CẦU NGUYỆN

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN, năm C

Lc 11, 1-13

 

Cả cuộc đời của Chúa Giêsu là lời cầu nguyện liên lỉ. Ngài làm gương cho các Tông đồ, làm gương cho nhân loại về việc cầu nguyện. Trong cuộc hành trình rao giảng Tin mừng về Nước Thiên Chúa, các Môn đệ của Ngài đã xin Ngài chỉ cho cách cầu nguyện :” Ngài đã dạy cho các môn đệ Kinh Lạy Cha”. Đó là kinh duy nhất, Chúa Giêsu  đã dạy các môn đệ của Ngài…

Chúa Giêsu cho các môn đệ và chúng ta biết có nhiều cách cầu nguyện, có nhiều tâm tình cầu nguyện như tạ ơn, thờ phượng, tri ân, ngợi khen, cảm tạ, xin ơn vv…Thực tế, có rất nhiều tâm tình khi cầu nguyện. Với kinh Lạy Cha, Chúa dạy nhân loại, đặc biệ các môn đệ lúc đó phải có thái độ, tâm tình thờ lạy. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Lời khẩn cầu này nói lên một thực tế hết sức thực, hết sức khẩn thiết, đó là cơm bánh, gạo, lương thực là những của ăn cần thiết để nuôi sống con người. Xin tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúa yêu thương, xóa bỏ tội lỗi để con người có bình an thực sự để can đảm bước đi trong cuộc hành trình đức tin hằng ngày. Như Chúa đã tha thứ tội lỗi, đã xua trừ khỏi Thánh nữ Maria Mađalêna khỏi bảy quỷ vì bà yêu mến Ngài nhiều, khi Chúa hết lòng yêu thương Thánh nữ. Tội của Thánh nữ to lớn thực nhưng Tình yêu của Chúa còn lớn lao gấp bội. Chúng ta cũng cầu xin Chúa tha thứ những thiếu xót, lỗi lầm của chúng ta đã xúc phạm đến Chúa và đến anh chị em của chúng ta. Xin chớ để chúng con sa cơn thử thách. Sống nơi gian trần, con người gặp nhiều khó khăn, thử thách do ma quỹ bầy ra, giăng ra .Xin Chúa giải thoát các môn đệ của Chúa và giải cứu nhân loại khỏi mưu chước của ma quỷ cám dỗ vv…

Chúng ta là môn đệ của Chúa, dù Chúa đã nói :” Hãy xin sẽ được, hãy gõ sẽ mở, hãy tìm sẽ gặp vv…”. Lời hứa của Chúa thật quá rõ ràng, nhưng nhiều khi chúng ta có cảm tưởng những điều chúng ta cầu xin không được Chúa nhậm lời ! Tại sao như thế ? Phải chẳng cách cầu nguyện của chúng ta chưa đúng… vv và vv ?

Chúa Giêsu luôn là mẫu mực của việc cầu nguyện. Vâng, để làm đẹp lòng Chúa, làm theo ý của Chúa, trước hết khi cầu nguyện, chúng ta phải hướng lòng lên Chúa : cảm tạ, chúc tụng, tạ ơn vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên chúng ta. Thái độ chúng ta phải có là chúc tụng tạ ơn và cầu nguyện cho nhiều người nhận biết và yêu mến Chúa.

Thứ đến, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người được lương thực thể xác và tinh thần. Thể xác được bảo đảm cơm no áo mặc và tinh thần được Mình Máu Thánh Chúa nuôi dưỡng, đồng thời nhờ lãnh nhận các Bí tích đời sống của người tín hữu được Lời Chúa và các ân huệ của Chúa dưỡng nuôi, giữ gìn. Chúa Giêsu dạy các môn đệ cầu nguyện cho mình, cho người thân và cho mọi người. Xin cho mọi người hiệp nhất nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha. Đó là những tâm tình và thái độ cầu nguyện Chúa dạy chúng ta.

Chúa nói với chúng ta luôn phải kiên trì trong việc cầu nguyện vì không kiên nhẫn cầu nguyện, chúng ta dễ sa vào cơn cám dỗ…Có những lời cầu chúng ta tưởng Chúa không nhận lời, nhưng Chúa thấy ơn nào cần ,Chúa sẽ ban trước, còn những nào Ngài xét chưa cần, từ từ Ngài sẽ ban cho chúng ta. 

Xin Chúa Giêsu tiếp tục dạy chúng ta biết cầu xin để chúng ta không ích kỷ, hẹp hòi theo ý chúng ta và muốn Chúa thực hiện theo ý của chúng ta chứ không phải do ý của Chúa. Điều chúng ta cần xin là xin làm đẹp lòng Chúa và làm theo ý Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ tri ân Chúa vì Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện. Xin giúp chúng con luôn nhiệt thành, sốt sắng và chuyên chăm thực hiện lời của Chúa. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Chúa đã dạy các môn đệ cầu nguyện thế nào ?

2.Xin, gõ, tìm là những động từ Chúa gợi ý cho chúng ta, ÔBACE nghĩ thế nào ?

3.Khi cầu nguyện chúng ta phải có thái độ nào ?

4.Tâm tình cầu nguyện theo Chúa Giêsu dạy phải làm sao ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm C