CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY C

St 15,5-12.17-18 ; Pl 3,17-4,1 ; Lc 9,28b-36

 

MÙA CHAY  BIẾN ĐỔI ĐỜI SỐNG

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 9,28b-36

(28b) Hôm ấy Đức Giêsu lên núi cầu nguyện, đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê. (29) Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. (30) Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môsê và ông Êlia. (31) Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc Xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. (32) Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giêsu và hai nhân vật đứng bên Người. (33) Đang lúc hai vị này rời xa Đức Giêsu, ông Phêrô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cái cho Thầy, một cái cho ông Êlia, và một cái cho ông Môsê”. Ông không biết mình đang nói gì. (34) Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ. (35) Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người !” (36) Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu. Còn các môn đệ thì nín thinh. Và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy.

2. Ý CHÍNH: HIỂN DUNG TRƯỚC MẶT MÔN ĐỆ

Cuộc hiển dung của Đức Giêsu xảy ra vào khỏang tám ngày sau khi Người tiên báo về cuộc Tử Nạn và Phục Sinh mà Người sắp trải qua. Ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được theo Đức Giêsu lên núi (x. Lc 9,28). Đang lúc cầu nguyện, dung mạo Người đổi khác: y phục nên trắng tinh chói lòa (c.29), có Môsê và Êlia hiện ra đàm đạo với Người về “cuộc Xuất hành” mà Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem (c.31). Phêrô đã xin Thầy cho dựng lều (c.33). Rồi có đám mây bao phủ các ông, và từ trong đám mây có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con Ta, Người được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe Lời Người” (c.34-35). Sau cuộc biến hình, các môn đệ đã “nín thinh, không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã chứng kiến” (c.36).

3. CHÚ THÍCH:

- C 28b-29: + Đức Giêsu lên núi: Đây có thể là núi Hermon, cao 2.795 mét ở gần thành Xêdarê Philíp. Nhưng ngày nay đa số các nhà chú giải cho núi đó là Thabo, cao 562 mét, cách thành Xêdarê Philíp một đoạn đường, đi bộ mất từ 6 đến 8 ngày. + Cầu nguyện: Tin mừng Luca đã ghi lại nhiều lần Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha (x. Lc 10,21 ; 22,41-42 ; 33,34.46). + Đem theo các ông Phêrô, Gioan và Giacôbê: Đây là ba môn đệ thân tín nhất, sau này ba ông cũng sẽ được chứng kiến giờ đau khổ tột cùng của Thầy trong vườn Cây dầu trước khi bị bắt (x. Mt 26,37). Vì thế hôm nay Đức Giêsu cho các ông thấy trước vinh quang của Người, hầu có thể vượt qua thử thách ấy.

- C 30-31: + Ông Môsê và ông Êlia: Môsê là một vị mục tử tài ba, sống vào thế kỷ XII trước Công nguyên. Ông có công cứu con cháu Giacóp thóat ách nô lệ cho dân Ai cập, biến dòng tộc Giacóp trở thành một dân tộc có luật pháp, tôn giáo và quân đội... Cuối cùng Môsê đã thành công trong việc đưa dân tộc Ítraen về tới hứa địa là xứ Canaan. Môsê là tiền ảnh của Đức Giêsu sau này.- Êlia: là một ngôn sứ sống vào thế kỷ IX trước Công nguyên vào thời các Vua. Ông có công chấn hưng tôn giáo, giải thóat dân Ítraen khỏi sự tôn thờ thần tượng của dân ngoại. Ông là tiền ảnh của Gioan Tiền sứ, có sứ vụ đi trước dọn đường cho Đấng Thiên Sai sau này (x Ga 1,21; Mc 9,11).- Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển: Vì được tham phần vào công trình cứu độ, nên Môsê và Êlia cũng được tham phần vào vinh quang của Đức Giêsu.- Nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem: Cuộc “Xuất hành” của Đức Giêsu gồm mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh, sắp được Người hoàn tất tại Giêrusalem.

- C 32-33: + Ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt: Sự kiện các môn đệ ngủ mê cho thấy cuộc biến hình xảy ra vào ban đêm. Sự kiện này tương tự như sau này, ba ông cũng ngủ mê khi Đức Giêsu cầu nguyện trước khi bị bắt trong vườn cây Dầu (x Mt 26,40.43.45). + Chúng con xin dựng ba cái lều: một cái cho Thầy, một cái cho ông Môsê và một cái cho ông Êlia: Câu này cho thấy khi ấy người Do thái đang mừng lễ Lều trại tại Giêrusalem (x. Lv 23,33-34 ; Ds 29,12-38).

