THẦY LÀ AI ?

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 9, 18-24

 

Đi theo Chúa Giêsu, Người Thầy tuyệt hảo, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ về mọi phương diện. Ngài đã huấn luyện, giáo dục các môn đệ. Để minh chứng cho lời nói của Ngài, Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ, đã dạy giáo lý, đã làm chứng cho Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Ngài vừa nói vừa làm để uốn nắn, hun đúc các môn đệ và để đào tạo các môn đệ trở nên những chứng nhân cho Tin Mừng Phục Sinh. Sau khi ở với Chúa một thời gian tương đối lâu dài, Chúa đã nghe nhiều dư luận của quần chúng nhân dân nói về Ngài. Có người bảo Ngài là Êlia, người khác bảo Ngài là Gioan Tẩy Giả, nhưng lại có dư luận cho Ngài là một vị ngôn sứ nào đó…Tất cả đều con mơ hồ về Con Người, về lai lịch của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu muốn biết quan điểm và các môn đệ nghĩ Chúa là ai ?...

Thực tế, có rất nhiều luồng dư luận nói về Chúa Giêsu. Tất cả các nguồn, các luồng dư luận về con người của Chúa đều còn mơ hồ và chỉ đúng một khía cạnh nào đối với Chúa Giêsu mà thôi. Đối với đám đông dân chúng này, Chúa Giêsu chỉ là một ngôn sứ thần thế nào đó, có sứ mạng lớn lao để dọn đường cho Đấng Thiên Sai đến trần gian, còn Chúa Giêsu vẫn chưa phải là Đấng Cứu Thế muôn dân hằng mong đợi. Còn các môn đệ, những người sống gần gũi với Chúa Giêsu, những người thân tín với Chúa, những người phải xác tín, cảm nghiệm và nhận ra Đấng Cứu Thế…Các môn đệ nhận ra Chúa Giêsu thật là Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa phải đến. Chính Phêrô đã mạnh mẽ, không úp mở, tuyên xưng rõ ràng, cụ thể:” Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa “. Đây là lời mặc khải bởi vì lời này phát xuất từ cõi lòng, từ đức tin sâu xa của Phêrô dưới sự soi sáng, dưới mặc khải của chính Thiên Chúa. Phêrô và các môn đệ hoàn toàn khác với đám dân, các Ngài tin thật Chúa là Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Thế phải đến trong thế gian. Ngài không chỉ là Đấng dọn đường cho Đấng Thiên Sai như đám đông quần chúng nhân dân nghĩ và nói ra.

Chúa Giêsu đã xác nhận lời tuyên xưng đức tin của Phêrô và các môn đệ. Ngài minh chứng Ngài là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Tuy nhiên, Ngài không hứa bất cứ điều gì với các môn đệ như cho các Ngài giầu có, cho các Ngài được vinh dự nơi thế gian, nhưng Ngài đã loan báo cho các môn đệ :” Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy “.

Còn các con nghĩ Thầy là ai ? –Đây là câu hỏi về sự quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu. Một câu hỏi và một câu trả lời đòi hỏi lương tâm của mỗi người. Chúng ta theo Chúa Giêsu, nhưng liệu cuộc sống của chúng ta và thái độ của chúng ta có nói lên Chúa đang hiện diện trong chúng ta, và chúng ta có minh chứng, xác nhận cho mọi người biết Chúa đang ở trong chúng ta.”Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi “ không? Chúa Giêsu khi loan báo cuộc thống khổ và Phục sinh của Ngài là muốn kiểm chứng tính quan hệ giữa Ngài và các môn đệ. Vâng, nếu người ta chỉ nghĩ Chúa Giêsu là một Luật sĩ hay là một ngôn sứ thì giáo huấn của Ngài là điều quan trọng nhất, nhưng đàng này Ngài là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế thì Con Người và Mầu Nhiệm của Ngài là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, câu hỏi của Chúa Giêsu :” Các con nghĩ Thầy là ai ? “, không phải là câu hỏi tò mò, một câu hỏi bình thường nhưng Chúa Giêsu muốn kiểm chứng quan hệ đích thực, sâu xa của các môn đệ.

Để có thể biểu hiện, chứng tỏ chúng ta là Kitô hữu, cuộc sống, cử chỉ, thái độ của chúng ta, có cho người khác nhận ra chúng ta là người môn đệ của Chúa, có Chúa ở trong ta và ta ở trong Chúa hay không ? Muốn chứng tỏ chúng ta có Chúa và Chúa ở trong ta, chúng ta có sống đúng Tin Mừng nghĩa là chúng ta phải xóa bỏ những gì là ích kỷ, nhỏ nhen, căm ghét và cố gắng sống quảng đại, yêu thương, cảm thông và tha thứ với mọi người.

Lạy Chúa như các môn đệ xưa, chúng con xin thưa với Chúa :” Bỏ Chúa chúng con biết theo ai vì Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời. Xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con xác tín và tuyên xưng mạnh mẽ :” Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống “. Amen.

 

 

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Dư luận của dân nghĩ về Chúa thế nào ?

2.Các môn đệ nghĩ Chúa là ai ?

3.Phêrô tuyên xưng Chúa là ai ?

4.Đấng Thiên Sai là Đấng nào ?

5.Tại sao chúng ta phải sống yêu thương ?    


Suy Niệm Lời Chúa Năm C