CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Hoạt động của Chúa Thánh Thần và Giáo Hội sơ khai

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 14:23-29)

          Công trình cứu độ của Chúa Giê-su sắp bước sang một giai đoạn mới:  giai đoạn của Chúa Thánh Thần.  Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi thấy trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã dặn dò các môn đệ về vai trò của Chúa Thánh Thần.  Người nói với họ về Chúa Thánh Thần sẽ hoạt động “nhân danh Người”.  Song song với những lời dạy của Chúa Giê-su về Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sơ khai cũng để lại một sự kiện muôn đời đáng ghi nhớ.  Đó là Công Đồng Giê-ru-sa-lem, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được nhóm họp do các tông đồ và những đại biểu của giáo hội An-ti-ô-ki-a, nhằm giải quyết một trở ngại có thể gây khó khăn cho những anh chị em dân ngoại muốn gia nhập Giáo Hội Chúa Ki-tô.

          Trước khi nói về Chúa Thánh Thần, Chúa Giê-su đề cập tới một điều tối quan trọng là lòng yêu mến.  Tình yêu là động lực của mọi hành động.  Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ cho con người, rồi lại cứu chuộc con người và đưa họ về hòa giải với mình.  Chúa Giê-su cũng nói đến vai trò của tình yêu ở đây, nhưng Người áp dụng vào việc “giữ lời Thầy”.  Người khẳng định:  “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy”.  Yêu mến không phải là lời nói suông, nhưng phải được biểu lộ qua hành động.  Mà hành động Chúa muốn thấy nơi các môn đệ chính là phải giữ lời Người, là sống những gì Người dạy bảo họ và cũng là những gì Chúa Cha đã dạy họ nhờ miệng Chúa Giê-su.  Nhưng làm sao họ nhớ hết được những điều Chúa đã dạy?  Họ không cần lo lắng, vì đây chính là công tác của Đấng Bảo Trợ, Chúa Thánh Thần:  “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”.  Thật là kỳ diệu!  Ba năm trời đi theo Chúa, các môn đệ đã được nghe Người giảng dạy dân chúng, chưa kể những lúc chỉ có thầy trò với nhau, họ đã được Chúa giải thích cặn kẽ.  Tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn thay đổi được não trạng thế gian, nên lối sống và suy nghĩ của họ vẫn chưa được Ki-tô hóa là bao nhiêu.  Giờ đây, Chúa Thánh Thần sắp được sai đến với họ.  Người là Đấng “thay đổi bộ mặt địa cầu”, nên Người cũng sẽ thay đổi não trạng của họ và thay cho họ một quả tim “mới” (Ê-dê-ki-en 36:25-26).  Chúa Thánh Thần làm như thế chẳng khác nào Người giúp cho họ “nhớ lại mọi điều” Chúa Giê-su đã nói với họ trước kia.  Một điều khác nữa Chúa Thánh Thần làm cho các môn đệ Chúa Giê-su là đem lại cho họ “hoa quả của Thần Khí” (Ga-lát 5:22).  Ơn bình an là một trong những hoa quả họ cần đến nhất trong khi phải đối phó với “xao xuyến và sợ hãi”.

          Thánh Thần đã hoạt động trong những cá nhân các vị tông đồ thế nào, thì Người tiếp tục hoạt động trong Giáo Hội sơ khai như vậy.  Ngoài những bách hại từ bên ngoài ra, Giáo Hội còn phải đối phó với những khó khăn nội bộ.  Giáo hội An-ti-ô-ki-a gặp cơn khủng hoảng khi có một số người từ Giu-đê đến gây hoang mang, vì họ dạy rằng Ki-tô hữu gốc dân ngoại sẽ không được cứu độ nếu không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-sê.  Thế là các vị lãnh đạo giáo hội An-ti-ô-ki-a là Phao-lô và Ba-na-ba phải nhờ tới Giáo Hội trung ương Giê-ru-sa-lem can thiệp.  Các vị lãnh đạo Giáo Hội họp lại.  Sau những phần phát biểu, công đồng Giê-ru-sa-lem đi tới quyết định được đúc kết trong một bức thư gửi giáo hội An-ti-ô-ki-a.  Lời cốt lõi của bức thư chính là khẳng định vai trò của Thánh Thần:  Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định…”  Điều này cho thấy các vị lãnh đạo đã làm việc dưới sự soi sáng và hiện diện của Thánh Thần, cho nên không phải chỉ các ngài quyết định, mà là “Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Chúng ta đang sống trong triều đại của Chúa Thánh Thần.  Tuy hoạt động của Người không được biểu lộ giống như sách Công vụ Tông đồ đã kể lại cho chúng ta biết về Giáo Hội sơ khai, nhưng hoạt động của Người vẫn không thay đổi.  Là Tình Yêu liên kết Chúa Cha với Chúa Con, Chúa Thánh Thần cũng liên kết chúng ta với Thiên Chúa Ba Ngôi.  Chúa Thánh Thần đã giúp cho Chúa Giê-su sống như con người mẫu mực hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa và như Con Yêu Dấu của Chúa Cha thế nào, thì Người cũng vẫn tiếp tục giúp đỡ mỗi người chúng ta sống như con cái xứng đáng của Thiên Chúa Ba Ngôi như vậy!                  Lm. Đa-minh Trần đình Nhi     


Suy Niệm Lời Chúa Năm C