CÙNG ĐÍCH CỦA ĐỜI NGƯỜI

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG, NĂM C

Lc 21, 25-28.34-36

 

Mùa vọng giúp chúng ta suy nghĩ về mầu nhiệm sáng tạo tuyệt vời của Thiên Chúa.Qua sự can thiệp của Thiên Chúa, một con trẻ đã được cưu mang trong cung lòng trinh khiết của Đức trinh nữ Maria do quyền năng của Chúa Thánh Thần, Con trẻ tên là Giêsu đã mang lại cho thế giới niềm vui, hạnh phúc và ơn cứu độ của Người. Chúa nhật I Mùa Vọng bắt đầu năm Phụng Vụ mới, khơi dậy trong chúng ta việc Chúa Giêsu sẽ tới lại trong vinh quang vào ngày sau hết.

 

Thực tế cứ vào cuối năm Phụng Vụ và bắt đầu năm Phụng Vụ mới, Giáo Hội nhắc cho nhân loại, cho Hội Thánh và từng người chúng ta về hai biến cố đáng khắc ghi ; biến cố Con Thiên Chúa giáng sinh làm người và biến cố ngày quang lâm của Chúa vào ngày cùng tận. Hai biến cố này giúp chúng ta cảm nghiệm mầu nhiệm tình thương cao vời của Thiên Chúa. Nếu Con Thiên Chúa không nhập thể làm người và không có lời xin vâng chấp nhận làm mẹ Thiên Chúa của Đức Trinh Nữ Maria, chắc chắn thế giới còn lần mò trong u tối. Tuy nhiên, do việc can thiệp lạ lùng, kỳ diệu của Thiên Chúa, Con Thiên Chúa là Đức Giêsu đã hóa kiếp làm người như lời thánh Phaolô viết thư gửi tín hữu Philipphê. Một sự lạ vô cùng cao quí, Chúa Giêsu đã được sai tới trần gian để cứu chuộc trần gian qua cung lòng thanh sạch, khiết trinh của Đức Maria bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Nhân loại được đổi mới, được mang một ý nghĩa mới.Như thế, lời của các ngôn sứ đã được ứng nghiệm .Ngôn sứ Giêrêmia hôm nay đã bầy tỏ cho mọi người biết sấm ngôn của Đức Chúa :” Ta sẽ thực hiện điều tốt lành Ta đã phán về nhà Israen và về Giuđa… Trong những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ an cư lạc nghiệp. Đây là tên người ta sẽ đặt cho thành :” Đức-Chúa-là-sự-công-chính-của-chúng-ta”. Thánh vịnh 24 có đoạn viết :” Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Chúa xử thân tình với những ai kính sợ Chúa và cho họ biết giao ước của Người “. Sự tin tưởng và cậy trông nơi Thiên Chúa đã được tác giả Thánh vịnh 141, 1-2 viết : “ Lạy Chúa, con kêu lên Chúa: xin Ngài mau đến phù trợ con ! Xin lắng nghe lời con khi con kêu gào lên Chúa ! Ước chi lời con nguyện như làn hương trầm bay tỏa lên trước tôn nhan, và đôi tay con dâng lên như của lễ ban chiều “. Thánh Phaolô lại cho chúng ta tin tưởng hướng về ngày quang lâm của Chúa.Chính vì thế, Chúa nhật I Mùa vọng nhằm đưa mỗi người chúng ta về một thực tại : Chúa đến mang bình an, hạnh phúc và đem lại cho con người ơn giải thoát. Được sống trong ơn huệ, ơn cứu độ của Chúa, con người chắc chắn sẽ được chết và phục sinh với Chúa.

 

Nhằm chờ Chúa đến trong ngày cùng tận, Chúa cảnh báo chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện. Bởi vì, Chúa loan báo khi các điềm lạ xuất hiện trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Và ở dưới đất sẽ có động đất, biển gào sóng thét. Lúc ấy, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và uy nghi ngự đến. Chúa nhắn nhủ khi thấy như vậy, chúng ta hãy biết rằng giờ cứu độ đã đến và chúng ta sẽ được cứu chuộc. Chúa bảo chúng ta hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đứng thẳng để chờ đợi Đấng sẽ đến và ngẩng đầu lên để nhìn ngắm, tin tưởng cậy trông vào Đấng cứu độ. Nên, chúng ta phải tỉnh thức và cầu nguyện. Tỉnh thức để không bị hụt hẵng và bị cửa Nước Trời đóng lại như năm cô trinh nữ dại khờ mang đèn mà không biết tiên liệu mang dầu theo. Cầu nguyện để khỏi sa chước ma quỉ cám dỗ.

 

Chúng ta hãy hiệp với Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Mùa Vọng. Mẹ đã ấp ủ Con Mẹ trong cung lòng và chờ đợi ngày Con Mẹ là Chúa Giêsu sinh ra. Mẹ đã luôn hy vọng, đã luôn tin tưởng và cậy trông. Mẹ đã tín thác hoàn toàn nơi Chúa. Chúng ta hãy đặt bàn tay chúng ta trong bàn tay Từ Mẫu của Mẹ để trong năm đức tin này với tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ sống hạnh phúc trong ân sủng vô biên của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con tình yêu của Chúa, bởi có những lúc chúng con bị người khác hất hủi khiến chúng con bị cám dỗ ghét bỏ họ.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con đôi mắt của Chúa, vì đôi khi cuộc đời trở thành đen tối khiến chúng con không biết đâu là đường chúng con phải đi.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban chính Chúa cho chúng con.Chúng con đã được dựng nên giống hình ảnh Chúa, để yêu Chúa, nên chúng con sẽ bao giờ an nghỉ cho đến khi nào được nghỉ an trong Chúa.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến.

Maranatha, Người ơi hãy mau đến.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

 

1.Mùa Vọng là gì ?

2.Xin kể ra hai đặc tính cốt yếu của Mùa Vọng ?

3.Tại sao lại gọi Mẹ Maria là Mẹ của Mùa Vọng ?

4.Ngày giáng lâm của Đức Kitô là gì ?

5.Tại sao lại gọi là ngày tận thế ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm C