CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN

Làm tôi Thiên Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 16:1-13)

         Dụ ngôn “Người quản gia bất lương” là câu chuyện sống động Chúa Giê-su kể để khẳng định một chân lý rõ ràng:  Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.  Làm tôi là từ diễn tả một lối sống tùy thuộc vào người khác hay vật nào đó.  Tuy nhiên sự tùy thuộc này vẫn mang tính cách tự do và tự nguyện, nhất là động lực tình yêu, sẽ là những yếu tố giúp chúng ta phân biệt rõ ràng việc làm tôi Thiên Chúa khác với việc làm nô lệ cho người khác hoặc cho tiền bạc danh vọng.

         Nếu làm tôi Chúa hoặc làm tôi Tiền Của là một lối sống thì lối sống ấy sẽ theo sát chúng ta và đòi hỏi chúng ta không được thay lòng đổi dạ, nghĩa là phải trung tín trong việc lớn cũng như việc nhỏ.  Cứ quan sát một người làm tôi Tiền Của sẽ thấy rõ.  Sáng mở mắt ra là nghĩ đến tiền.  Tối nhắm mắt lại vẫn tiếp tục nghĩ mưu tính kế làm sao có thêm tiền.  Họ trung tín với Tiền Của đến độ một xu cũng không chịu để mất, nói chi đến bạc triệu.  Người ta còn trung tín đến nỗi bán cả lương tâm, miễn sao có tiền hay có lợi.  Tên quản gia bất lương là một thí dụ cụ thể:  ăn cắp tiền của các con nợ và của chủ nợ để lo cho tương lai của mình.

         Tương phản với thái độ làm tôi Tiền Của là làm tôi Thiên Chúa.  Khác biệt căn bản nằm trong đối tượng của việc làm tôi.  Tiền Của chỉ là vật nay còn mai mất, không chạy theo chúng ta xuống mồ.  Xe hơi o bế cho lắm, đụng một phát là được kéo vào nghĩa địa xe.  Nhà đẹp chỉ một trận lụt, cháy rừng hay bão lớn là đi đời.  Còn Thiên Chúa thì “đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng.  A-men”.  Tiền Của không thèm đáp lại lòng yêu thương của chúng ta, phũ phàng bỏ chúng ta không hề thương tiếc.  Thiên Chúa thì lúc nào cũng yêu thương chúng ta, yêu đến độ hiến Con Một làm giá cứu chuộc chúng ta.  Tiền Của không bảo đảm tương lai cho chúng ta.  Còn Thiên Chúa thì đã sắp đặt kế hoạch tương lai cho chúng ta từ đời đời.  Chúng ta còn trong lòng mẹ, Thiên Chúa đã “đăng ký” chúng ta trong lòng bàn tay và ngay cả trong trái tim của Người rồi.  Người lấy Máu Con mình để chuộc chúng ta khỏi làm nô lệ tội lỗi.  Người là Em-ma-nu-en, Thiên Chúa ở cùng chúng ta, đồng hành với chúng ta, rồi cuối cùng đem chúng ta vào trong lòng của Người giống như tổ phụ Áp-ra-ham vậy.  Thêm một khác biệt căn bản giữa làm tôi Tiền Của và làm tôi Thiên Chúa, đó là sự tự do.  Tiền Của cướp mất tự do của chúng ta, bắt chúng ta phải hoàn toàn theo sự sai bảo của nó.  Nó bắt nhà phú hộ phải tiếp tục dựng thêm kho lẫm để tích trữ hoa hợi mùa màng, không còn thì giờ nghỉ ngơi.  Trái lại, Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do, nếu chúng ta tín thác vào sự quan phòng của Người.  Hoa cỏ ngoài đồng, chim trời… Người còn chăm sóc, huống chi chúng ta.  Người thích “bận tâm” về chúng ta, đến nỗi một sợi tóc rơi xuống Người cũng không bỏ qua!  Chỉ là để chúng ta không phải “lo lắng” và được an cư lạc nghiệp sống trong tình yêu của Người.  Quả thực là điều trái ngược, làm tôi Tiền Của đúng là làm tôi đòi, làm nô lệ;  còn làm tôi Thiên Chúa thì lại được hoàn toàn tự do, thanh thản và bình an.

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Chúa Giê-su luôn nhấn mạnh đến việc tích trữ kho tàng trên trời.  Người cho chúng ta thấy thân phận bé bỏng của chúng ta trước tình yêu bao la của Cha trên trời.  Bài học làm tôi Thiên Chúa là bài học phong phú, dễ hiểu.  Vậy mà sao chúng ta vẫn không chịu học đến nơi đến chốn hoặc không muốn học?  Hai hành vi Chúa Giê-su nêu ra – ghét chủ này mà yêu chủ kia, gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ – chắc chắn sẽ giúp chúng ta xét mình về việc chúng ta làm tôi Tiền Của và làm tôi Thiên Chúa như thế nào.

         Mong chúng ta nghiêm túc nhìn lại thái độ của mình:  Thiên Chúa và Tiền Của, ai là “Thiên Chúa thật” của tôi?  Tôi có đang dần dần thoát ra khỏi mãnh lực của Tiền Của để tiến sâu vào sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa không?  Tôi đang “sử dụng” tiền bạc, hay tiền bạc đang “sử dụng” tôi?  Quan trọng hơn hết:  tôi có là người con “tự do” của Chúa không?  Cám ơn Chúa Giê-su đã lập lại cho chúng con bài học làm tôi Thiên Chúa!            

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi      


Suy Niệm Lời Chúa Năm C