- C 34-36: + Có một đám mây bao phủ các ông: Nhắc lại đám mây bao phủ dân Ítraen trong thời kỳ Xuất hành (x. Xh 40,35). Khi truyền tin, sứ thần cũng đề cập tới quyền năng Thiên Chúa sẽ bang trợ cho Maria như sau: “Quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà” (Lc 1,35). + “Đây là Con Ta, Người đã được Ta tuyển chọn”: Chúa Cha từ trong đám mây xác nhận Đức Giêsu là Con, và là “Người Tôi trung được Thiên Chúa tuyển chọn” (x. Is 49,7). Trong cuộc khổ nạn, các thủ lãnh Do thái cũng nói rằng: “Nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, Người được tuyển chọn” (Lc 23,35). + “Hãy vâng nghe lời Người!”: Đức Giêsu là Ngôi Lời nhập thể (x. Ga 1,14). Người luôn nói Lời của Thiên Chúa cho loài người (x. Ga 3,34) và Lời Người cần phải được đón nhận. + Tiếng phán vừa dứt thì chỉ còn thấy một mình Đức Giêsu: Cuộc hiển dung chấm dứt sau lời tuyên phán của Chúa Cha. Các môn đệ im lặng, chờ ngày các mặc khải kia được ứng nghiệm.

4. CÂU HỎI: 1) Đức Giêsu đã biến hình trên núi cao là núi nào ? 2) Tại sao Đức Giêsu cho ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan được chứng kiến việc biến hình vinh quang của Người ? 3) Hai nhân vật nào của Cựu ước đã hiện ra khi Đức Giêsu hiển dung và ba vị đã nói chuyện nội dung về vấn đề gì ? 4) Cuộc biến hình xảy ra vào ban ngày hay ban đêm ? Bằng chứng ? 5) Đám mây bao phủ ba môn đệ nói lên điều gì ? 6) Chúa Cha đã giới thiệu Đức Giêsu là ai ?

 

I.    SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Đang lúc cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9,29)

2. CÂU CHUYỆN:

1) ĐƯỢC ƠN BIẾN ĐỔI LÀ BẰNG CHỨNG CỦA MỘT ĐỨC TIN THỰC SỰ:

Tân là một thanh niên chuyên bán thịt bò tại một cửa hàng thịt trong chợ AĐ. Anh nổi tiếng là người bán hàng gian dối khi thỉnh thoảng lại bán thịt heo giả làm thịt bò và còn thường hay cân thiếu cho khách hàng. Một ngày nọ, có người thấy anh theo học khóa giáo lý dự tòng để chuẩn bị kết hôn với một cô gái công giáo và sáu tháng sau anh đã được lãnh ba bí tích khai tâm gia nhập đạo. Nghe tin anh theo đạo, nhiều người quen biết tỏ vẻ không tin vì cho rằng anh chỉ giả bộ theo đạo để lấy vợ như câu người đời thường mỉa mai: “Cúi đầu lạy Chúa Ba Ngôi. Cho tôi được vợ tôi thôi nhà thờ !”. Nhưng sau nhiều ngày thấy anh cùng vợ thường xuyên dự lễ Chúa Nhật và tỏ ra vui vẻ thân thiện với mọi người, nhất là sau khi kiểm tra thấy việc buôn bán của anh không còn cảnh cân thiếu hay lừa đảo như trước thì họ mới tin anh thực tâm tin theo Chúa.

Lời Chúa Giêsu: "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em, nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai” (Mt 7,15-20).

2) ĐƯỢC ƠN CHỮA LÀNH NHỜ CÂY THÁNH GIÁ:

Năm 1982, các nữ tu Dòng Con Đức Bà Phù Hộ, quen gọi là Dòng nữ Salêsiên ở Cáp bên nước Haiti, muốn thuê nhà điêu khắc PÊRIKHÊT làm một cây thánh giá lớn để đặt trong nhà nguyện mới của nhà dòng. Nhưng lúc đó, ông Pêrikhết lại mới bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Viên bác sĩ riêng của nhà điêu khắc, cũng có mặt khi các nữ tu đến nhờ cậy, đã nói với các nữ tu như sau: “Thật tốt biết bao nếu các chị đến đây sớm hơn. Rất tiếc là bây giờ căn bệnh ung thư của ông Pêrikhêt đã quá nặng rồi. Sau đó, viên bác sĩ quay sang nói với nhà điêu khắc: “Là một tín hữu, ông hãy cứ cậy trông vào Chúa, cho thực tế có xảy ra điều gì bất lợi đi nữa.

