CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Mối tương quan mật thiết giữa chiên và mục tử

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 10:27-30)

          Mối tương quan sống động là tương quan được biểu lộ qua những hành động của một tình yêu.  Các động từ của tình yêu thì nhiều vô kể.  Bài Tin Mừng hôm nay diễn tả một mối tương quan hết sức lạ lùng đã được Chúa Giê-su sử dụng để nói lên mối liên hệ giữa Chúa và chúng ta:  tương quan giữa chiên và mục tử.  Vậy các hành động của tình yêu giữa mục tử và chiên là những hành động nào trong bài Tin Mừng rất ngắn gọn này?

          “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi”.  Tiếng nói luôn có một nét đặc biệt, nhờ đó chúng ta phân biệt được người này với người khác.  Nếu là tiếng của người chúng ta yêu thương, thì dù ở giữa đám đông cả ngàn người, chúng ta vẫn có thể nhận ra được khi người ấy lên tiếng.  Con người đã vậy, mà ngay đến loài vật cũng có thể phân biệt được.  Thí dụ, một con chó có thể phân biệt được tiếng xe khi chúng ta về gần tới nhà, chứ đừng nói tới chính tiếng nói của chúng ta.  Vì thế, chiên có thể nghe và nhận ra tiếng của mục tử là chuyện bình thường. 

          Nhưng nghe có nhiều mức độ.  Đáp lại việc chiên nhận ra mình, mục tử cũng có thể nhận ra tiếng của từng con chiên một.  Biết đâu anh ta còn đặt cho mỗi con chiên một biệt danh để tỏ lòng quyến luyến!  Do đó, mục tử và chiên có thể tiến tới một mức độ tương quan sâu xa hơn, đó là “tôi biết chúngchúng theo tôi”.  Biết và theo là hai hành vi hỗ tương.  Càng biết thì càng gắn bó và theo sát hơn.  Chính vì thế, trong suốt Tuần II Linh Thao, thánh I-nhã Loyôla luôn khuyên ta mỗi khi suy gẫm hãy xin cho được biết Chúa nhiều hơn, để yêu mến Người nồng nàn hơn và theo Người sát hơn.

          “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời”.  Tương quan tình yêu là cho và nhận.  Người ta chọn lựa những gì quý giá nhất để cho và trân trọng những gì mình nhận được.  Vậy Chúa Giê-su, Mục Tử Nhân Lành, còn điều nào quý hơn là sự sống đời đời để ban cho chúng ta?  Chúa là Đấng hằng sống, nên Người cũng muốn chúng ta được sống đời đời, để chúng ta được ở bên Người vĩnh viễn.  Ở bên Chúa đời đời cũng đồng nghĩa với không bao giờ phải diệt vong và không thể bị cướp đi khỏi tay Chúa.

          Tuy nhiên, ai sẽ bảo đảm cho mối tương quan mật thiết giữa mục tử và đàn chiên được vững bền và không bao giờ bị mai một?  Đừng lo!  Chúa Giê-su đã bảo đảm với chúng ta:  “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả”.  Chúa khẳng định với chúng ta chân lý ấy, là không có sức mạnh nào mạnh hơn Chúa Cha, là Chúa Cha luôn trung thành trong lời hứa bảo vệ chúng ta.  Khi nói Chúa Cha lớn hơn tất cả là Chúa Giê-su muốn chỉ cho chúng ta thấy quyền năng và tình yêu vô biên của Chúa Cha khiến muôn loài muôn vật trên trời, dưới đất hay ngoài biển cả, đều phải phục tùng Người (Thánh Vịnh 103:19-22).

          Sau cùng, Chúa Giê-su mở rộng chân trời của mối tương quan mục tử-đàn chiên, khi Người khẳng định:  “Tôi và Chúa Cha là một”.  Nói thế, Chúa Giê-su đã nhắc nhở ta về sự hiện diện không thể thiếu của Chúa Cha trong mối tương quan ấy.  Người và Chúa Cha là một, nên Người yêu thương chúng ta tức là Chúa Cha yêu thương chúng ta.  Người chăm sóc chúng ta tức là Cha trên trời chăm sóc chúng ta.  Cảm tạ Chúa Giê-su đã mở ra chân trời mới cho mối tương quan giữa chúng ta với Người!

Sống sứ điệp Tin Mừng        

            Được làm con chiên của Chúa và sống trong tình yêu của Vị Mục Tử Nhân Lành là một hồng ân quá lớn lao chúng ta không sao đền đáp nổi.  Mà tại sao phải đền đáp?  Chúa chỉ cần chúng ta đáp lại bằng tình yêu nhỏ bé của chúng ta thôi.  Giống như những tín hữu tại An-ti-ô-ki-a, chúng ta hãy đáp lại tình yêu Chúa bằng cách “gắn bó với ơn Thiên Chúa”.  Nói khác đi, ta chỉ cần sống sao cho xứng đáng là con Thiên Chúa, vì Người đã kêu gọi chúng ta qua Chúa Giê-su và ban cho chúng ta lời hứa sự sống đời đời.  Cách thực tế nhất để gắn bó với ơn Thiên Chúa, là ta hãy thực hiện những hành động của mối tương quan mục tử và chiên:  lắng nghe Chúa và bước theo Người.  Người sẽ dẫn chúng ta đến sự sống đời đời!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi                                                                        


Suy Niệm Lời Chúa Năm C