AI YÊU MẾN THẦY

THÌ SẼ GIỮ LỜI THẦY

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, năm C

Ga 14, 23-29

Thường khi ta yêu ai, mến thương ai, ta luôn giữ hình ảnh, kỷ niệm và đặc biệt những lời nói thân thương mà người ta yêu đã tâm sự, đã nói với ta.Đối với Chúa Giêsu, Ngài cũng luôn muốn các môn đệ và những người Ngài thương mến, giữ trong tâm hồn của mình những điều Ngài đã tâm sự, đã nói với họ. Do đó, khi sắp chia tay các môn đệ để về với Cha, Chúa Giêsu Phục Sinh đã loan báo cách tha thiết với các môn đệ và nhân loại là Ngài ở lại:”

 

Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy,

Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy.

Chúng Ta sẽ đến với người ấy,

và sẽ ở lại với người ấy “ ( Ga 14, 23 ).

Trước khi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu đã khuyên các môn đệ hãy giữ lời của Ngài và Ngài hứa sẽ ban Thánh Thần đến, Đấng đó sẽ dạy các môn đệ mọi điều, và sẽ nhắc nhở các ông mọi điều Ngài đã nói với các ông ( Ga 14, 26 ).Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng “ Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy “. Yêu mến là luôn giữ lấy những điều người mình thương đã dạy, đã nói với mình.Chúa Giêsu phục sinh không nói với các môn đệ phải ở lại trần gian để làm những việc lớn lao, kỳ diệu. Nhưng là giữ lấy lời của Thầy. Giữ lấy lời của Thầy là chứng tỏ lòng thương mến của mình đối với Chúa tình yêu.Chúa Phục Sinh đã dặn dò các môn đệ giữ và thực thi giới răn yêu thương. Luật yêu thương là mối giây liên kết các môn đệ với nhau và với anh chị em đồng loại. Chính Đấng Bảo Trợ sẽ thổi sức mạnh vào các ông để các ông hiểu rõ tình yêu Chúa đã dành cho các ông và cho nhân loại, cho mọi người. Bởi vì, tình yêu của Chúa Giêsu là tình yêu tự hiến chết trên Thập giá để cứu độ mọi người. Ngài đã nói và đã thực hiện điều đó tới cùng:” Không có tình yêu nào cao quí cho bằng tình yêu của người hiến mạng sống vì người mình yêu “ ( Ga 15, 13 ).Thánh Thần sẽ nhắc nhớ các môn đệ và mỗi người về tình yêu Thiên Chúa đã ban cho họ, nên, chúng ta cũng phải tỏa sáng tình yêu cho người khác.Yêu Chúa là sống giới răn Chúa, giữ trọn lề luật yêu thương mà Chúa đã truyền cho nhân loại. Yêu là đem lại sự hòa thuận, sự an bình cho người khác.Yêu là kiến tạo sự hiệp nhất, là làm những việc bác ái yêu thương, xoa dịu đau thương cho con người. Chúa Giêsu đã để lại sự bình an cho con người.Sự bình an cũng có nghĩa là sự hiện diện của Chúa phục sinh giữa con người. Yêu mến Chúa là để Chúa ngự trị trong lòng của mình. Do đó, mỗi lần ta rước lễ là mỗi lần ta gặp được chính Chúa đang ngự trong lòng của ta. Mỗi lần chúng ta để tâm hồn lắng đọng, chúng ta sẽ gặp được Chúa đang đối thoại với ta. Yêu mến Chúa không phải là chuyện dễ vì Ngài ở xa ta, nếu ta không có đức tin, ta sẽ không thể nhận ra Ngài được. Giữ lời của Chúa cũng vô cùng khó khăn nếu chúng ta không có đức khiêm nhường, không có niềm tin sâu xa vào Chúa, vào Giáo Hội, chúng ta cũng dễ để cho lời của Ngài bay xa ta…Tuy nhiên, chúng ta được an ủi, được vững dạ cậy trông vì Chúa sống lại đã hứa với các môn đệ và chúng ta :” Thánh Thần sẽ giúp chúng ta vững mạnh để hiểu và tuân giữ lời Chúa dạy “. Thật lạ kỳ và linh thánh, yêu mến Chúa và giữ lời Chúa thì  Chúa Cha và chính Chúa Giêsu sẽ đến và ở trong người ấy. Trong lời nguyện hiến tế, Chúa Giêsu đã cầu nguyện để mọi người hiệp nhất nên một “ như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha “. Yêu mến và giữ lời của Chúa, thì Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến, biến đổi tâm hồn con người để con người luôn thuộc trọn về Chúa.

Chúa Giêsu đã nói :” Không phải các con đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn các con “ ( Ga 15, 16 ). Chúa Giêsu nói điều này với chúng ta để biểu lộ tình yêu có tính cách hiệp thông, gắn bó thân tình. Lời của Giêsu nói khi xưa với các môn đệ, cũng là lời Ngài đang nói với chúng ta hôm nay. Chúa chọn con người, nghĩa là cho chúng ta được làm con Chúa qua bí tích rửa tội, nên chúng ta phải “ yêu mến Chúa và tuân giữ lời của Chúa “. Đây là sự đáp trả tình yêu đối với tình yêu.

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói :” Nhờ Chúa Thánh Thần, quả vậy, Chúa Cha và Chúa Con đến và thiết lập một nơi ở trong linh hồn ấy. Trong sự hiệp thông của ân sủng với Chúa Ba Ngôi “ không gian của sự sống “, con người được mở rộng ra, được nâng lên mức siêu nhiên của đời sống Thiên Chúa. Con người sống trong Thiên Chúa và nhờ Thiên Chúa : Nó sống “ theo Thần Khí “ và “ khao khát những gì là thiêng liêng “.

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa dặn dò với các môn đệ xưa trước khi Chúa đi về cùng Chúa Cha vẫn vang vọng nơi tai mỗi người ở muôn thời, muôn thế hệ:” yêu mến Chúa phải giữ lời của Chúa “, nhờ đó Thiên Chúa Ba Ngôi sẽ đến và cư ngụ nơi tâm hồn của người ấy. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Chúa đã dặn dò, trăn trối với các môn đệ điều gì trước khi Ngài về trời ?

2.Ai yêu mến Thầy, thì giữ lời Thầy nghĩa là sao ?

3.Ai đã chọn các môn đệ ?

4.Tình yêu đáp trả tình yêu nghĩa là gì ?

5.Đấng bảo trợ là ai vậy ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm C