MẺ CÁ LẠ LÙNG

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 5, 1-11

 

Tin Mừng của Thánh Luca hôm nay tường thuật cho chúng ta về một phép lạ vô cùng ấn tượng. Bởi vì Phêrô và các tông đồ khác hầu hết đều là những người lành nghề đánh cá, thế mà cả một đêm thả lưới không hề bắt được một con cá nào ! Việc thả lưới, bắt cả là việc rất bình thường của các ngài, tuy nhiên suốt đêm qua, lưới của các ngài thả xuống biển không dính một con cá nào. Chúa Giêsu quả thực đã có mặt đúng lúc, can thiệp đúng lúc và động viên, khích lệ các ngài đúng lúc. Phêrô đã thưa với Chúa Giêsu :” Thưa Thầy chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới “.

CÁI LẠ LÙNG CỦA CHÚA GIÊSU :

Quyền năng của Thiên Chúa được thi thố nơi Chúa Giêsu. Lời nói của Ngài, lệnh truyền của Ngài là lời toàn năng. Nếu xét về mặt tự nhiên, Phêrô và các bạn khác là những ngư phủ rất lành nghề, rất thông thạo về biển, các ngài đã kinh qua việc đánh bắt cá từ lâu, do đó, các ngài đã kinh nghiệm chỗ nào là chỗ nước sâu, chỗ nào có cá nhiều, chỗ nào có cá ít. Nhưng thực tế, suốt một đêm chèo thuyền ra khơi, thả lưới, lùa cá, mệt nhọc, vất vả, mất ngủ, các ngài đã không bắt được một con cá nào.Chúa bảo Phêrô và các tông đồ khác ” Hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới “. Phêrô đã thưa với Chúa :” Suốt đêm qua chúng con đã vất vả mà chẳng bắt được một con cá, con tôm, con tép nào ”. Tuy nhiên, trước lệnh truyền của Chúa Giêsu, Phêrô đã nhanh nhẩu cùng với các bạn chèo thuyền ra chỗ sâu thả lưới. Kết quả, Phêrô và các bạn đã bắt được mẻ cá nhiều ngoài sức tưởng tượng của con người. Đứng trước mẻ cá lạ lùng như thế, Phêrô và các bạn đều run sơ.Đáng lẽ các ngài phải mừng vui, hớn hở, đáng lẽ các ngài phải can đảm, mạnh mẽ.Nhưng các ngài run sợ vì các ngài chưa có đức tin, chưa có lòng phó thác vào Chúa. Các ngài nhận ra các ngài còn quá nhiều tội lỗi, còn quá nhiều tham sân si. Kết quả của mẻ cá lớn lao, phong phú này không phải sức riêng của Phêrô, nhưng là do lời quyền năng của Chúa. Phêrô đang đối diện với Đấng quyền năng, Đấng tạo dựng vũ trụ, tạo nên con người. Phêrô và các bạn phải hoàn toàn tín thác vào Chúa.

Sau khi kéo lưới đầy hai thuyền, Phêrô nhận ra Chúa Giêsu là ai và Phêrô là ai. Phêrô chỉ là một con người yếu hèn, nên ngài xin Chúa tránh xa ra vì Phêrô là người tội lỗi. Con người của Phêrô yếu đuối thật đó, nhưng Chúa lại chọn ngài trở thành thuyền trưởng lèo lái con thuyền Giáo Hội…

MẺ CÁ TƯỢNG TRƯNG CHO CÁC LINH HỒN :

Tin Mừng của thánh Luca trong đoạn này tường thuật lại mẻ cá lạ lùng của quyền năng vô song của Chúa. Nhưng đàng khác thánh Luca ám chỉ cá là linh hồn…Phêrô và các tông đồ trở thành các ngư phủ lưới người. Bởi vì, lúc đó các Giáo đoàn đã được thiết lập ở nhiều nơi. Giáo Hội của Chúa giống như một hạt cải rất bé nhỏ nhưng nó cứ tiệm tiến lớn dần và ngày hôm nay Giáo Hội do Chúa Giêsu thiết lập đã có mặt trên khắp cùng thế giới.Vai trò của thủ lãnh Phêrô thật là quan trọng. Chúa luôn coi trọng và đề cao vai trò của thủ lãnh Phêrô. Mặc dù, Giáo Hội của Chúa ở trần gian gặp biết bao cam go thử thách ngay từ thời mới thiết lập đến bây giờ, nhưng Giáo Hội vẫn luôn phát triển, lớn mạnh vì có Chúa luôn hiện diện đúng như lời Chúa hứa :” Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế “. Các môn đệ, các tông đồ vẫn luôn tin vào Chúa bởi vì :” Không có Chúa không ai có thể làm được gì “.

Mẻ cá lạ lùng cũng còn ám chỉ đến ơn gọi của các tông đồ. Các ngài đã bỏ mọi sự : cha mẹ, vợ con, ruộng vườn, nghề nghiệp mà đi theo Chúa…Chúa luôn nâng đỡ, giữ gìn, ủi an. Dù rằng, các tông đồ đã gặp biết bao giông tố, các ngài đã anh dũng, hiên ngang, làm chứng cho Chúa bằng chính cái chết của mình.

Ngày nay, Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta như Ngài đã mời gọi Simon, Anrê , Giacôbê và các tông đồ, chúng ta hãy để cho Chúa dẫn đưa chúng ta trên đường phục vụ tùy theo ý Chúa.Chúng ta hãy tín thác vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, trong chiếc thuyền đời của chúng con, xin Chúa tiếp tục hướng dẫn và đưa chúng con đi xa hơn nữa, đi tới những nơi bất ngờ. “ Hãy chèo thuyền ra chỗ sâu mà thả lưới “. Xin cho chúng con luôn biết vâng lời Chúa như Phêrô đã vâng theo ý Chúa. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Tại sao các môn đệ không bắt được con cá nào ?

2.Tại sao Phêrô lại xin Chúa tránh xa ông ?

3.Vâng lời Chúa Phêrô và các bạn đã có kết quả thế nào ?

 

  


Suy Niệm Lời Chúa Năm C