CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN C

2 Sm 12,7-10.13 ; Gl 2,16.19-21 ; Lc 7,36-8,3

THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Lc 7,36-8,3

(36) Có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. (37) Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. (38) Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. (39) Thấy vậy. Ông Pharisêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi! (40) Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin Thầy cứ nói”. (41) Đức Giêsu nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục. (42) Vì họ không có gì để trả, nên chủ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ hơn? (43) Ông Simon đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn.: Đức Giêsu bảo: “Ông xét đúng lắm”. (44) Rồi quay lại phía người phụ nữ, Người nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. (45) Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. (46) Dầu Ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy đã lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. (47) Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. (48) Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”. (49) Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được tội?” (50) Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”.

(1) Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai (2) và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, (3) bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.

2. Ý CHÍNH:

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giêsu tỏ lòng nhân từ đối với một kẻ có tội biết chạy đến xin Người tha thứ. Đức Giêsu đã công khai bênh vực hành động bày tỏ lòng sám hối của người phụ nữ tội lỗi và còn khẳng định: Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều.

3. CHÚ THÍCH:

- C 36: + Có người thuộc nhóm Pharisêu: Chỉ Tin Mừng Luca mới ghi lại việc Đức Giêsu 3 lần được người Pharisêu (Biệt Phái) mời đến nhà dùng bữa (x Lc 7,36; 11,37; 14,1). Ta không nên lẫn lộn câu chuyện Luca kể ở đây với câu chuyện xảy ra tại nhà ông Simon tật phong (x Mt 26,6-13). + Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn: Việc Chúa Giêsu đến dùng bữa ở đây cho thấy Người không phân biệt đối xử khi sẵn sàng đến nhà mọi người: Người đến với những người Biệt Phái vốn chống đối Người (x Lc 7,36); Đến với người tội lỗi bị xã hội khi rẻ (x Lc 19,5-6); Đến với gia đình Ladarô ở Bêtania là bạn thân quen (x Lc 10,38). Đức Giêsu đến nhà người ta dùng bữa là để biểu lộ sự thân tình của Người, miễn là họ tỏ thiện chí mời Người đến và sẵn sàng đón tiếp Người.

- C 37-39: + Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành...: Người phụ nữ này có thể vào nhà vì theo phong tục Do thái, nhà nào có đãi tiệc thì người ngoài đều có thể tự do ra vào. + đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm: Bên Cận Đông, do khí hậu nóng nực, nên người ta thích dùng dầu thơm khi nhà có đông người. + Chị đứng đằng sau, sát chân Người: Đức Giêsu nằm trên giường đối mặt với bàn tiệc. Còn người phụ nữ thì đứng phía ngoài. + Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên: Điều ông chủ nhà Pharisêu quan tâm ở đây chính là thân phận tội lỗi của người phụ nữ, chứ không phải những cử chỉ chị làm để biểu lộ lòng quý mến Đức Giêsu. Ta không nên đồng hóa người phụ nữ này với cô Maria em cô Mác-ta (x 10,39), hay với Maria Mác-đa-la (x 8,2). Cũng không nên lẫn lộn việc xức dầu ở đây với việc xức dầu ở Bêtania (x Mt 26,7-13). Vì việc xức dầu ở đây làm nổi bật sự thống hối của tội nhân. Còn việc xức dầu ở Bêtania do cô Maria làm, là để tiên báo cuộc khổ nạn Người sắp phải chịu. + Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai: một người tội lỗi!: Đối với người Pharisêu, người phụ nữ này là một người bị ô uế chiếu theo Luật Môsê, và một ngôn sứ chân chính lẽ ra không được để cho một người như thế chạm đến mình để tránh khỏi bị ô uế theo.

- C 40-43: + Một người nợ năm trăm quan tiền, một người năm chục: Quan tiền là công nhật của một nông dân (x Mt 20,2).

- C 44-46: + Nước lã..., cái hôn...: Đây là phong tục tỏ lòng hiếu khách của người Đông phương (x St 18,4). Nơi khác, Luca cũng nhấn mạnh đến tính hiếu khách của Mácta, Maria (x 10,38-42) và của ông Dakêu (x 19,1-10) đối với Đức Giêsu.

