CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Tuyên xưng đức tin vào Chúa phục sinh

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 20:19-31)

          Trong bài tường thuật Phục Sinh, thánh Gio-an đã cho chúng ta cơ hội suy nghĩ về đức tin vào Chúa sống lại qua ba mẫu người:  bà Ma-ri-a Mác-đa-la, ông Phê-rô và người môn đệ Chúa yêu mến.  Hôm nay, với câu chuyện ông Tô-ma, Tin Mừng mời gọi chúng ta hãy có đức tin sâu xa, không chỉ dựa vào những gì bề ngoài, nhưng là đi tới tận trái tim Chúa Giê-su bằng lời tuyên xưng mà Tông đồ Tô-ma “cứng lòng tin” đã xướng lên:  Lạy Chúa của con!  Lạy Thiên Chúa của con!

          Viết lại câu chuyện phục sinh của Chúa, rõ ràng thánh sử Gio-an đã nhắm mục đích “là để anh em tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sống nhờ danh Người”.  Nếu đọc lại đoạn kể Chúa Giê-su hiện ra lần thứ nhất với các môn đệ trong khi ông Tô-ma vắng mặt, chúng ta không lấy làm lạ khi các ông tin và vui mừng, bởi vì “Người cho các ông xem tay và cạnh sườn”.  Chúa Giê-su đã hành động như vậy là để củng cố niềm tin của các ông.  Do đó, nếu ông Tô-ma khi trở về và được nghe thuật lại, nhưng ông không tin, thì thực ra ông cũng không có gì đáng trách cả.  Ông cần được Chúa củng cố đức tin như Người đã củng cố đức tin của các môn đệ khác.  Có lẽ phải nói ông là người thiệt thòi mới đúng!  Để đền bù cho sự thiệt thòi ấy, Chúa Giê-su đã mời gọi riêng ông Tô-ma khi Người trở lại, không những cho ông xem tay Người, mà còn bảo ông “đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy” nữa.  Người cũng nói với ông:  “Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin”.  Có lẽ đây không phải là lời trách mắng, nhưng là mời gọi bước tới một đức tin sâu xa hơn.  Cử chỉ đặt tay vào cạnh sườn Chúa mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc.  Không phải là một Tô-ma đang kiểm chứng vết thương của Chúa, nhưng đích thực là ông đang “sờ” được tình yêu của Đấng đã chết vì bạn hữu là chính ông.  Chứng từ của vết thương thể xác làm sao hùng hồn và thuyết phục bằng chứng từ của tình yêu?  Cho nên chứng từ tình yêu này đã đưa Tô-ma tới đức tin mạnh mẽ hơn, đức tin khiến ông đi trước cả các bạn bằng cách chân thành và khiêm nhượng tuyên xưng Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô và Thiên Chúa.  Ông Tô-ma không nói “Con tin Ngài là Chúa của con” hoặc “Con tin Ngài là Thiên Chúa của con”, giống như chúng ta đọc kinh Tin Kính, nhưng ông phát biểu ngay chân lý về căn tính của Chúa Giê-su bằng cử chỉ phụng thờ:  “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”  Cùng với lời tuyên xưng này, chúng ta có thể hình dung ông đang thành kính bái lạy Chúa Giê-su. 

          Hơn thế nữa, ông còn tuyên xưng đức tin cá nhân của ông khi ông xác tín Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô và Thiên Chúa của ông!  Ở đây chúng ta hãy tự hỏi mình rằng:  Đã bao nhiêu lần chúng ta tuyên xưng đức tin, nhưng thực sự có phải là đức tin của chúng ta hay là đức tin vay mượn của người khác hoặc đức tin trong sách vở?

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Lời cuối cùng Chúa Giê-su nói với ông Tô-ma cũng là những lời Chúa nói với mỗi người chúng ta:  “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.  Phúc thay những người không thấy mà tin”.  Đây là lời nhắn nhủ, kêu gọi chúng ta hãy kiểm chứng lại những dịp chúng ta “đã thấy Thầy”.  Chúng ta không thấy Chúa như những người sống đương thời với Chúa đã thấy Người, nhưng bằng con mắt đức tin, chúng ta có thể thấy Chúa hoạt động trong đời mình hoặc nơi người khác.  Người không hiện ravới chúng ta, nhưng Người để lại “những vết chân trên cát” bên cạnh vết chân chúng ta, nhờ đó chúng ta nhận biết Người hiện diện.  Nhiều khi chỉ còn vết hai bàn chân của Người vì lúc ấy Người đang bồng chúng ta trên tay.  Cũng rất nhiều lần Người để lại chứng tích hiện diện qua những giúp đỡ và khích lệ từ những người chung quanh chúng ta.  Người quả quyết chúng ta là những người có phúc vì tin không phải bằng mắt thấy tai nghe, nhưng bằng tất cả tâm hồn phó thác và lòng yêu mến thiết tha.  Tại sao vậy?  Bởi vì đức tin bằng tâm hồn và bằng tình yêu mới là đức tin đưa chúng ta tới hiệp nhất với Chúa, đức tin giúp chúng ta phụng thờ Chúa Giê-su Phục Sinh là Đấng Cứu Độ và Thiên Chúa của chúng ta.

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C