CHÚA NHẬT 5 THƯỜNG NIÊN

Tiếng gọi của Lòng Thương Xót

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 5:1-11)

          Qua bài Tin Mừng hôm nay, thánh Lu-ca cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời về việc Chúa Giê-su kêu gọi những môn đệ đầu tiên.  Động lực nào khiến Chúa kêu gọi những người xem ra không đủ khả năng để chu toàn một sứ mệnh cao cả nếu không phải là do tình yêu đặc biệt Người dành cho họ?  Trong bối cảnh của Năm thánh ngoại thường về lòng Chúa thương xót, chúng ta thấy dễ dàng xác tín rằng tiếng gọi mạnh mẽ của Lòng Thương Xót đã thay đổi những người được Chúa tuyển chọn.  Họ bắt đầu cuộc thay đổi này bằng một hành vi thật ý nghĩa:  bỏ hết mọi sự mà theo Người.

          Trong mọi việc lớn lao, sự tuyển chọn luôn là quan trọng.  Để kiếm người xây dựng một mái ấm gia đình, người ta phải trải qua một cuộc tuyển chọn cẩn thận và cân nhắc, có khi đòi thời gian lâu dài.  Muốn kiếm người cộng sự trong công việc, chúng ta cũng phải cố tìm ra người mình có thể tin tưởng.  Nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên là làm sao Chúa Giê-su nhận ra điều hay điều tốt nơi những vị tông đồ tương lai.  Đâu là tiêu chuẩn hoặc điều kiện để Người tuyển chọn?  Thông minh?  Bằng cấp?  Xuất thân từ gia đình thế giá?  Dĩ nhiên đạt những tiêu chuẩn này là điều tốt, nhưng đây là cuộc tuyển chọn tông đồ chứ không phải tuyển giáo sư đại học, giáo sư Kinh Thánh hay thần học, cho nên Chúa cần những người có lòng hăng say và quảng đại, sẵn sàng đón nhận một sứ mệnh vô vị lợi.  Nói khác đi, Chúa cần những người có một tấm lòng, cần những người có “hồn tông đồ”.  Chúa Giê-su là Lòng Thương Xót được sai đến trần gian để cứu độ nhân loại. Do đó Người cần có những cộng sự viên được đào tạo để đem lòng thương xót của Thiên Chúa đến với anh chị em.

          Giờ đây chúng ta hãy trở lại với khung cảnh bờ hồ Ghen-nê-xa-rét.  Chúa Giê-su “đứng ở bờ hồ” và “dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa”. Người ta muốn đến với Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đấy!  Có thể vì sự chen lấn đó nên Chúa Giê-su đã phải “mượn” thuyền của ông Phê-rô làm bục giảng lời Chúa.  Ít ra chúng ta có thể nhận thấy lòng quảng đại của ông Phê-rô khi ông để cho Chúa sử dụng thuyền của ông.  Chắc chắn Chúa Giê-su còn thấy điều ấy rõ hơn, vì Người là Đấng “dò thấu tâm can” con người.  Mặc dù ông Phê-rô đã nhận ra thế giá của Chúa Giê-su qua khung cảnh dân chúng chen lấn đến với Người và hành vi mượn thuyền để mở đầu cho một tương quan giữa Chúa với ông, nhưng ông cần một bước nữa để biết rõ Người hơn.  Thì đây, Lòng Thương Xót sẵn sàng mở lòng đón nhận ông.  Chúa Giê-su cho ông biết Người là ai.  Người để cho mối tương quan vừa thiết lập được trở nên sống động:  Chúa bảo ông thả lưới, ông dẹp bỏ kinh nghiệm nghề nghiệp để “vâng lời Thầy”.  Lòng Thương Xót đi từng bước để giúp ông Phê-rô “biết mình biết Người”!  Sau khi biết thì:  Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!  Nhưng Chúa đâu kể gì tội lỗi của ông, vì tội lỗi đứng trước Lòng Thương Xót thì có khác chi cục đá lạnh sẽ tan lập tức dưới ánh nắng mặt trời.  Người chỉ muốn tấm lòng quảng đại của ông.  Chúa biết ông là con người yếu đuối, nhưng không sao, Người sẽ làm cho ông mạnh và vững chắc như Tảng Đá!  Người bảo đảm với ông:  “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Sau lời gọi của Chúa Giê-su, chúng ta thấy không chỉ một mình ông Phê-rô “bỏ hết mọi sự mà theo Chúa”, nhưng cả hai người con của ông Dê-bê-đê nữa.  Quả thực Lòng Thương Xót có sức mạnh kinh hồn.  Nghe tiếng gọi của Lòng Thương Xót, các tông đồ tiên khởi không sao cưỡng lại được!  Chúa đã quảng đại mở lòng thương xót với các ngài, thì các ngài cũng quảng đại đáp lại tiếng gọi tông đồ của Chúa.

          Thấy người lại ngẫm đến ta!  Ngôn sứ I-sai-a thì thưa với Chúa:  “Dạ, con đây, xin sai con đi”, sau khi ông được tha lỗi và xá tội (bài đọc 1).  Tông đồ Phao-lô tuy từng là kẻ “ngược đãi Hội Thánh”, nhưng nhờ ân sủng của Lòng Thương Xót đã trở thành Tông đồ Dân ngoại.  Như thế, bạn và tôi, chúng ta không tránh nổi tiếng gọi của Lòng Thương Xót đâu.  Chúng ta cứ quảng đại và can đảm thưa với Chúa:  Dạ, con đây, xin sai con đi!

 

     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C