CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Lại Nói Về Lòng Chúa Thương Xót!

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 15:1-32)

          Đây là bài Tin Mừng cốt lõi của sứ điệp về Lòng Chúa Thương Xót mà chúng ta đang cử hành Năm Thánh.  Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thúc giục Người đi tìm những gì lạc mất đã được diễn tả bằng một loạt ba dụ ngôn:  chuyện đi tìm con chiên lạc, chuyện tìm đồng quan bị mất và chuyện người con hoang đàng.  Chắc chắn chúng ta thường có dịp suy niệm về chuyện người con hoang đàng nhiều hơn là hai dụ ngôn đầu.  Cho nên hôm nay chúng ta thử dừng lại ở hai dụ ngôn này để có một cái nhìn mới về Lòng Thương Xót.

          Chúng ta thường cho rằng lý do Chúa Giê-su kể những dụ ngôn này là để bênh vực cho việc Người “đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng” như lời các Pha-ri-sêu và kinh sư tố cáo Người.  Lý do ấy không sai.  Nhưng ít khi chúng ta thấy Chúa bênh vực cho mình, mà thường bênh vực người khác, thí dụ khi các môn đệ Người bứt lúa ngày sa-bát để ăn cho đỡ đói, hoặc người phụ nữ tội lỗi xức dầu thơm lên chân Chúa ở nhà ông Pha-ri-sêu Si-môn.  Bởi vậy, lý do đúng hơn, đó là Chúa Giê-su muốn nhấn mạnh đến lòng thương xót của Thiên Chúa đối với loài người, nhất là với kẻ tội lỗi là những người lạc đường, nên Người mới kể các dụ ngôn ấy.

          Để hiểu được Lòng Thương Xót, chúng ta nên để ý tới động lực nào thúc đẩy người có một trăm con chiên đã để chín mươi chín con lại ở đồng hoang để đi tìm con chiên lạc, cũng như động lực nào khiến người phụ nữ có mười đồng quan làm đồ trang sức đã moi móc mọi chỗ để tìm lại bằng được đồng quan bị rớt ở đâu đó trong nhà. Trong cả hai câu chuyện, động lực chính vẫn là tình yêu của người sở hữu đối với vật đã đi lạc hay bị đánh rơi.  Một con chiên đi lạc so sánh giá trị với chín mươi chín con còn lại thì có là mấy đâu.  Cũng vậy, cái vòng trang sức có mười đồng quan, mà là những đồng tiền giả ít giá trị, thì dù có mất đi một đồng cũng chẳng đáng kể.  Vậy mà người sở hữu chiên “dám” để lại chín mươi chín con ở đồng hoang để đi tìm con chiên lạc, và người phụ nữ “dám” tốn bao thì giờ để kiếm lại đồng quan đánh mất!  Đâu là giá trị của con chiên lạc và của đồng quan?  Rõ ràng giá trị ở đây không còn tính bằng vật chất nữa, nhưng là giá trị tình cảm.  Con chiên lạc vì được người chủ thương mến nên nó đáng giá.  Biết đâu nó lại là con chiên tật nguyền, yếu đuối, nên được chủ đặc biệt chăm sóc.  Đối với người phụ nữ có mười đồng quan, đồng quan bị mất có giá trị đặc biệt.  Có thể đó là đồng quan được tặng do người yêu, hoặc là vật kỷ niệm từ một biến cố nào đó không bao giờ quên.  Như vậy chúng ta chắc chắn có thể nói rằng động lực thúc đẩy người chủ chiên “thương” con chiên lạc và người phụ nữ “xót” đồng quan bị mất chính là tình yêu của người sở hữu và giá trị tình cảm của vật bị mất.  Chiên và đồng quan làm sao so sánh được với giá trị của chúng ta trước mặt Chúa!

          Giống như người chủ đàn chiên và người phụ nữ với các đồng quan, Chúa “sở hữu” tất cả chúng ta.  Chúa dựng nên chúng ta là để chúng ta thuộc về Người đang khi chúng ta sống ở trần gian và vĩnh viễn thuộc về Người sau khi chúng ta kết thúc cuộc đời trần thế.  Đó là nguyên lý nền tảng.  Sở dĩ chúng ta có giá trị là vì chúng ta được Chúa thương yêu.  Giá trị của chúng ta là giá trị được bảo đảm và thăng hoa do tình yêu của Thiên Chúa.  Do đó, mỗi khi chúng ta lạc khỏi đường lối của Người là Người sẽ đi tìm chúng ta, kêu gọi chúng ta quay về.  Giá trị của chúng ta còn được minh chứng qua sự kiện Chúa “ăn mừng” khi tìm lại được chúng ta.  Trong cả ba dụ ngôn đều có chuyện ăn mừng.  Tìm lại được chiên lạc hay đồng quan bị mất thì “mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói:  ‘Xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi…, đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất’”.  Kiểu nói con chiên của tôi và đồng quan tôi đã đánh mất phản ánh tâm tình tự trách của người sở hữu, cho rằng vì mình không chăm sóc đủ hoặc không cẩn thận đủ nên con chiên mới lạc và đồng quan mới mất!  Lòng Thương Xót của Chúa là thế đấy!

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trước mặt Chúa, dù chúng ta là gì đi nữa, thì chúng ta vẫn có giá trị đặc biệt.  “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rô-ma 5:20).  Hai dụ ngôn kể trên quá đủ để giúp chúng ta tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, tiến bước trên con đường nên thánh và không thất vọng mỗi khi chúng ta thấy mình yếu đuối!         

 

             Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C