- C 47-50: + Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều: Lòng yêu mến là thành quả và dấu chỉ của ơn tha thứ (x 19,8-9). + “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”: Khi đến với Đức Giêsu, người phụ nữ đã công khai bày tỏ lòng tin, và chính lòng tin này đã làm cho chị từ bỏ con đường tội lỗi. Thay vì làm cho Đức Giêsu bị ô uế theo Luật, chị lại được Người thanh tẩy và ban ơn bình an, nghĩa là được tràn đầy sự sống và được cứu độ (x 1,79). Trong Kinh Thánh, bình an là mức sung mãn của sự sống, là món quà cao quý nhất mà Đấng Mêsia ban tặng (x Is 9,5-6).

- C 1-3: + Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh: Đức Giêsu hoàn thành sứ mệnh có nhóm môn đệ cùng đi theo. Về sau, các nhà truyền giáo cũng noi gương Người làm như vậy (x Cv 8,14). Đức Giêsu cũng chính thức trao trách nhiệm truyền giáo cho Nhóm Mười Hai (x Lc 9,1-2). + và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh: Tin mừng Mt 27,55 và Mc 15,41 cũng nói đến nhóm phụ nữ này. Đây là một sự kiện khác thường ở Paléttin. + Đó là bà Maria gọi là Maria Mácđala: Bà này sẽ đứng dưới chân thập giá (x Mt 27,56), hiện diện trong cuộc mai táng Đức Giêsu (x Mt 27,61), chứng kiến ngôi mộ trống (x Lc 24,10) và là người đầu tiên gặp gỡ Đấng Phục Sinh (x Ga 20,11-18). + Người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ: Một người có thể bị nhiều quỷ ám cùng một lúc (x Lc 8,27.30; 11,26). Trong Kinh Thánh, số 7 là số chỉ sự viên mãn. Có lẽ đây là cách người Do thái hình dung về sức ám hại ghê gớm của Xatan trên nạn nhân. Đối với bà Maria Mácđala, Luca không nói rõ bà có bị quỷ ám thực sự hay không, hoặc bà có phải là người đàn bà tội lỗi được nói tới trong Lc 7,36-50 hay không. + Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ: Đây là một trong những việc làm cụ thể mà các bà đã thực hiện để cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu.

4. CÂU HỎI: 

1) Việc Đức Giêsu đến nhà một người Pharisêu trong Tin Mừng Luca ở đây có đồng hóa với việc Người đến dùng bữa tại nhà Simon tật phong trong Tin Mừng Mátthêu không ? Việc Đức Giêsu đến dùng bữa tại nhà một người Pharisêu nói lên điều gì ? 2) Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay có phải là cô Maria Bêtania hay bà Maria Mácđala hay không ? 3) Phân biệt ý nghĩa của hai việc xức dầu: một do người phụ nữ tội lỗi làm ở đây và hai do cô Maria làm ở Bêtania trước khi Đức Giêsu chịu khổ nạn. 4) Trước hành động biểu lộ lòng quý mến của người phụ nữ tội lỗi đối với Đức Giêsu, ông Pharisêu chủ nhà tỏ vẻ khó chịu vì lý do gì ? 5) Khi so sánh hành động của ông chủ nhà và người phụ nữ, Đức Giêsu chứng minh ông có phải là người chủ nhà hiếu khách không ? 6) Đức Giêsu cho biết kết quả của lòng mến tin của người phụ nữ là gì ? 7) Trong Tin Mừng, bà Maria Mácđala đã biểu lộ đức tin và lòng mến đối với Đức Giêsu như thế nào ?

II. SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: Vì thế, tôi nói cho ông hay: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít” (Lc 7,47).

