CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN

Hạnh phúc đời này và đời sau

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 16:19-31)

         Câu chuyện dụ ngôn Chúa Giê-su kể có hai phần rõ rệt:  phần thứ nhất xảy ra trước khi cái chết đến và phần sau xảy ra sau cái chết.  Ngoài ra, lại có một sự hoán chuyển thật ý nghĩa làm cho chúng ta phải suy nghĩ:  phần phước đời này không bảo đảm cho phần phước đời sau và phần phước đời sau không nhất thiết phải là phần phước đời này.  Cái chết là thời điểm xác định sự khác biệt và hoán chuyển ấy.

         Ông nhà giàu và người nghèo La-da-rô là hai người được hưởng hạnh phúc, nhưng không phải cùng một thứ hạnh phúc.  Hạnh phúc đời này của ông nhà giàu là “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình”.  Còn hạnh phúc đời sau của La-da-rô là được “ngồi trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham”.  Hai hình ảnh này đã đủ để chúng ta có thể kết luận rằng hạnh phúc đích thực phải là hạnh phúc vững bền, không khi nào mất đi, hay nói theo kiểu kinh hạt của chúng ta, đó là “hạnh phúc đời đời chẳng cùng.  A-men”.

         Tuy nhiên có chắc chắn là chúng ta phải chịu cực khổ như La-da-rô ở đời này thì mới được hưởng hạnh phúc bất diệt ở đời sau không?  Không phải vậy.  Đâu phải bất cứ ông nhà giàu nào trên trái đất này cũng bị… sa hỏa ngục.  Cũng vậy, đâu phải bất cứ người nghèo xác nghèo xơ nào cũng được lên thiên đàng.  Đấy không phải là những tiêu chuẩn phán xét của Chúa.  Chỉ có việc thực thi bác ái và sử dụng của cải Chúa ban để làm việc lành phúc đức ở đời này mới là tiêu chuẩn để chúng ta được lên thiên đàng.  Ngược lại, nếu chúng ta cứ sống xa hoa, ích kỷ, không nghĩ đến người khác, nhất là những người nghèo khổ cần sự giúp đỡ của chúng ta, thì chúng ta mới… bị sa hỏa ngục mà thôi!  Trên thế giới này có biết bao nhà triệu phú hoặc tỷ phú luôn quảng đại tham gia vào những công tác bác ái xã hội.  Có những siêu sao điện ảnh phung phí tiền bạc, nghiện ngập.  Nhưng cũng có thật nhiều người trong giới nghệ sĩ đang dấn thân hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo hiếu học, săn sóc người phong cùi, an ủi chăm nom người già neo đơn.  Họ là những người hiểu rõ đâu là hạnh phúc đích thực.  Họ đang chuẩn bị cho hạnh phúc đời sau của họ và của người khác.  Cũng có rất nhiều người tuy nghèo tiền bạc, nhưng giàu tình yêu và lòng thương xót, đã hăng say làm tất cả theo khả năng để thực hiện lý tưởng lá rách đùm lá nát.  Theo lời thánh Phao-lô, hết thảy những người này “đã gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, sống nhẫn nại và hiền hòa…, tuân giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, xuất hiện” (1 Ti-mô-thê 6:11,14).

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Lời khẳng định của tổ phụ Áp-ra-ham chắc chắn phải làm cho chúng ta có tật giật mình.  Ngài nói với ông nhà giàu:  “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin”.  Mô-sê và các Ngôn Sứ là những vị thay mặt cho Lề Luật của Chúa, còn “người chết sống lại” là chính Chúa Ki-tô.  Các ngài là những người hướng dẫn giúp chúng ta sống cuộc sống trần gian và tiến về hạnh phúc đời sau.  Vậy làm sao chúng ta lại không “chịu nghe” hai vị và “chịu tin” Chúa Ki-tô?    Có phải chúng ta chỉ muốn thấy cái trước mắt mà quên những gì chưa thấy được?  Có phải chúng ta ích kỷ nghĩ đến mình chứ không quan tâm đến người khác?  Chúng ta là ông nhà giàu hay anh nghèo La-da-rô ở đời này tuy cũng là điều quan trọng.  Nhưng quan trọng hơn, dù là ông nhà giàu hoặc anh La-da-rô thì cả hai đều phải có trái tim yêu thương, yêu mến Thiên Chúa và yêu thương anh chị em.  Nếu chúng ta là ông nhà giàu có trái tim, thì đó là phần phúc của chúng ta cả đời này lẫn đời sau và chúng ta phải tạ ơn Chúa.  Còn nếu chúng ta là anh La-da-rô có trái tim, thì đó cũng không phải là bất hạnh ở đời này và chắc chắn sẽ là hạnh phúc đời sau.

         Vậy chúng ta hãy để cho Lề Luật Chúa, nhất là hãy để cho Chúa Giê-su là Tình yêu Thiên Chúa nhập thể, nắn đúc trái tim chúng ta nên một trái tim mới, từ một trái tim bằng đá thành một trái tim bằng thịt (Ê-dê-ki-en 36:26)!                           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C