MỞ ĐẦU SỨ VỤ CỦA CHÚA GIÊSU

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 1, 1-4; 4,14-21

 

Thánh Luca tường thuật Tin Mừng của Ngài là để loan báo sứ điệp của Chúa, thông báo Lời Chúa. Bởi vì, thánh Luca không phải là sử gia để ghi chép cuộc đời của Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã nghe những người mục kích những việc Chúa làm, những Lời Chúa nói để tường thuật lại sứ điệp cốt yếu của Chúa Giêsu. Do đó, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đã trình bầy hai phần và phần nào cũng là phần mở đầu cả. Phần thứ nhất trích lời mở đầu của Tin Mừng thánh Luca và phần thứ hai là lời mở đầu sứ vụ của Ngài trong Hội Đường làng quê Nagiarét.

 

Bài đọc nhất tư tế Ê-dơ-ra đem sách Luật ra trước mặt cộng đồng, gồm đàn ông đàn bà, và tất cả các trẻ em đã tới tuổi khôn…Ông đọc từ sáng sớm tới trưa, và toàn dân lắng tai nghe sách Luật. Đoạn sách này cho chúng ta hiểu rõ đáp ca :” Lạy Chúa, những lời Ngài phán dạy. Là thần khí và là sự sống của chúng con “. Do đó, thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corintô 12, 12-30, có viết :” Trong Hội Thánh, Thiên Chúa đã đặt một số người thứ nhất là làm tông đồ, thứ hai là làm ngôn sứ, thứ ba là làm thầy dạy, rồi đến những người được ơn làm phép lạ, được tài quản trị, được nói những thứ tiếng lạ…”. Rõ ràng, tất cả phải được chọn và được sai đi để nói Lời Chúa và công bố sứ điệp tình thương của Ngài như lời tung hô Tin Mừng viết :” Ha-lê-lui-a.Ha-lê-lui-a. Chúa đã sai tôi đi.Đem Tin mừng cho người nghèo khó.Công bố lệnh ân xá cho những kẻ bị giam cầm.Ha-lê-lui-a “. Thánh Luca không làm công việc của một nhà viết sử. Ngài chỉ muốn trình bầy và công bố Lời Chúa, và kể lại những việc Chúa đã làm. Ngài muốn dạy Giáo lý hơn là viết cuộc đời của Chúa theo kiểu sử gia. Nên, Ngài đã để sự kiện Chúa Giêsu giảng Lời Chúa, cắt nghĩa Lời Chúa tại Hội Đường Nagiarét ngay đầu Tin mừng của Ngài.

 

Ở đây, thánh Luca đã nhấn mạnh sự kiện Chúa Giêsu giảng Lời Chúa ngay tại Hội Đường quê hương của Ngài ngày sabát, là để cho thấy trước tiên Chúa giảng dạy cho dân Do Thái vì thánh Luca là dân ngoại mới trở lại đạo và rồi qua bước ngoặt lịch sử thông điệp của Chúa Giêsu dựa trên lời ngôn sứ Isaia :” Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo Tin Mừng cho kẻ nghẻo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, tuyên cáo lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, loan tin cho người mù biết sẽ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa “, sẽ được công bố cho cả dân ngoại.

 

Thực tế,lời công bố của Chúa qua lời tiên tri Isaia đã thực hiện nơi chính Ngài.Lời ngôn sứ ấy dù đã được loan báo cách đó rất lâu nhưng nó đang được ứng nghiệm nơi Chúa Giêsu ngay tại nơi Chúa sinh trưởng. Lời này cho thấy truyền thống không hề bị ngắt đoạn nơi Chúa.


Chúa Giêsu đã tóm tắt sứ điệp tình thương của Ngài : người nghèo được nghe giảng Tin Mừng, Chúa giải phóng người bị áp bức và công bố năm hồng ân. Những người Do Thái trong Hội Đường lúc ấy, năm ấy, giờ ấy đã rất ngạc nhiên vì Chúa làm đảo lộn hoàn toàn trật tự có sẵn. Họ thẳng thừng chối từ Ngài. Họ không thể tin được những lời nói ấy lại ám chỉ về Ngài. Họ không chấp nhận nguồn gốc, lai lịch của Ngài. Ngài là con bác thợ mộc Giuse và con bà nội trợ Maria. Họ không thể chấp nhận Đấng Cứu Tinh, Đấng Thiên Sai lại đi loan báo sự giải phóng cho những kẻ bị đàn áp, những kẻ thấp cổ bé họng, những người cùng khổ. Họ không thể tin giờ này lại là giờ của hồng ân và rồi họ đâm ra căm ghét Ngài, tìm cách khử trừ Ngài.

 

Vâng, ngôn sứ Isaia trong quyển thứ ba có loan báo rằng, Tin Mừng là những người xa quê hương, xứ sở sẽ được trở về nơi cũ. Tin Mừng Chúa Giêsu công bố hôm nay là Tin Mừng cho người nghèo, Tin Mừng của tình yêu, của cứu độ bởi vì họ sẽ được Thiên Chúa yêu thương.Họ sẽ được Thiên Chúa giải phóng khỏi tội lỗi, khỏi những điều ràng buộc của sự dự nhờ tình yêu và thần khí của Chúa.

 

Chúa loan báo Tin Mừng, công bố năm hồng ân để người người được chan hòa ân sủng, người áp bức, kẻ tù đầy được cứu thoát và rồi mọi người sẽ nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa yêu thương chúng con bằng một tình yêu cao vời khôn ví. Xin cho chúng luôn sống hiệp nhất yêu thương nhau để tất cả chúng con được nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Amen.

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

 

1.Đoạn Tin Mừng của thánh Luca hôm nay được chia làm mấy phần ?

2.Chúa Giêsu công bố Lời Chúa ở đâu ?

3.Tại sao Chúa công bố người nghèo được nghe giảng Tin Mừng ?

4.Những kẻ nghèo là ai ?

5.Năm hồng ân là gì ?