2. CÂU CHUYỆN:

Trong cuốn “Mặt trận phía đông hoàn toàn yên tĩnh” có thuật lại câu chuyện xảy ra trong cuộc thế chiến giữa quân đội hai nước Đức và Pháp. Câu chuyện ấy như sau: Một người lính Đức trẻ kia đang năm trong hố tránh đạn pháo. Đột nhiên anh ta thấy một người lính Pháp cũng nhảy vào trong hố đó để tránh đạn. Anh lính Đức liền dùng lưỡi lê đâm chết kẻ thù. Đây là lần đầu tiên anh ta giết người và cảm thấy lương tâm rất áy náy. Anh muốn biết rõ hơn về người lính Pháp vừa bị giết kia là ai, liền lục tứi áo và lấy ra một chiếc bóp. Trong đó có hình một phụ nữ trẻ đang ôm đứa con thơ bụ bẫm là vợ con của anh ta. Người lính Đức cảm thấy một sự xúc động tự nhiên dâng cao trong lòng khiến anh càng thêm hối hận! thì ra người bị anh giết kia thực sự không phải là kẻ thù của anh, nhưng là một người cha, một người chông giống như anh: một con người đang yêu và được yêu! Chính nhờ có cái nhìn mới mẻ về kẻ từng là “kẻ thù” đã biến đổi người linh Đức trở nên một người mới biết cảm thông và đầy tình người.

3. THẢO LUẬN: 

1) Người ta thường hay xét đoán dựa theo tình cảm: “Yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Để tránh xét đoán bất công và để noi gương Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta cần xử sự thế nào khi nghe một người nói xấu về một kẻ vắng mặt ? 2) Dâng một lời cầu nguyện cho một người mình đang ác cảm, để xin Chúa giúp ta sống Lời Chúa dạy: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”(Mt 5,44).

4. SUY NIỆM:

1.Tình yêu của Thiên Chúa biểu lộ qua thái độ bao dung tha thứ tội lỗi hối nhân:  

1) Thánh Gioan khẳng định: “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,8.16): Tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người được biểu lộ trong lịch sử cứu độ: Khi tạo dựng vũ trụ vạn vật và loài người và quan phòng để chúng tồn tại và ngày một thăng tiến; Khi Đấng Cứu Thế đến nhập thể cứu chuộc và tiếp tục thánh hóa loài người nhờ các bí tích do Hội Thánh cử hành.

2) Thiên Chúa luôn đi bước trước đến với tội nhân để kêu gọi họ sám hối hòa giải:  Người đã sai ngôn sứ Nathan đến khuyến cáo vua Đavít sau khi ông này phạm tội, và đã tha thứ khi ông khiêm tốn nhìn nhận tội mình và quyết tâm thống hối và đền tội (x. 2 Sm 12,7-10.13).

3) Đức Giêsu thể hiện lòng thương xót đối với tội nhân: Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đã trình bày Đức Giêsu là hiện thân tình thương tha thứ của Thiên Chúa, qua câu chuyện xảy ra khi Người đến dùng bữa tại nhà một người Biệt phái là ông Simon. Trong bữa ăn, một phụ nữ bị tiếng tội lỗi đã đến bày tỏ lòng sám hối. Tin Mừng trình thuật như sau: Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên (7,38). Đối diện với những ánh mắt thiếu thiện cảm và đầy thành kiến của chủ nhà và các khách dự tiệc, Đức Giêsu đã dùng một dụ ngôn để so sánh sự thiếu nhiệt tình của chủ nhà khi tiếp đãi Người với thái độ khiêm tốn thành khẩn và cậy trông tín thác của hối nhân dành cho Người. Rồi Người nói với ông Simon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu Ôliu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy đã lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi “ (7,44-46). Rồi Người tuyên bố tha tội cho chị ta  như sau: Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Và Người nói với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi” (Lc 7,47-48).

2. Phải yêu thương các tội nhân thế nào? : Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta bài học về tình thương phải có đối với các tội nhân như sau

1) Phải luôn dấn thân đi tìm các con chiên lạc: Câu chuyện Đức Giêsu đến nhà một người Biệt Phái dùng bữa, cho chúng ta bài học về “dung mạo lòng bao dung thương xót của Thiên Chúa”, mời gọi chúng ta cũng phải sẵn sàng mở rộng vòng tay thân ái, cư xử thân thiện với mọi người, nhất là năng đi thăm viếng các tội nhân... để đưa họ về đoàn chiên Hội Thánh.