Nhưng t khi biết mình bị ung thư, nhà điêu khắc Pêrikhêt trở nên chán nản, chẳng còn thiết thực hiện thêm bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào nữa nên từ chối. Ít ngày sau, một nữ tu lại đến gặp Pêrikhêt và năn nỉ ông: “Này ông Pêrikhêt. Các nữ tu ở nhà thờ mới tại Cáp ước mong ông làm cho nhà dòng một cây thánh giá dài hai mét thật đẹp như ông đã làm. Họ rất ngưỡng mộ tài năng tuyệt vời của ông! Trước khi có câu trả lời dứt khoát cho họ, tôi muốn hỏi ý kiến ông thêm một lần nữa. Bấy giờ nhà điêu khắc im lặng suy nghĩ trong giây lát rồi bình thản nói:Tôi quyết định nhận lời làm cho nhà dòng. Cây thánh giá này sẽ là tác phẩm cuối cùng của đời tôi trước khi nhắm mắt. Cầu Chúa dủ lòng thương xót linh hồn tôi.

Thế là từ hôm ấy nhà điêu khắc bắt tay vào công việc với tất cả nhiệt tâm của một người mong hoàn thành tác phẩm để sớm gặp được gặp Chúa. Công việc dĩ nhiên nặng nề khó khăn hơn do bệnh ung thư gây ra. Nhưng có điều lạ mỗi nhát búa đập trên thanh sắt nóng đỏ, thay vì làm cho nhà điêu khắc bị mệt mỏi, lại làm cho ông thêm phấn chấn và sức khỏe tốt hơn. Ông tiếp tục làm việc ngày đêm cho chóng hoàn thành. Sau khi hoàn thành công việc thì nhà điêu khắc cũng hoàn toàn được bình phục. Ông đã được ơn Chúa biến đổi là được chữa lành khỏi căn bệnh ung thư quái ác đã bị mắc phải trước đó. Ngày nay, cây thánh giá do Pêrikhêt thực hiện vẫn còn treo trên gian thánh nhà thờ thành phố Cáp và tiếp tục thu hút nhiều tín hữu đến kính viếng. Mọi người đến đây đều cảm thấy như được gia tăng sức khỏe khi cầu nguyện trước cây thánh giá kỳ diệu này.

Thánh Phaolô cũng khẳng định về ơn chữa lành kỳ diệu này như sau:Đức Giêsu có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người” (Pl 3,21).

3) MỘT CUỘC HOÁN CẢI LẠ LÙNG

Trong một nhà giam các tù nhân trọng án, có một tù nhân khét tiếng hung ác tên là SITA ĐÊLI (Starr Daily). Anh ta vào tù ra khám nhiều lần vì tội say sỉn đánh lộn làm mất an ninh trật tự xã hội. Trong lần tuyên án thứ năm, quan tòa đã tuyên bố: “Chúng tôi biết rằng có bắt anh ở tù thêm cũng chẳng có kết quả. Phải nói thật là: chúng tôi hoàn toàn thất vọng về anh! Nhưng chúng tôi không thể không tuyên án cho anh. Lần này anh bị phạt tù giam 10 năm”.

Sau khi vào nhà tù, Đêli vẫn tỏ thái độ ngoan cố và còn coi thường kỷ luật nhà tù hơn trước. Anh thường hay đánh đập các bạn tù và phản đối lại cai tù, đến nỗi anh bị biệt giam trong một căn hầm tối dơ bẩn đầy gián hôi và lũ chuột cống... Một hôm, khi đang nằm ngủ trên nền gạch lạnh giá, đột nhiên Đêli nghe có tiếng nói như sau: “Hỡi Đêli, tại sao mi lại bị nhốt riêng trong căn hầm khủng khiếp này? Tại sao mọi người đều thù ghét mi? Tại sao mi không dùng sức khỏe để phục vụ mà cứ tiếp tục làm điều ác chống lại kẻ khác như thế? ”... Tư tưởng này đã đánh động tâm hồn khiến Đêli nhiều phen suy nghĩ. Rồi một đêm kia Đêli đã gặp được Đức Giêsu trong giấc mơ, Đấng mà anh đã xua đuổi ra khỏi cuộc đời anh từ khi mười hai tuổi. Cũng từ đây, hình ảnh của Đức Giêsu thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh. Anh mơ thấy Người đến bên âu yếm nhìn và nói với anh những lời mà anh đã từng thuộc lòng khi còn bé: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”, “Hãy yêu thương kẻ khác như yêu chính mình ngươi”... Anh cảm thấy tâm hồn được bình an mà từ trước đến nay chưa khi nào được hưởng. Rồi khuôn mặt của những kẻ đã từng bị anh hãm hại lần lượt xuất hiện trong tâm trí khiến anh rất hối hận. Lần đầu tiên, anh đã mở miệng cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội” (Lc 18,13).

