CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN

Niềm vui tên chúng ta được ghi trên trời

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 10:1-12, 17-20)

          Như một vị chỉ huy đại tài, Chúa Giê-su sắp đặt mọi sự sẵn sàng cho công việc thực tập rao giảng Tin Mừng trước khi Người sai bảy mươi hai môn đệ ra đi.  Người chỉ định họ, sai họ đi từng hai người một và dặn dò những điều cần thiết giúp cho việc rao giảng Tin Mừng được kết quả.  Sau chuyến thực tập truyền giáo, họ trở về, vui mừng tường trình với Chúa về những kết quả hết sức khả quan.  Tuy nhiên, Chúa cho họ biết một kết quả cao quý hơn hết, Người bảo họ:  “Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.  Đó cũng là điều đem lại niềm hy vọng cho chúng ta, các môn đệ Chúa hôm nay tiếp tục sứ mệnh của Người.

          Thử tưởng tượng khung cảnh các môn đệ trở về sau cuộc thử nghiệm rao giảng Tin Mừng.  Các ông quây quần chung quanh Chúa Giê-su và hết người này đến người khác kể lại những điều kỳ diệu họ đã thực hiện, nhất là việc chữa lành những người đau yếu.  Các ông còn thích thú khoe với Chúa:  “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con”.  Các ông đã thực hành đúng như lời Chúa dặn dò trước khi được Người sai đi.  Các ông đã nhân danh Thầy mà thực hiện được chính những điều Thầy đã từng làm.

          Tuy nhiên, những thành quả ấy chỉ để hỗ trợ cho sứ điệp các ông phải loan báo cho mọi người, là:  “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”.  Các môn đệ nói với Chúa về việc ma quỷ phải khuất phục các ông khi chúng nghe đến danh Người, thì Người cảnh báo họ về thế lực của ma quỷ:  “Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống”.  Đúng vậy, ma quỷ chính là các thiên thần đã được Chúa dựng nên để thờ phượng Người.  Nhưng chúng đã nghe theo Lu-xi-phe chống lại Thiên Chúa, nên chúng đã “như một tia chớp từ trời sa xuống” làm kẻ thù của Thiên Chúa.  Chúng tìm đủ mọi cách để khuyếch trương quyền lực.  Chúng cám dỗ được nguyên tổ A-đam và E-và, biến thế gian này thành vương quốc của tội lỗi, tức “lâu đài” của chúng.  Như rắn rết, bọ cạp làm hại thể xác, ma quỷ khác nào “rắn rết, bọ cạp” làm thành “thế lực Kẻ Thù” để làm hại linh hồn.  Nhưng Chúa Giê-su đã được sai đến như một “người mạnh thế hơn”, “đột nhập” lâu đài của Xa-tan, thắng được nó và cướp lại chúng ta đang bị làm nô lệ cho nó để đem chúng ta về cho Thiên Chúa Cha (xem Lu-ca 11:14-22).  Quả thực là một công việc lớn lao, vượt quá khả năng loài người.  Do đó, Chúa Giê-su đã hứa ban cho các môn đệ quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp, để không có gì làm hại được họ.  Như thế, quyền năng Chúa ban cho các môn đệ chính là Danh Người, để “khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ” (Phi-líp-phê 2:10).  Khi các môn đệ thấy ma quỷ phải khuất phục họ, thì họ vui mừng lắm.  Mặc dù đó là do quyền năng của danh thánh Chúa, nhưng nhiều khi các môn đệ cũng bị cám dỗ cho rằng ma quỷ phải khuất phục họ là vì sức mạnh riêng của họ.  Chúa Giê-su đã khéo léo nhắc nhở họ lý do chính đáng để vui mừng về công việc Thiên Chúa đã làm qua tay họ:  “Anh em hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Như chúng ta thấy qua báo cáo của các môn đệ, khi ma quỷ nghe đến thánh danh Chúa Giê-su, chúng đã phải khuất phục họ rồi.  Nếu danh Chúa đã uy dũng như vậy thì “danh” của chúng ta cũng không bị bỏ quên khi chúng ta tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giê-su!  Người đã ghi tên chúng ta ở trên trời và đó là lý do để chúng ta được vui mừng.  Là Ki-tô hữu, chúng ta đã mang danh Chúa sau khi được rửa tội.  Thánh Phao-lô đã cho chúng ta lời khuyên rất thực tế:  “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giê-su và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cô-lô-xê 3:17).  Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giê-su, khi còn bé thường chỉ cho cha mình thấy chòm sao kết thành chữ T là tên của Têrêsa đã được ghi ở trên trời rồi.  Đó cũng là một dấu chỉ nhắc nhở tình yêu Chúa dành cho chị thánh và kêu gọi chị sống như người con yêu dấu của Chúa.  Tên của chúng ta không những được viết trên trời, mà con được viết trong lòng bàn tay Thiên Chúa nữa (I-sai-a 49:16)!  Đây chẳng phải là niềm vui nhất đời của chúng ta sao?  Ước gì danh Chúa được biểu hiện rõ nơi mỗi Ki-tô hữu chúng ta, để mọi quyền lực ma quỷ trong thế giới này sẽ bị khuất phục!  

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C