2) Không xét đoán ý trái, không kết án tội nhân: Tin Mừng Luca tường thuật về thái độ của người phụ nữ tội lỗi đã biểu lộ lòng sám hối như sau: “Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên” (Lc 7,38). Sở dĩ Đức Giêsu để cho người phụ nữ bày tỏ lòng sám hối là vì Người đã không có thành kiến xấu đối với chị, như ông Simon và các người Pharisêu đã làm. Noi gương Đức Giêsu, hôm nay chúng ta cũng phải tránh xét đoán ý trái cho tha nhân nếu chỉ dựa trên dáng vẻ bên ngoài. Tránh vào hùa với đám đông kết án những người đang bị dư luận hè nhau chỉ trích … Vì thực tế cho thấy: Nhiều trường hợp một tội nhân tuy đã bị tòa án kết tội giết người phải ở tù chung thân và đã bị tù oan trong nhiều năm. Mãi đến khi hung thủ thực sự bị bắt và thú nhận tội hắn đã giết chết nạn nhân thì người kia mới được tha.

3) Sống cụ thể Năm Thánh lòng Chúa thương xót: Chúng ta đang trong Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, nên cần lắng nghe và thực hành lời Đức Giêsu: “Anh em hãy có lòng thương xót như Cha anh em là Đấng thương xót” (Lc 6,36). Tông sắc “Dung Mạo lòng thương xót của Thiên Chúa” cũng dạy chúng ta phải sống cụ thể lòng Chúa thương xót như sau:

Tất cả mọi chúng ta là những khách lữ hành đang trên đường hành hương trở về với Chúa và được kêu gọi sống lòng thương xót:

- Trước hết, đừng phán xét cũng đừng lên án, bởi vì con người có cái nhìn thiên lệch và bên ngoài, nên có thể sai lầm. Việc phán xét và lên án là dành cho TC, nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa không làm như thế.

- Kế đến là phải biết tha thứ và sẵn sàng cho đi. Cho nên cần một tâm hồn quảng đại.

- Phải quan tâm đến anh chị em đã bị xã hội tước đoạt phẩm giá;

- Cần đánh thức lương tâm cá nhân thường hay say ngủ trước bi kịch của nghèo đói, khổ đau trong thế giới ngày nay;

- Quyết tâm thực hiện lòng Chúa thương xót cả về thể xác cũng như tinh thần theo kinh “thương xác bảy mối và thương linh hồn bảy mối.

- Một câu nói rất tình người trong tông sắc không thể không nhắc đến là: “Trong Năm Thánh này, Giáo hội được mời gọi nhiều hơn để chữa trị và xoa dịu các thương tích bằng dầu an ủi, dùng lòng thương xót để băng bó, dùng tình liên đới và thái độ ân cần quan tâm để chữa lành những vết thương ấy (số 15). 

  5. NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊSU. Trong cuộc sống hằng ngày, chúng con thường hay xét đoán người khác cách bất công, do ảnh hưởng của định kiến xã hội hay do mối ác cảm tự nhiên với họ. Nhiều lần chúng con đã có cách cư xử hẹp hòi, đầy thành kiến đối với một số người có quá khứ không mấy tốt đẹp. Chúng con đã không đủ dũng cảm để lội ngược dòng, để chọn cách ứng xử nhân ái công minh noi gương Chúa.

- LẠY CHÚA. Hôm nay xin cho chúng con học tập theo Chúa, để dám đứng về phía những người bị xã hội khinh dể, can đảm bênh vực những kẻ cô thế cô thân và đối xử nhân hậu với những tội nhân thực lòng sám hối... Nhờ đó, chúng con xứng đáng mang danh là Kitô hữu và trở nên môn đệ đích thực của Chúa trước mặt người đời.

X) HIỆP CÙNG MẸ MARIA.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH-HHTM


Suy Niệm Lời Chúa Năm C