CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN

Cầu nguyện để được nên công chính

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 18:9-14)

         Cầu nguyện là cách chúng ta biểu lộ đức tin vào Chúa.  Cầu nguyện bằng đức tin kiên trì như trong dụ ngôn bà góa xin ông quan tòa bất chính minh xét cho mình.  Hôm nay, Chúa Giê-su kể một dụ ngôn nữa để khai triển thêm đề tài cầu nguyện: mục đích khi chúng ta cầu nguyện là để được nên công chính.  Dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện cho thấy mục đích hoặc kết quả của việc cầu nguyện, qua lời khẳng định của Chúa Giê-su:  “Tôi nói cho các ông biết:  người này [người thu thuế] khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính;  còn người kia [ông Pha-ri-sêu] thì không”.

         Sách Giáo lý dạy chúng ta về những mục đích của cầu nguyện là để ngợi khen Chúa, cảm tạ Người, xin ơn tha thứ tội lỗi và cầu xin Chúa ban ơn.  Nhưng câu chuyện dụ ngôn hôm nay còn đặc biệt nhấn mạnh đến một khía cạnh khác của cầu nguyện, là giúp chúng ta được nên công chính.  Hai cách cầu nguyện để được ơn nên công chính của ông Pha-ri-sêu và người thu thuế trái ngược nhau chắc chắn cho chúng ta dịp xét lại cách cầu nguyện của mình.

         Trước hết nói về tư thế thể xác khi cầu nguyện.  Ông Pha-ri-sêu đứng thẳng.  Đứng thẳng quả thực là định nghĩa của sự công chính.  Từ “công chính” trong tiếng La-tinh có nghĩa là quyền đứng thẳng (jus+stare; justificatio).  Nếu vậy ông Pha-ri-sêu khi cầu nguyện với tư thế đứng thẳng thì ông đã tự cho mình là người công chính rồi!  Vì cho mình là công chính, nên ông mới tự hào kể lể với Chúa về sự công chính của mình:  nào tạ ơn Chúa vì mình không tội lỗi như những người khác, cụ thể “như tên thu thuế kia” đang đứng ở cuối đền thờ, nào mình ăn chay tuần hai lần và rộng rãi dâng tiền cho Chúa.  Kể lể như thế, hoặc là ông muốn chứng minh sự công chính của mình, hoặc là “đòi” Chúa phải công nhận ông là công chính.  Trái với cách kiêu căng đòi sự công chính như đòi quyền lợi, cách cầu nguyện “xin” ơn công chính của người thu thuế thật là khiêm tốn.  Khiêm tốn trong cử chỉ khi cầu nguyện, là đứng đằng xa, cúi gằm mặt không dám nhìn lên trời, đấm ngực, và ông ta chỉ có thể nói với Chúa một điều duy nhất:  “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi”.  Đúng vậy, tội lỗi đã làm cho con người còng xuống, đã cướp đi khỏi con người cái quyền đứng thẳng trước mặt Chúa.  Người thu thuế đã cầu nguyện với con người đích thực của mình, cầu nguyện như một kẻ tội lỗi và với lòng sám hối đấm ngực ăn năn.  Ông ta không biết cầu xin điều gì khác hơn là xin Chúa thương xót mình.  Ông đến cầu nguyện để biểu lộ lòng tin vào lượng từ bi của Chúa.  Nói tóm lại, ông đã nắm chắc được mục đích của việc cầu nguyện, là xin Chúa thương xót nhìn đến thân phận tội lỗi của ông.

         Rõ ràng có sự đối nghịch giữa cách cầu nguyện của ông Pha-ri-sêu và của người thu thuế.  Cách cầu nguyện tôn mình lên đã hạ ông Pha-ri-sêu xuống, ngược lại, cách cầu nguyện hạ mình xuống đã tôn người thu thuế lên.  Một người đòi cho mình quyền đứng thẳng thì phải khom xuống, còn người cúi xuống không dám ngửa mặt lên nhìn Chúa thì được Người cho đứng thẳng lên.  Đó chính là ý nghĩa của mục đích việc cầu nguyện vậy!

Sống sứ điệp Tin Mừng

         Cầu nguyện với tư cách là kẻ tội lỗi có thể là điều ít khi nào chúng ta nghĩ tới.  Ý thức mình là kẻ tội lỗi không làm cho chúng ta thất vọng chán nản mà không cầu nguyện nữa, trái lại càng là động lực thúc đẩy chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.  Thiên Chúa là người cha nhân hậu chờ đón chúng ta trở về và đến với Người.  Cánh tay Người luôn rộng mở.  Như người cha phục hồi cho đứa con hoang đàng mọi sự nó đã đánh mất do tội lỗi, Chúa cũng phục hồi tư cách con cái Chúa nơi chúng ta và ban cho chúng ta cơ hội mới để phát huy sự thân mật khắng khít với Người.  Đức công chính là quyền được làm con cái Chúa, quyền Chúa Ki-tô đã chuộc lại cho chúng ta bằng cái chết của Người trên thập giá.  Do đó khi cầu nguyện, chúng ta không quên tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được gọi Người là Cha, nhất là Người đã ban Thánh Thần để giúp chúng ta thưa rằng:  “Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha…” (Lu-ca 15:21).  Rồi chúng ta sẽ được Người đỡ dậy!                                      

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C