CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN

Chúa Giê-su khởi đầu sứ vụ

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 1:1-4; 4:14-21)

          Trong bài Tin Mừng hôm nay, Phụng vụ Lời Chúa muốn giới thiệu với chúng ta hai cuộc khởi đầu:  khởi đầu sách Tin Mừng Lu-ca và khởi đầu sứ vụ của Chúa Giê-su.  Vì chu kỳ năm C sử dụng Tin Mừng Lu-ca, nên đoạn mở đầu sách Tin Mừng (1:1-4) được sử dụng để giới thiệu tổng quát các bài Phúc âm trong năm phụng vụ này giúp chúng ta suy niệm lời giảng và việc làm của Chúa Giê-su khi Người thi hành sứ vụ.  Nhưng quan trọng hơn, đó là đoạn tường thuật Chúa trở về Na-da-rét (4:14-21), Người vào hội đường, đọc đoạn sách ngôn sứ I-sai-a và tuyên bố bắt đầu thi hành sứ vụ như ngôn sứ đã tiên báo.  Vậy đoạn sách I-sai-a nói gì về những việc Chúa sẽ giảng dạy và thực hiện trong những ngày tới?

          Như chúng ta đã thấy, nội dung sứ vụ của Chúa Giê-su gồm các lời giảng và những việc làm của Người.  Đó là những điều ngôn sứ I-sai-a tóm tắt:  “công bố một năm hồng ân của Chúa, loan báo Tin Mừng, cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức”.  Sứ vụ được ghi lại trong mấy điều thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực ra nó vượt quá khả năng con người.  Đây đâu phải chỉ là công việc của con người, mà là kế hoạch của Thiên Chúa và con người được mời cộng tác với Thiên Chúa.  Cho nên con người Giê-su cần được Thánh Thần “xức dầu tấn phong” và được sai đi thi hành sứ mệnh.

          Trước hết thời gian để thi hành và hoàn tất sứ vụ được gọi là một năm hồng ân của Chúa.  Năm hồng ân này chính là thời gian cứu độ, hoặc nói theo danh từ Chúa Giê-su sử dụng, là Nước Thiên Chúa hoặc Triều Đại Thiên Chúa.  Trong thời gian này, công việc đầu tiên của Chúa Giê-su là rao giảng Tin Mừng rằng Thiên Chúa yêu thương nhân loại, và song song với lời giảng, Người làm những phép lạ để chứng tỏ rằng Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong những hậu quả tai hại của tội lỗi và sự dữ.  Qua lời giảng, Chúa Giê-su đã mặc khải cho chúng ta biết một Thiên Chúa là Cha yêu thương, và qua Tám Mối phúc cho chúng ta thấy đâu là hạnh phúc đích thực của chúng ta.  Một điều khác Người nhấn mạnh về cách tuân giữ luật Chúa, đó là lấy tình yêu làm động lực để sống mối tương quan với Thiên Chúa và anh chị em.  Để lời giảng của Người được thực tế hơn, Chúa Giê-su đã thực hiện những phép lạ.  Mục đích phép lạ hoàn toàn không phải để giúp Người được nổi tiếng, nhưng là cách Người cho ta biết rằng qua những việc bên ngoài như làm cho kẻ chết sống lại, chữa lành bệnh tật, khu trừ ma quỷ, ta có thể nhận ra đích thực Thiên Chúa yêu thương chúng ta.  Dĩ nhiên, những lời giảng và việc làm của Chúa Giê-su chưa phải là kết thúc sứ vụ.  Nhưng tột đỉnh của sứ vụ sẽ là sự kiện Người chịu cuộc Thương khó tại Giê-ru-sa-lem, chết và sống lại, để biến đổi thân phận chúng ta thành những người con cái Chúa và tiếp tục sự biến đổi ấy đưa chúng ta về sống muôn đời với Thiên Chúa.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Hôm nay, cũng giống như dân chúng Na-da-rét tại hội đường, chúng ta đang ở trong nhà thờ hãy chăm chú nhìn Chúa Giê-su trên thánh giá, trong Nhà Tạm, và xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta, tin vào lời giảng và việc làm của Người, nhất là tin vào tình yêu của Thiên Chúa.  Lời Chúa Giê-su tuyên bố “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” vẫn mang cùng một ý nghĩa.  Hôm nay” không chỉ là thời điểm của biến cố Chúa trở về Na-da-rét, nhưng là hôm nay của chúng ta.  Sứ vụ của Chúa Giê-su vẫn đang tiếp tục hiện giờ và ở đây, trong mọi thời gian và nơi chốn của cuộc sống chúng ta.  Chúng ta vẫn có thể nghe Người giảng dạy, chứng kiến những phép lạ Người làm cho chúng ta hoặc anh chị em.  Điều quan trọng là chúng ta có biết lắng tai để đón nhận những sứ điệp Tin Mừng và mở mắt thiêng liêng để nhìn thấy những lạ lùng Chúa đang thực hiện hay không.

          Chắc chắn Năm thánh về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cũng là “một năm hồng ân” cho tất cả chúng ta.  Hãy để cho Lòng Thương Xót giúp chúng ta đến với anh chị em, để giúp họ mở mắt nhận biết Chúa, giúp họ thoát khỏi giam cầm của cô đơn, nghèo khó, mặc cảm tội lỗi, hầu họ được sống tự do đích thực làm con cái Chúa.        

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C