Cảm nghiệm ấy đã biến Đêli từ một người hung ác gian tham và thù hận, trở thành một người đầy độ lượng nhân ái! Sự biến đổi nội tâm khiến Đêli không còn la hét đập phá như trước, Các nhân viên cai ngục đã nhận ra có sự thay đổi rõ rệt xảy ra nơi anh, họ cho phép anh được trở lại trại giam thường phạm. Tại đây anh bắt đầu đối xử tốt với các bạn tù: Anh luôn bênh vực những người mới đến, nên dần dần anh được mọi người trong trại quý mến. Rồi anh được giảm án tù từ mười xuống còn 5 năm. Mãn hạn tù, anh gia nhập vào “Nhóm cải thiện chế độ lao tù”. Cùng với cha tuyên úy và các bạn, Đêli đi thăm và động viên các tù nhân còn bị giam và khuyên họ hãy học tập cải tạo tốt. Nhờ đó nhiều bạn tù đã sớm được về đoàn tụ với gia đình. Linh mục Pitơ Mácsôn (Peter Marshall) đã bình luận về sự hóan cải của Đêli như sau: “Đây là một bằng chứng sống động cho thấy: Sita Đêli không chỉ là một người cũ được tân trang lại, nhưng chính là một tạo vật hoàn toàn mới của Thiên Chúa!”.

3. THẢO LUẬN: Cầu nguyện, ăn chay và chia sẻ cơm bánh cho người nghèo là 3 việc làm tốt trong mùa Chay này để được ơn biến đổi nên tốt. Vậy trong những ngày Mùa Chay này mỗi người chúng ta sẽ làm ba việc đó thế nào?

4. SUY NIỆM:

1) Hai cuộc biến hình trong thời gian giảng đạo của Đức Giêsu:

Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu đã hiển dung trước mắt ba môn đệ thân tín là Phêrô, Giacôbê Gioan trên núi cao (x. Lc 9,28b-29). Về sau cũng ba ông này sẽ được chứng kiến Đức Giêsu thay đổi hình dạng tại Vườn Dầu vào đêm trước cuộc khổ nạn (x. Mc 14,33). Ở trên núi cao hôm nay, Đức Giêsu hiển dung nên vinh hiển và được Chúa Cha xác nhận là Con yêu được tuyển chọn. Ba môn đệ đã được chứng kiến Đức Giêsu hiển dung, sau này sẽ còn được chứng kiến giờ phút Người buồn sầu xao xuyến tại vườn Cây Dầu như Người đã tâm sự với các ông: “Linh hồn Thầy buồn sầu đến chết được” (Mc 14,34).

2) Ý nghĩa của hai cuộc biến hình của Đức Giêsu:

- Đức Giêsu hiển dung trên núi cho thấy thân xác loài người chúng ta sau này cũng sẽ được biến đổi trở nên vinh quang sáng láng, cho dù hiện tại thân xác ấy xem ra mỏng dòn yếu đuối. Rồi khi chịu chết đau thương trên cây thập giá, toàn thân Đức Giêsu đã bị biến dạng đầy những vết thương bầm dập do bị quân lính đánh đập hành hạ trong cuộc thương khó, nhưng khi phục sinh thì thân xác của Người lại trở nên tốt đẹp đến nỗi các người thân cận vẫn không nhận ra Người vào sáng ngày Phục Sinh (x. Ga 20,14-16) hoặc khi hiện ra đàm đạo với hai môn đệ ở làng Emmau (x. Lc 24,14-16).

- Đức Giêsu sau Phục Sinh và Đức Giêsu trước cuộc tử nạn vẫn là một, nhưng mang hai khuôn mặt khác nhau. Điều này cho thấy: Thân xác con người ở nơi trần gian và sau khi được sống lại trong ngày Tận Thế tuy là một, nhưng vẫn có sự khác biệt với nhau, như thánh Phaolô đã diễn tả trong thư I Côrinthô : “Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhiệm này: không phải tất cả chúng ta sẽ chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ được biến đổi trong một giây lát, trong một nháy mắt, khi tiếng kèn cuối cùng vang lên. Vì tiếng kèn sẽ vang lên, và những kẻ chết sẽ trỗi dậy mà không còn hư nát; còn chúng ta, chúng ta sẽ được biến đổi. Quả vậy, cái thân phải hư nát này sẽ mặc lấy sự bất diệt; và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử (1 Cr 15,51-53).

