CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN

Liên hệ giữa tình yêu và tha thứ

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 7:36 – 8:3)

          Để bênh vực hành động đúng của người khác, thường thì Chúa Giê-su chỉ cần đưa ra một lý luận đanh thép.  Nhưng trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa không chỉ giải quyết đơn giản như vậy, mà Người còn dài dòng kể một dụ ngôn, rồi áp dụng dụ ngôn ấy vào người phụ nữ đã xức dầu thơm lên chân Người.  Chúa bênh vực hành vi thống hối bằng nước mắt của người phụ nữ.  Người nhìn nhận hành vi biểu lộ lòng yêu mến bằng việc xức dầu thơm của chị ấy.  Sau hết, Chúa tuyên dương đức tin của một người tội lỗi trước mặt những người tự cho mình là công chính.  Tất cả những tình tiết trong câu chuyện chứng tỏ rằng giữa tình yêu và tha thứ có một liên quan mật thiết:  được tha nhiều thì càng yêu mến nhiều.  Nói khác đi, lòng yêu mến là kết quả phát sinh từ ý thức mình được tha thứ và là bằng cớ khẳng định lòng thương xót của Chúa.

          Chắc hẳn ông Pha-ri-sêu tên là Si-môn và các khách mời cảm thấy khó chịu lắm khi bữa tiệc bị “phá đám” do sự xuất hiện của một người đàn bà tội lỗi nổi tiếng trong thành.  Hành động của chị ta không thể chấp nhận được!  Ai đời bữa tiệc cần không khí tưng bừng trang trọng, thế mà chị ta xông vào, “đứng đằng sau, sát chân Chúa mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người”!  Lại nữa, chị ấy “lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên”!  Thái độ Chúa Giê-su chấp nhận những hành vi thống hối và tỏ lòng yêu mến của chị ta có lẽ còn làm cho ông Pha-ri-sêu bực tức hơn.  Ông lấy giá trị của “một người tội lỗi” để đánh giá con người Chúa Giê-su:  Nếu quả thật ông này là ngôn sứ thì phải biết những gì đang xảy ra chứ!  Đáng lẽ ông Si-môn phải lấy tội lỗi để đo lường lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa thì mới đúng, bởi vì “Ở đâu tội lỗi càng lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rô-ma 5:20).

          Mục đích Chúa kể dụ ngôn hai con nợ được chủ tha nợ là để giúp ông Si-môn ý thức chân lý nói trên.  Chúa muốn chính miệng ông nói lên chân lý này khi Người hỏi ông:  “Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn?”.  Ông Si-môn đáp:  “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”.  Chúa Giê-su khen:  “Ông xét đúng lắm”.  Nghĩa là Thiên Chúa đầy lòng thương xót tha thứ cho chúng ta càng nhiều thì chúng ta có bổn phận càng phải yêu mến Người hơn!

          Thực ra đường đi nước bước của tình yêu và tha thứ diễn ra như thế này:  Trước hết, vì yêu thương chúng ta trước, nên Thiên Chúa từ bi mới sẵn sàng tha thứ mọi tội lỗi chúng ta qua cái chết của Con Một Người.  Tiếp đến là thái độ của chúng ta, khi nhận biết mình được tha thứ, chúng ta đáp lại tình yêu và lòng thương xót của Chúa bằng cách yêu mến Người hơn, cố gắng sống như con cái hiếu thảo không muốn làm cho cha mẹ phiền lòng.

          Còn một điều thật cảm động trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, đó là cách người phụ nữ tội lỗi biểu lộ lòng tin vào Chúa Giê-su.  Chị ta “dám” tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều người,  “dám” công khai cho người khác thấy tình trạng tội lỗi của mình, “dám” khiêm nhường khóc và làm cử chỉ lấy tóc mình lau chân Chúa, một cử chỉ ngay kẻ nô lệ cũng không làm cho chủ, “dám” lấy dầu thơm đắt giá để xức… chân Chúa!  Đó là một đức tin được biểu lộ cách hùng hồn trước bao con mắt khinh dể của người khác.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Sứ điệp câu chuyện Tin Mừng hôm nay rõ ràng.  Chúa Giê-su nói với ông Si-môn:  “Tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều”.  Chị ta đã yêu mến nhiều không phải là lý do để Chúa tha thứ rất nhiều tội lỗi cho chị ta, nhưng là bằng chứng chị ấy giúp cho chúng ta nhận ra được lượng từ bi hải hà của Chúa!  Chúng ta không thể làm bất cứ điều gì để đáng được Chúa tha thứ, nhưng sở dĩ Chúa tha thứ cho chúng ta bởi vì Người là Đấng “giàu lòng thương xót” (Ê-phê-xô 2:4).

          Trong Năm Đức tin, chúng ta có dám tuyên xưng đức tin như người phụ nữ tội lỗi trong bài Tin Mừng hôm nay không?  Có khi nào chúng ta nghĩ rằng mỗi khi đến với bí tích Giải tội là chúng ta tuyên xưng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa không?  Mong câu chuyện Tin Mừng hôm nay giúp chúng ta thêm can đảm!

 

             Lm. Đa-minh Trần đình Nhi    


Suy Niệm Lời Chúa Năm C