CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Chúa Giê-su là Thiên Chúa và Mục Tử nhân lành

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 10:27-30)

          Bài Tin Mừng hôm nay vỏn vẹn có bốn câu, diễn tả một khía cạnh hết sức độc đáo về mối tương quan giữa mục tử nhân lành và con chiên:  Mục Tử Nhân Lành ban cho con chiên sự sống đời đời và bảo đảm không ai cướp được chiên khỏi tay mình.

          Trước hết, đọc Tin Mừng Gio-an, chúng ta thấy những điều Chúa Giê-su khẳng định vừa kể trên không nằm trong mạch văn của diễn từ về vị Mục Tử nhân lành, nhưng trong một dịp sau đó khi Người xưng mình là Thiên Chúa để trả lời những người Do-thái muốn biết rõ Người là Đấng nào.  Tuy ở trong hai tình huống khác nhau, nhưng ý tưởng của Chúa Giê-su lại là một, tức là về quan hệ giữa Người và chúng ta:  đối với chúng ta, Chúa Giê-su vừa là vị Mục Tử nhân lành vừa là Thiên Chúa.

          Thực vậy, ngoài Thiên Chúa ra, ai có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời để không bao giờ chúng ta phải diệt vong, và ai có quyền năng để bảo vệ chúng ta không khi nào bị cướp đi?  Khi kết luận với những chân lý này, Chúa Giê-su đã nói lên mục đích của tất cả những gì vị Mục Tử nhân lành đã làm cho chiên của mình:  “Tôi đến để cho chiên được sốngsống dồi dào” (10:10).  Được sống và sống dồi dào (sống đời đời) là mục đích duy nhất Chúa Giê-su muốn nhắm tới.  Chúng ta thử nhìn lại từ đầu diễn từ của Chúa Giê-su để nhận ra mục đích trên.

          Chúa Giê-su gọi tên từng con chiên và dẫn chúng ra.  Những hành động gọi tên và dẫn đi diễn tả tình yêu thương đặc biệt Chúa dành cho từng người chúng ta.  Mỗi người chúng ta đã gắn liền với sự sống của chính Chúa qua việc Người “gọi tên” chúng ta.  Người chăm sóc cho sự sống của những ai thuộc về Người, cho nên Người mới “dẫn” chúng ta để chúng ta khỏi gặp nguy hiểm. 

          Chúa Giê-su là cửa chuồng chiên. Cửa chuồng chiên rất quan trọng đối với sự sống của con chiên.  Cửa mở ra ban ngày để chiên được dẫn đi tới đồng cỏ xanh tươi và dòng suối mát.  Cửa đóng vào ban đêm để ngăn ngừa dã thú, kẻ trộm và kẻ cướp, hầu bảo vệ sự sống của con chiên.  Nhưng cũng chính cửa ấy là để “ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu”, tức Chúa Giê-su là cửa cứu độ để chúng ta qua đó mà bước vào cuộc sống đời đời.

          Chúa Giê-su hy sinh mạng sống mình cho chiên.  Điều này đã được thực hiện khi Người chết trên thập giá để đem chúng ta từ cõi chết do tội lỗi đến sự sống mới của con cái Thiên Chúa.  Việc hy sinh mạng sống này là tự nguyện, vì động lực hy sinh là do tình yêu Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Chúa Giê-su không bỏ chạy khi gặp “sói” của đau khổ, cực hình và cái chết tủi nhục trên thập giá, trái lại, Người đã quảng đại hiến thân và can đảm chấp nhận, để cướp chúng ta ra khỏi móng vuốt của tội lỗi và tử thần.

          Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.  Rõ ràng đây là mục đích của việc vị Mục Tử nhân lành đến trần gian.  Bằng mọi giá, Người muốn đưa chúng ta về với Chúa Cha, để thực hiện kế hoạch yêu thương của Chúa Cha, là “không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha”.  Nói lòng vòng rồi cuối cùng chúng ta vẫn được dẫn về tâm điểm của sứ điệp Tin Mừng, tức là chân lý “Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Tình yêu Thiên Chúa đã được biểu lộ qua hình ảnh Mục Tử nhân lành là Chúa Giê-su.  Có lẽ chúng ta hầu hết gặp khó khăn khi suy ngắm tình yêu của Thiên Chúa, một đề tài xem ra quá trừu tượng và lý thuyết.  Nhưng Chúa Giê-su đã cho chúng ta một bí quyết:  Tôi và Chúa Cha là một!  Như vậy, hình ảnh và sự chăm sóc của Mục Tử nhân lành là Chúa Giê-su đã cụ thể hóa tình yêu của Thiên Chúa.  Chúng ta đã được Người ban cho sự sống.  Chúng ta được Người giúp sống sự sống ấy dồi dào.  Nhất là chúng ta được bảo đảm sẽ được sống đời đời và không gì có thể cướp chúng ta khỏi tay Người.  Chỉ còn một điều chúng ta phải làm, là hãy “nghe” tiếng Người và “theo” sự dẫn dắt của Người!

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C