ngày ấy, chúng ta bày tỏ tình yêu đối với những người thân yêu.  Có lẽ chúng ta có thể gọi lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô là Lễ Tình Yêu.  Thánh Lu-ca kể lại phép lạ Chúa làm cho năm cái bánh và hai con cá hóa ra nhiều để nuôi đoàn người đã đi theo Chúa, nghe Người giảng dạy, nhưng đang đói lả.  Đó chính là cách Chúa biểu lộ tuyệt vời tình yêu của Người, chỉ sau cách biểu lộ cảm động và cao cả nhất bằng cái “chết vì bạn hữu” của Người trên thập giá!

          Hoàn cảnh để Chúa biểu lộ tình yêu đối với đám đông là phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, để đáp ứng nhu cầu khẩn thiết nhất của con người:  thức ăn.  Tuy các môn đệ Chúa biểu lộ được phần nào quan tâm của họ đối với đám đông đang đói khát, nhưng khả năng giới hạn của con người không cho phép các ông thực hiện điều mình muốn.  Vì thế, họ xin Chúa giải tán đám đông để dân chúng tự mình “tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn”!  Đó là giải pháp tốt nhất của loài người.  Nhưng Trái tim Thiên Chúa trong Chúa Giê-su lại có một giải pháp khác:  “Chính anh em hãy cho họ ăn”.  Tình yêu quả thực đầy sáng kiến.  Tình yêu Thiên Chúa có thể sử dụng chính những giới hạn của loài người để thực hiện một công việc vượt ngoài khả năng của loài người.  Nói khác đi, Tình Yêu chỉ cần dùng năm cái bánh và hai con cá cũng đủ để nuôi một đám đông cả chục ngàn người.  Tình Yêu không đo lường bằng con số, nhưng luôn phong phú khiến cho “ai nấy đều được no nê”.  Phép lạ bánh và cá hóa nhiều đích thực là một hình ảnh diễn tả tình yêu đầy tràn của Thiên Chúa dành cho chúng ta, đồng thời cũng là hình ảnh báo trước Bí Tích Thánh Thể sẽ được Chúa Giê-su thiết lập, để Tình Yêu “ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).

          Nếu phép lạ bánh và cá hóa nhiều là cách Chúa Giê-su biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta trong hoàn cảnh nhu cầu vật chất và nhất thời, thì phép lạ Mình và Máu Chúa Ki-tô phải là cách biểu lộ tình yêu Thiên Chúa đối với nhu cầu thiêng liêng của chúng ta suốt đời.  Sách Tin Mừng chỉ ghi lại một hoặc hai phép lạ bánh hóa nhiều, nhưng phép lạ Mình và Máu Chúa Ki-tô thì xảy ra hằng ngày và tại bất cứ thánh đường nào trên thế giới.  Hằng trăm ngàn linh mục và giám mục khắp nơi lập lại phép lạ của Tình Yêu Thiên Chúa từng giây từng phút.  Hằng triệu triệu tín hữu đang đói khát đã được “ăn và ai nấy đều được no nê”.  Mình Máu Chúa Ki-tô chuyên chở Tình Yêu Thiên Chúa đến từng tâm hồn Ki-tô hữu.  Mọi người thực sự cảm nghiệm lời Chúa Giê-su hứa “ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” được thể hiện ngay trong tâm hồn của chính mình.  Đối với Ki-tô hữu, không phải mỗi năm chỉ có một ngày “lễ hội tình yêu”, nhưng ngày nào cũng là Lễ Hội Tình Yêu, chỉ cần họ đến tham dự Thánh Lễ và chứng kiến phép lạ Mình Máu Chúa Ki-tô xảy ra trên bàn thờ.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúng ta thường viết trên tấm thiệp Valentine hằng năm những lời yêu thương hoặc để ghi nhận tình yêu người khác dành cho chúng ta.  Cũng vậy, mỗi khi bạn tham dự Thánh Lễ là bạn nhìn nhận tình yêu của Chúa Ki-tô dành cho chúng ta.  Vì yêu thương, Người đã nảy ra sáng kiến “Bí Tích Thánh Thể” để ở cùng chúng ta mọi ngày và mãi mãi.  Khi dâng lễ, có khi nào bạn nhớ lại thật sống động những cử chỉ của Chúa Giê-su khi làm phép lạ không?  “Bấy giờ Chúa Giê-su cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ratrao cho môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông”.  Bạn hãy để ý đến từng cử chỉ một.  Mỗi cử chỉ của Chúa là một cách Người cử hành tình yêu.  Tình yêu phải cụ thể và thực tế, không chỉ là lời hoa mỹ, nhưng phải giống như bánh và cá cầm trong tay.  Tình yêu hướng thượng, ngước lên trời chứ không dựa vào vật chất.  Tình yêu chúc tụng.  Tình yêu được bẻ ra để chia sẻ cho mọi người.  Đấy, Chúa Giê-su đã cử hành lễ Tình Yêu như vậy, để chúng ta cùng tham dự, nhất là được no nê tình Chúa và đem chia sẻ với anh chị em!

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C