3) Bài học từ cuộc biến hình của Đức Giêsu:

- Qua cuộc biến hình trên núi cao, Đức Giêsu muốn tỏ cho ba môn đệ thân tín thấy khía cạnh sáng láng vinh hiển của Người để chuẩn bị cho các ông khi phải đón nhận khía cạnh đen tối của Người khi khởi đầu cuộc khổ nạn tại vườn Cây Dầu. Đây cũng là bài học cho chúng ta trong cuộc sống tương quan với tha nhân:

+ Một tội nhân dù có phạm tội xấu xa đến đâu cũng vẫn có những điểm sáng trong tâm hồn là những tính tốt. Khi đối diện với một tội nhân, cần tránh chỉ nhìn những tội lỗi xấu xa của họ để kết án, mà cần nhìn cả những ưu điểm tốt đẹp của họ để cảm thông và giúp họ hoán cải. Cụ thể: Thánh nữ Maria Mácđala hoặc thánh giám mục Augúttinô đã chẳng trải qua cuộc biến đổi nên thánh từ một quá khứ tội lỗi bất xứng đó sao ?

+ Các cuộc biến đổi kỳ diệu từ xấu nên tốt đều do ơn Chúa Thánh Thần tác động nhờ lời cầu nguyện và sự vâng nghe Lời Chúa của những người trong cuộc:

* Nhờ ơn Chúa ban qua lời cầu nguyện: Cũng như Đức Giêsu đã thay hình đổi dạng khi đang cầu nguyện, thì các thánh nhân cũng được biến đổi nên con người mới, khi các ngài ý thức về thân phận tội lỗi của mình và cầu xin Chúa trợ giúp. Người tín hữu chúng ta cũng chỉ được biến đổi nên tốt lành thánh thiện khi cậy nhờ vào ơn Chúa như Đức Giêsu đã nói với các môn đệ sau Tiệc Ly: “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được !” (Ga 15,5).

* Nhờ sự vâng nghe và thực hành Lời Chúa: Trong cuộc hiển dung, Chúa Cha từ trong đám mây đã xác nhận Đức Giêsu là Con yêu dấu được tuyển chọn, và dạy các môn đệ: “Hãy vâng nghe lời Người” (Lc 9,35). Chính Lời Chúa như thanh gươm sắc đã tỉa sạch các thói hư nơi con người cũ của các môn đệ và biến các ông trở nên tạo vật mới của Thiên Chúa (x. Ga 15,2).

4) Chúng tôi phải làm gì? :

Trong mùa Chay, chúng ta cần gặp được Chúa để được biến hình.

Sám hối đích thực là điều kiện dẫn tới nếp sống chiếu sáng trước mặt người đời. Chúng ta cần tham dự các tuần tĩnh tâm Mùa Chay để tỏ lòng ăn năn sám hối tội lỗi.

Chiếu sáng qua việc âm thầm cầu nguyện, qua lối sống hãm mình chay tịnh và qua hành động quảng đại chia sẻ cơm bánh với tha nhân.

Cụ thể trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này, mỗi người chúng ta cần thể hiện tình thương thế nào đối với những người đang bị đau khổ bệnh tật và các tội nhân đang lạc xa Chúa?

5. NGUYỆN CẦU:

- LY CHÚA GIÊSU. Xin biến đổi con nhờ sự suy niệm Lời Chúa và cầu nguyện hằng ngày:

Xin biến đổi cái nhìn của con nên nhân từ hơn sau mỗi lần con chiêm ngắm Chúa;

Xin thanh tẩy môi miệng con sau mỗi lần con lên rước Chúa vào lòng;

Xin biến đổi đôi tai con sau mỗi lần con lắng nghe lời Chúa phán;

Xin làm cho khuôn mặt của con rạng ngời ánh sáng tin yêu mỗi lần con gặp được Chúa.

Ước gì mọi người chung quanh nhìn thấy niềm vui của Chúa qua nụ cười rạng rỡ của con; Thấy sự ân cần dịu dàng của Chúa qua lời ăn tiếng nói và cách ứng xử của con.

- LẠY CHÚA. Xin giúp con biết bỏ đi “cái Tôi” ích kỷ tự mãn và các thói hư gọi là mối tội đầu. Xin cho con sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày là các việc bổn phận, các đau khổ bệnh tật hay các điều cực lòng do người chung quanh gây ra… mà theo chân Chúa giữa đời thường. Nhờ đó hy vọng con sẽ được ơn biến đổi ngày một nên giống Chúa giàu lòng từ bi thương xót hơn, nhất là trong những ngày Mùa Chay Thánh này.

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH - HHTM

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C