CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN

Sứ mệnh của Chúa Giê-su khi đến trần gian

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 12:49-53)

          Mô tả một sứ mệnh để người ta hiểu được không phải là điều đơn giản và dễ làm.  Các chính trị gia sử dụng ngôn từ đao to búa lớn chỉ để mong thắng địch thủ và chiếm phiếu bầu.  Thí dụ cụ thể là cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm nay!  Chúa Giê-su thì khác hẳn!  Nói với các môn đệ về sứ mệnh của mình, Chúa đã nêu lên điểm cốt lõi, dùng hình ảnh đơn giản, nhưng lại thực mạnh mẽ và đầy đủ, để giúp chúng ta mường tượng được vẻ cao đẹp của lý tưởng, tâm tư của người thi hành sứ mệnh, và dĩ nhiên ngầm hiểu cả những khó khăn thách đố phải vượt qua.

          Có những hình ảnh gây ấn tượng mạnh diễn tả việc Chúa đến trần gian.  Xưa ngôn sứ I-sai-a đã cầu xin Chúa “xé trời mà ngự xuống” để cứu độ trần gian (I-sai-a 63:19).  Hôm nay Chúa Giê-su nói lý do Người được Chúa Cha sai đến là để “ném lửa vào mặt đất”.  Cách diễn tả của Chúa thật mạnh mẽ, không phải chỉ là thắp lên ngọn lửa, mà là ném lửa, tung lửa ra, rõ ràng có ý nói ném càng xa càng tốt, để toàn thế giới và nhân loại này được thiêu đốt, được biến đổi và thanh luyện trong một cuộc tạo dựng mới Thiên Chúa thực hiện qua Con Một Người.  Nhưng lửa ấy là gì, nếu không phải là lửa của Thánh Thần Thiên Chúa.  Lửa này đã ngự trên đầu Chúa Giê-su khi Người nhận phép rửa của ông Gio-an, đã “đẩy” Người vào sa mạc để chịu ma quỷ cám dỗ và tiếp tục thúc đẩy và hướng dẫn Người thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ.  Cũng chính lửa này đã thiêu đốt lòng nhiệt thành vì nhà Chúa khi Chúa Giê-su thanh tẩy Đền Thờ.

          Thế giới nhân loại cần lửa của Thiên Chúa, lửa của tình yêu.  Sau khi nguyên tổ phạm tội, lửa tình yêu của loài người đối với Thiên Chúa đã vụt tắt.  Nhưng tình yêu của Thiên Chúa vững bền và trung thành, nên Người hứa sẽ phục hồi lửa tình yêu cho nhân loại, bằng cách hứa ban Đấng Cứu Độ.  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một…”  Phải, Con Một đây chính là lửa Thiên Chúa đã trở thành người phàm, lửa được ném vào trần gian, lửa đem ánh sáng Tin Mừng đến thế gian tối tăm, lửa đem hơi ấm cho tình người đã nguội lạnh với Thiên Chúa và với nhau.  Vậy Chúa Giê-su đã “ném lửa” như thế nào?  Bằng cách giảng dạy, chữa lành, nhất là bằng cuộc Thương khó và cái chết trên thập giá.  Tất cả cuộc sống trần gian của Chúa Giê-su là thi hành công tác ném lửa.  Tuy nhiên là một người như chúng ta nhưng thi hành sứ mệnh Thiên Chúa trao, Chúa Giê-su không tránh khỏi những thao thức.  Người cũng “ước mong” và “khắc khoải” cho đến khi hoàn tất sứ mệnh, làm như kết quả không tùy thuộc ở Người, nhưng ở Thiên Chúa và sự hồi đáp của nhân loại.  Đó cũng là tâm trạng chung khi tất cả chúng ta lãnh nhận và phải thi hành một sứ mệnh cao cả.

          Khi đề cập đến việc thi hành sứ mệnh ở trần gian, Chúa Giê-su không ngần ngại cho chúng ta hiểu một hệ quả chúng ta phải sẵn sàng chấp nhận.  Chúa khẳng định hệ quả của việc Người đến không luôn phải là hòa bình, nhưng là chiến tranh và chia rẽ.  Dĩ nhiên Chúa Giê-su không bao giờ cổ võ chiến tranh hay chia rẽ.  Nhưng giáo lý Chúa dạy và cuộc cách mạng của Tin Mừng sẽ được người ta đón nhận khác nhau.  Kẻ thì chống đối.  Người thì đón nhận và đem ra thực hành.  Sống theo Tin Mừng và sống theo tinh thần thế gian tội lỗi là hai đối cực.  Sự chia rẽ giữa chúng ta, thậm chí ngay trong gia đình, đã nói lên việc chúng ta chối từ hay đón nhận con người và sứ mệnh của Chúa Giê-su rồi.  Kinh nghiệm về thứ chia rẽ này dễ dàng gặp thấy ngay trong gia đình hoặc cộng đoàn chúng ta.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Bài đọc thứ nhất hôm nay nói đến sự kiện ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị bách hại vì thi hành sứ mệnh Thiên Chúa trao.  Đó cũng là một tiền ảnh báo trước cuộc Thương khó và cái chết của Chúa Giê-su, như được diễn tả trong bài đọc hai, trích thư Do-thái.  Chúa Giê-su đã chịu chết trên thập giá.  Nhưng sau khi Người sống lại, lửa của Thánh Thần mà Người đã ném vào mặt đất bùng lên đúng như Người đã ước mong, rồi tiếp tục đốt cả trái đất này.  Tuy nhiên Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy tiếp tục “ném lửa” vào mặt đất.  Mỗi người chúng ta sẽ là ngọn lửa được Chúa ném vào gia đình, giáo xứ, sở làm, cộng đồng, bất cứ nơi nào chúng ta tới, để Nước Chúa trị đến và để tâm hồn Chúa Giê-su không còn khắc khoải nữa!

          Lm. Đa-minh Trần đình Nhi