CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

Quyết Định Dứt Khoát Nếu Muốn Làm Môn Đệ Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 14:25-33)

          Nhìn lại những bài Tin Mừng Lu-ca của mấy Chúa Nhật trước, chúng ta có thể nhận thấy đó là những bước chuẩn bị giúp chúng ta dứt khoát quyết định làm môn đệ Chúa Giê-su.  Hẳn chúng ta còn nhớ đã có những lần Chúa đòi những người đến xin đi theo Chúa thì phải chấp nhận những điều kiện.  Nào là hãy về bán gia tài rồi đem phân phát cho người nghèo (CN 19).  Nào là phải chấp nhận sự chống đối bách hại và chia rẽ (CN 20), phải qua cửa hẹp mà vào (CN 21), và phải có tinh thần khiêm nhường (CN 22).  Có thể gọi bài Tin Mừng hôm nay là tổng kết những điều kiện làm môn đệ Chúa, để chúng ta chấp nhận như một hành vi dứt khoát là “vác thập giá mình” mà đi theo Người.

          Từ bỏvác thập giá là hai hành vi tự nó đã nói lên việc chấp nhận những hy sinh.  Thực hiện những điều kiện như đã được trình bày trong các Chúa Nhật trước quả là hành vi từ bỏ và vác thập giá.  Thí dụ nếu không có tinh thần từ bỏ, làm sao chúng ta dám “bán gia tài để phân phát cho người nghèo?”  Làm một công việc quảng đại như thế khác nào “vác thập giá”?  Chấp nhận những thiệt thòi và bách hại vì theo Chúa, bỏ lối sống đầy tiện nghi vật chất để theo lối sống “cửa hẹp” nghèo khó, khiêm nhường và phục vụ của Chúa Ki-tô, tất cả đều đồng nghĩa với hành vi từ bỏ và vác thập giá.  Như thế, khi chấp nhận từ bỏ và vác thập giá là người ta đã đi tới một quyết định dứt khoát muốn làm môn đệ Chúa rồi!  Quyết định là điều quan trọng, nhưng thi hành quyết định còn quan trọng hơn và không luôn dễ dàng.  Chính vì vậy, Chúa Giê-su đã trình bày luôn một lúc hai ví dụ để nhắc nhở chúng ta phải “tính toán” hoặc “bàn tính xem” trước khi quyết định! 

          Ví dụ thứ nhất là việc xây tháp.  Xây tháp xem ra đơn giản, nhưng thực tế khó hơn xây nhà và có khi còn tốn kém hơn.  Không những nó đòi hỏi phí tổn, mà còn cần thuê thợ giỏi nữa.  Tôi có một cha bạn, sau khi nhận xứ mới, ngài bắt đầu xây một đài Đức Mẹ thật lớn.  Nhưng sau bốn năm trời, tôi thấy vẫn chỉ xong được mấy ngón chân của Đức Mẹ thôi!  Đó là thiếu tính toán vật chất.  Còn Chúa Giê-su khuyên chúng ta phải “tính toán” khi xây ngọn tháp thiêng liêng, tức mối tương quan với Người.  Nhưng tính toán thế nào đây?  Tính toán của việc làm môn đệ Chúa là phải chấp nhận cái giá đắt được trả bằng sự quảng đại hy sinh, nhưng cũng không loại bỏ xác tín những lợi ích khi được đi theo Chúa và sống trong sự tự do của người con Chúa.

          Ví dụ thứ hai là ông vua đi giao chiến với vua khác.  Xây tháp là công việc thuộc phạm vi gia đình hay cộng đoàn nhỏ.  Nhưng việc giao chiến giữa hai quốc gia là việc lớn, nên càng phải bàn tính kỹ lưỡng hơn.  Một ông vua khôn ngoan trước khi giao chiến với nước khác chắc chắn phải bàn tính với các quân sư hay cố vấn.  Biết địch biết ta, trăm trận đánh trăm trận thắng.  Đó là quy tắc không hề thay đổi.  Ngoài ra ông vua ấy còn phải biết chọn đường lối thương lượng, nếu thấy lực lượng của nước mình kém hơn nước địch.  Một điều khó khăn nhất đối với ông là phải từ bỏ tiếng tăm của mình, khiêm tốn chịu lép vế đối với vua kia và sai sứ đi cầu hòa.  Đối với người chọn lựa làm môn đệ Chúa Giê-su, càng đòi hỏi họ phải khiêm nhường hơn nữa, để hoàn toàn tín thác vào sự dạy dỗ và đào tạo của Thầy chí thánh.  Người không đối xử với chúng ta theo cách các vua chúa trần gian, trái lại Người còn mong chúng ta đến với Người, ngoan ngoãn để cho Người uốn nắn chúng ta trở nên “đồng hình đồng dạng” với Người.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Hôm nay Chúa Giê-su mời gọi mỗi người chúng ta hãy ngồi lại với Người để “tính toán và bàn tính” về việc làm môn đệ Chúa.  Trước hết Người hỏi chúng ta có thực sự muốn làm môn đệ Người không.  Chúng ta sẽ trả lời Chúa từ đáy lòng mình.  Người thẳng thắn cho chúng ta thấy những thách đố của việc cam kết ấy.  Cảm thấy sợ hãi trước những điều kiện Chúa đề ra là điều tự nhiên.  Nhưng Chúa Giê-su không muốn chúng ta nản lòng.  Trái lại, Người hứa với chúng ta là chúng ta sẽ được phần thưởng gấp trăm.  Một trong những lời hứa làm cho chúng ta vững tâm và tin tưởng nhất, đó là tình yêu vĩnh cửu và sự hiện diện của Người.  “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mát-thêu 28:20).

 

                Lm. Đa-minh Trần đình Nhi

 

         

             


Suy Niệm Lời Chúa Năm C