CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN

Chúa đòi hỏi ta điều gì để làm môn đệ Người?

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 9:51-62)

          Tin Mừng thánh Lu-ca cho chúng ta bối cảnh rõ ràng khi Chúa Giê-su chuẩn bị cho các môn đệ tiếp tục thi hành sứ mệnh của Người.  Đó là thời gian giữa “khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời” và trước khi Người sai bảy mươi hai môn đệ đi giảng.  Ngày Người “được rước lên trời” ám chỉ cuộc xuất hành của Người để về cùng Chúa Cha, nói khác đi, là chính cuộc Thương khó Người sắp chịu tại Giê-ru-sa-lem.  Trong viễn tượng hành trình lên Giê-ru-sa-lem, những ai muốn làm môn đệ Chúa chắn chắn phải hiểu được những khó khăn thử thách đang chờ họ ở trước mặt.  Vậy họ phải làm sao để trung thành với Thầy mình và quảng đại lãnh nhận sứ mệnh rao giảng Tin Mừng?

          Đi một ngày đàng học một sàng khôn.  Đoàn môn đệ bảy mươi hai người theo Chúa lên Giê-ru-sa-lem.  Đi qua các thành thị và thôn làng, Chúa Giê-su tiếp tục thi hành sứ vụ rao giảng và chữa lành.  Có nhiều người đến xin theo làm môn đệ Người.  Động lực theo Chúa không thể kể ra được.  Có người muốn theo vì cảm phục Chúa, kẻ muốn theo vì hiếu kỳ, cũng có người mong làm môn đệ Chúa vì tham vọng riêng tư.  Trong ba mẩu đối thoại Chúa trả lời những kẻ đến xin làm môn đệ Người, Chúa đã cho thấy những thái độ và điều kiện cần thiết.

          Trước khi suy nghĩ về những điều kiện theo Chúa, chúng ta trở lại cuộc hành trình của Chúa và các môn đệ qua xứ Sa-ma-ri, để thấy một cách thức Người đào tạo tinh thần tông đồ cho các ông.  Chỉ vì các ngài “đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem” mà dân chúng một làng người Sa-ma-ri nhất định không đón tiếp họ.  Họ bảo:  các ông thuộc về phe người Do-thái Giu-đê và Ga-li-lê.  Còn chúng tôi người Sa-ma-ri.  Giữa chúng ta thề không đội trời chung, cho nên xin mời các ông đi chỗ khác chơi!  Thế là hai môn đệ Gia-cô-bê và Gio-an đùng đùng nổi giận.  Này, dân Sa-ma-ri, các anh có biết là chúng tôi đang đi với ai không?  Là ông Giê-su Na-da-rét đấy!  Ngài nổi tiếng khắp nơi ai mà chẳng biết.  Các anh đã xúc phạm đến Ngài.  Các anh phải chết!  Rồi lập tức hai ông đến xin lệnh Chúa:  “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?”  Mới học vài đường võ quèn đã đòi ra tay đánh người!   Thầy dạy phải có lòng thương xót thì mình mới được xót thương.  Các ông đúng là chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng!  Nên Thầy dạy cho ngay bài học nặng ký:  Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.

          Tiếp theo là ba mẩu chuyện và đối thoại ý nghĩa.  Người thứ nhất đến thưa:  “Thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo”.  Chúa trả lời rằng Người không có chỗ nào dừng chân cả, mà chỉ có một chỗ rất đáng sợ, đó là thập giá trên đồi Can-vê.  Chắc là các môn đệ đang theo Chúa nghe rõ điều này.  Còn quyết định bỏ đi hay ở lại với Thầy là chuyện của họ.  Rồi đến lượt một người khác, anh ta không mở miệng trước để xin theo Chúa, nhưng Chúa kêu gọi anh:  “Anh hãy theo tôi”.  Anh ta nêu lý do rất chính đáng:  xin Chúa cho anh về chôn cất cha anh trước đã.  Nhưng Chúa trả lời cho thấy việc đi loan báo Tin Mừng là ưu tiên.  Người cuối cùng đến xin theo Chúa, nhưng cũng “xin phép” Chúa để cho anh làm một hành vi rất hợp lý:  về từ biệt gia đình trước đã.  Chúa trả lời nếu để cho tình cảm gia đình trở thành rào cản “không thích hợp” với Nước Thiên Chúa, thì cũng không thể làm môn đệ Người.  Cả ba trường hợp đều khó thật!  Cái giá phải trả là điều không thể tránh.  Chúng ta không biết có ai trong ba người ấy quyết định ở lại theo Chúa không.  Nhưng ít nhất đó là những khuôn vàng thước ngọc giúp cho các môn đệ cùng đi với Chúa và những môn đệ sau này là chúng ta có cơ hội xét lại thái độ theo Chúa của mình.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Con đường làm môn đệ dù có được kêu gọi khác nhau thì cũng dẫn chúng ta đến điểm hẹn cuối cùng là đồi thập giá.  Thoạt nghe lời mời gọi, ai mà chẳng thấy sợ hãi.  Cho nên Chúa mong mỗi người chúng ta phải “đánh liều”.  Đánh liều ở đây không phải là thụ động chờ may rủi, nhưng là mở lòng quảng đại chấp nhận lời mời của Chúa và vững lòng tín thác vào tài đào tạo và dẫn dắt của Chúa Giê-su, Đấng là Thầy và Lãnh Đạo của chúng ta.  Chúa gọi chúng ta làm môn đệ, đó là hành vi của Lòng Thương Xót.  Người mong muốn sai chúng ta đi để làm chứng nhân cho lòng thương xót ấy!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C