CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN

Sức mạnh của đức tin

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 17:5-10)

         Thoạt nghe các Tông Đồ xin Chúa thêm lòng tin cho họ, chúng ta cứ nghĩ lòng tin phải là một điều gì lớn lao lắm, vậy mà Chúa Giê-su lại hứa với họ một điều không tưởng tượng được:  “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi…”  Lấy một hạt cải nhỏ xíu như đầu kim để so sánh với đức tin cũng đủ cho chúng ta thấy Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến sức mạnh của đức tin.  Muốn biết sức mạnh của đức tin, người ta phải nhìn vào những kết quả do đức tin đem lại.

         Hai trái bom nguyên tử đầu tiên thả xuống Nhật cho người ta thấy sức mạnh tàn phá của chúng khủng khiếp biết chừng nào.  Nhưng đem so sánh với “đức tin bằng hạt cải” thì sức mạnh nguyên tử còn thua xa đức tin.  Nhờ đức tin, chúng ta có thể làm những chuyện đi ngược lại cả thiên nhiên nữa.  Nào là chỉ cần “bảo” cây dâu vô tri là nó phải vâng lời mà bật rễ.  Hơn thế nữa, nhờ đức tin, chúng ta còn bắt buộc cây dâu “xuống dưới biển kia mà mọc”!  Mọc trên đất là chuyện thường, nhưng mọc dưới biển thì chỉ có quyền năng Thiên Chúa mới làm được.  Vậy mà Thiên Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta quyền năng ấy.

         Đức tin chúng ta lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội không phải là cái thẻ công dân hay bằng lái xe, nhưng là một khả năng và căn tính mới, được ban cho chúng ta nhờ máu cứu độ của Chúa Giê-su, để chúng ta có thể sống như con cái Thiên Chúa.  Khả năng và căn tính ấy cần phải được phát triển khi chúng ta sống mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa.  Vì thế, sức mạnh của đức tin không phải chúng ta cứ được rửa tội là đương nhiên có sức mạnh, hoặc tự chúng ta có thể làm cho đức tin mạnh mẽ, nhưng nó mạnh là do mối tương quan với Chúa có thực sự sống động hay không.  Về phía chúng ta, càng tin và yêu mến Chúa thì Chúa càng đứng về phe chúng ta.  Và có Chúa phù trợ chúng ta thì chúng ta còn sợ chi và ai làm gì được chúng ta? (Thánh Vịnh 27; Rô-ma 8:31).  Còn về phía Chúa, khi thấy chúng ta càng mở tâm hồn và trở nên nhỏ bé để có chỗ cho Chúa và đón nhận Chúa, thì Người càng chiếm đóng được tâm hồn chúng ta hơn.  Thế là Chúa ở đâu, sức mạnh của Người ở đó, vì Người là nguồn sức mạnh nên đức tin của chúng ta có được chính sức mạnh ấy!

         Một nguồn sức mạnh khác làm cho đức tin mạnh mẽ chính là Chúa Thánh Thần. Thánh Phao-lô nhắc nhở Ti-mô-thê rằng:  “Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương và biết tự chủ” (2 Ti-mô-thê 1:7).  Cũng chính Thánh Thần đã giúp chúng ta kết hợp với Chúa Ki-tô để làm cho đức tin và lòng mến của chúng ta phát triển thêm mãi (c. 13).

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Đức tin mạnh mẽ là cần thiết cho chúng ta, nhưng để làm gì?  Người đời dùng sức mạnh của khí giới để đàn áp hoặc tiêu diệt lẫn nhau.  Còn Ki-tô hữu dùng sức mạnh đức tin để làm những công việc yêu thương, bác ái và xây dựng vương quốc Chúa ở trần gian này.  Chúng ta có thể nhận ra sức mạnh của đức tin nơi những người thật là yếu đuối.  Một Tê-rê-xa Culcutta mảnh khảnh loắt choắt, vậy mà mẹ đã đánh bật rễ biết bao nhiêu cây dâu rồi!  Những cây dâu của tuyệt vọng, nghèo đói.  Những cây dâu mọc lâu đời trong những con hẻm tối tăm và thối tha.  Đâu cần xe ủi, đâu cần máy đào.  Chỉ cần đức tin thôi, mà lại là đức tin lớn bằng… hạt cải!  Ở nơi bất cứ vị thánh nào thì đức tin vẫn là đường nét chính, là viên đá góc để họ xây nhà thiêng liêng cho mình, cho gia đình, cộng đoàn, Giáo Hội và cả xã hội nữa.

         Hôm nay nghe Chúa khích lệ các Tông Đồ hãy có đức tin lớn bằng hạt cải, thấy mà ham.  Đức tin lớn bằng hạt cải mà đã mạnh mẽ như thế rồi!  Chắc con chỉ xin Chúa cho con bằng nửa hạt cải thôi!  Nhưng đừng lo, Chúa không… kẹo kéo đâu.  Chúa muốn chúng ta có đức tin mạnh mẽ mà.  Cho nên Chúa mời chúng ta cứ đến để Người “bồi dưỡng” cho.  “Hãy đến cùng Ta”, Chúa đang mời đấy!  Vậy chúng ta hãy đứng dậy và đến với Người, qua cầu nguyện, suy niệm Kinh Thánh, lãnh nhận bí tích, làm bất cứ điều gì để mối tương quan thêm thắm thiết, thế là tự nhiên đức tin chúng ta sẽ mạnh hơn cả bom nguyên tử.

 

            Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C