TÌNH THƯƠNG VÀ THA THỨ

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, năm C

2Sm 12, 7-10.13   Gal 2, 16.19-21     Lc 7, 36 – 8, 3

 

 

Tội lỗi là nọc độc của sự chết. Chính ông Ađam và bà Evà đã phản nghịch cùng Thiên Chúa, nên sự chết đã vào trần gian. Tội lỗi làm cho con người xa Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã chiến thắng tội lỗi, đã đem lại sự sống mới cho con người, cho nhân loại. Sự tha thứ của Chúa là lời an ủi thâm sâu, đem lại cho tội nhân niềm an ủi, đem lại cho họ ánh sáng và sự sống mới. Lời của ngôn sứ Nathan hôm nay đem lại cho vua Đavít sự an ủi sâu xa để vua có thể tiếp tục cuộc đời ăn năn sám hối tội mình :” Thiên Chúa đã tha tội cho ngươi”.

 

Thật vậy, khi được ngôn sứ Nathan vạch tội vua Đavít cướp vợ của vị tướng giỏi của mình và còn lập mưu đẩy vị tướng tới nơi chết hầu ém nhẹm vụ việc tầy trời này, nhưng Chúa công bằng…Vua Đavít đã nhận ra tội tày đình của mình, nên vua đã kêu khóc, ăn năn sám hối, xin Chúa tha thứ. Lời thánh vịnh 50 sám hối ăn năn của vua Đavít vẫn còn tồn tại mãi mãi. Đây là tiếng khẩn khoản nài van của một tâm hồn hối cải…Thiên Chúa là Tình Yêu, giầu lòng thương xót. Ngài luôn luôn yêu, luôn sẵn sàng tha thứ miễn là con người biết thật lòng thú nhận tội lỗi của mình và tin tưởng rằng chỉ mình Chúa mới có quyền tha thứ, rồi hết lòng trông cậy, phó thác vào Ngài…Đoạn Tin Mừng của thánh Luca Chúa nhật XI thường niên, năm C cho mọi người nhận ra lòng thương xót của Chúa. Ông Simon là người Pharisêu mời Chúa Giêsu dùng cơm ở nhà mình, có nhiều người tai to mặt lớn trong xã hội lúc đó hiện diện trong nhà ông Simon,lại có những Pharisêu khác cũng có mặt ở đó. Đối với ông không dễ gì một người tội lỗi như người chị phụ nữ tội lỗi đang đụng vào Chúa Giêsu, được ông chấp nhận, cứ sự thường ông sẽ đuổi cổ chị phụ nữ tội lỗi ra khỏi nhà ông ngay, nhưng Chúa lại khác, Chúa cho chị ta đụng vào người của Chúa. Và có lẽ ông Simon đã đánh giá, hoặc nghĩ thầm trong lòng :” Có phải Chúa Giêsu là ngôn sứ không ? Nếu là ngôn sứ hẳn Ngài đã biết người đụng vào mình là ai ? – là một người tội lỗi.

 

Vâng, Lời Chúa ngày hôm nay mở ra hai cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông chủ nhà là Simon. Cuộc gặp gỡ thứ hai : giữa người phụ nữ tội lỗi, vị khách không được mời và Chúa Giêsu, vị Chúa giầu lòng thương xót. Cuộc gặp gỡ giữa ông Simon và Chúa Giêsu bỗng trở nên lạnh lùng, hồ nghi…Bởi vì Pharisêu luôn cho mình là công chính, là thánh thiện, họ không làm gì có tội. Ông Simon vì là Pharisêu, nên ông đã coi người phụ nữ đụng vào Chúa là một người phụ nữ tội lỗi tày trời, không thể tha thứ, thế mà Chúa không biết hay sao ? Nên, dù ông đã mời Chúa đến nhà ông, Chúa đã đến nhà ông Simon và ông đang tiếp Chúa nơi nhà ông, thế mà ông lại biến cuộc gặp gỡ này thành tẻ nhạt vì ông không nhận ra tình thương của Chúa Giêsu. Người phụ nữ tội lỗi này nghe tin Chúa Giêsu, chị đã đến để gặp Chúa vì chị tin chị sẽ được Chúa yêu thương, tha thứ. Chị đã mua dầu thơm hảo hạng để xức chân cho Chúa với tất cả lòng kính trọng, yêu mến của mình. Chị đã thú nhận tất cả tội lỗi của mình. Chị đã khóc, nước mắt nhỏ tràn trên chân Chúa. Chị đã lấy tóc lau chân Chúa, đã xức dầu thơm trên chân Chúa. Chị đã tỏ lòng hối hận, xin Chúa tha thứ tội lỗi tầy đình mà mình đã làm, đã xúc phạm đến Chúa. Chúa hiểu lòng thành thật của chị và Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi cho chị. Chúa đã đem lại sự an ủi và bình an cho chị.

Tội của chị nhiều nhưng chị đã được tha vì chị yêu nhiều. Hẳn đây là bài học để đời cho ông Simon và cả gia đình của ông, và cho tất cả mọi người đang có mặt trong bữa tiệc.

 

Hai cuộc gặp gỡ cho chúng ta nhận ra hai thái độ. Một thái độ tiêu cực, thiển cận của ông Simon cứ tưởng mình là công chính, vô tội. Thái độ mau mắn, cởi mở và sẵn sàng xin Chúa tha thứ. Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chị phụ nữ tội lỗi. Trong cuộc sống, con người dễ thiên kiến, lên án, kết án nhau. Nhưng Thiên Chúa giầu lòng thương xót luôn nhân từ, tha thứ và luôn sẵn sàng ban phát bình an và ơn tha thứ cho con người.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết lắng nghe lời của Chúa như Chúa đã nói với chị phụ nữ tội lỗi xưa :” Tội của chị đã được tha rồi “. “ Chị hãy ra về bình an “. Xin cho chúng con luôn biết hồi tâm sám hối và tin tưởng, cậy trông, phó thác vào Lòng Xót Thương của Chúa. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Chúa Giêsu đã đến nhà ông Simon, người Pharisêu để làm gì ?

2.Thái độ của ông Simon chủ nhà khi thấy người phụ nữ tội lỗi đụng vào Chúa Giêsu ?

3.Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy cuộc gặp gỡ giữa Ngài và ông Simon; giữa Chúa và người phụ nữ tội lỗi.Hai cuộc gặp gỡ này cho chúng ta điều gì?

4.Chúa là Đấng nào ?

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C