CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN

Đừng sợ hãi và hãy sẵn sàng

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 12:32-48)

          “Đừng sợ” là điệp khúc Chân phước Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II thường lập lại trong các sứ điệp của ngài, để khích lệ chúng ta hãy can trường đối diện với nền văn hóa hưởng thụ của thế giới hôm nay.  Nó bắt nguồn từ lời trấn an mà Chúa Giê-su đã nói với các môn đệ:  “Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em”.  Chúa Giê-su đã khẳng định lý do tại sao chúng ta phải giữ vững thái độ kiên cường khi hành động như người con của Cha trên trời.

          Chúa Giê-su đã thấy rõ những sợ hãi của chúng ta và Người muốn chuẩn bị cho chúng ta đủ sức đối phó với những sợ hãi ấy.  Trước hết Người âu yếm gọi chúng ta là “đoàn chiên nhỏ bé” của Người.  Chiên đã là loài vật yếu đuối, lại còn nhỏ bé nữa, cho nên mạng sống của nó lệ thuộc vào tình yêu thương chăn dắt của mục tử.  Chúa Giê-su muốn gợi lại hình ảnh tác giả Thánh Vịnh 23 sử dụng để ca ngợi Thiên Chúa:  Đức Chúa là Đấng chăn dắt tôi, tôi còn sợ chi?  Như vậy, phó thác nơi Chúa phải là thái độ căn bản để chúng ta không sợ bất cứ điều gì.  Nhưng căn cứ vào đâu để chúng ta có thể phó thác?  Đó là vì Thiên Chúa là “Cha anh em”.  Chúa là Cha nhân từ, nên chúng ta phải tin tưởng Người chứ!  Nếu quả thực chúng ta muốn làm con cái Cha trên trời thì chúng ta hãy nghe Người dạy chúng ta đừng sợ phải làm những điều tốt nhất và cần thiết nhất.  Có hai điều được Chúa Giê-su nói đến trong bài Tin Mừng hôm nay.

          Điều đầu tiên là “Hãy sắm lấy một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời”.  Lối sống của con cái thế gian là thu tích tiền bạc của cải, làm giầu ở đời này.  Nhưng cũng giống như nhà phú hộ trắng tay khi cái chết đến thăm (Lu-ca 12:16-21), chúng ta sẽ không thể mang theo tài sản xuống mồ.  Còn lối sống của con cái Chúa luôn hướng về tương lai vĩnh cửu là kho tàng ở trên trời.  Giữa hai lối sống ấy, chúng ta phải chọn lựa và thường thì chúng ta cảm thấy sợ hãi khi phải chọn điều mình chưa thấy được trước mắt.  Vậy Chúa bảo chúng ta đừng sợ khi phải sử dụng của cải để làm việc lành phúc đức, như bố thí và giúp đỡ người nghèo khổ, vì đó là cách chúng ta tích trữ cho kho tàng trên trời.

          Điều thứ hai là “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.  Giờ phút Con Người sẽ đến là giờ phút chúng ta phải đối diện với việc Chúa phán xét chúng ta sau khi chúng ta lìa đời.  Sợ chết là lẽ đương nhiên của người đời, nên người ta làm đủ mọi cách để kéo dài sự sống.  Tuy nhiên còn một điều liên hệ đến sự sống mà chúng ta ít nghĩ đến, là sự sống đời sau tiếp nối sự sống đời này.  Đâu là bí quyết Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta để đừng sợ trước cái chết và việc phán xét?  Là chúng ta hãy nhìn Chúa như “ông chủ”, không phải một ông chủ khắc nghiệt, nhưng ông chủ lo lắng chăm sóc cho đầy tớ đến độ sẵn sàng “thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”.  Thực là một hình ảnh cảm động và đầy khích lệ nói lên lòng Cha trên trời yêu thương chăm sóc chúng ta!

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Các nhà tâm lý học hoặc bác sĩ tâm thần có thể giúp đỡ một bệnh nhân làm chủ được sự sợ hãi.  Còn hơn một chuyên gia hay bác sĩ, Chúa Giê-su dạy chúng ta đừng sợ hãi vì Người là Mục Tử nhân lành.  Người sẽ dẫn dắt chúng ta can đảm đi hết cuộc lữ hành trần gian để đưa chúng ta tới kho tàng không hề hư nát và hưởng gia nghiệp của Cha trên trời.  Người cũng sẽ trở lại để đón chúng ta, như Ông Chủ thắt lưng và đưa chúng ta vào bàn tiệc thiên quốc.  Để được như vậy, Chúa dạy chúng ta chỉ cần làm một điều thôi:  hãy sẵn sàng.

          Sẵn sàng sẽ là câu hỏi chúng ta trả lời mỗi ngày, nhất là vào giờ xét mình và cầu nguyện trước khi đi ngủ.  Sẵn sàng và sợ hãi giống như nước với lửa.  Nếu nước đã sẵn sàng thì lửa sợ hãi cũng phải tắt thôi!  Sẵn sàng đón Chúa đến không chỉ là tư thế nhất thời, nhưng là thái độ và lối sống của Ki-tô hữu trong mọi lúc (canh hai hoặc canh ba) và mọi nơi.  Lời cầu nguyện ý nghĩa nhất của Ki-tô hữu, kẻ sẵn sàng, phải là:  “Lạy Chúa Giê-su, xin ngự đến” (Khải Huyền 22:20).

 

             Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C