VỊ QUAN ÁN BẤT LƯƠNG

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN, năm C

Xh 17, 8-13    2 Tm  3, 14-4, 2    Lc 18, 1-8

 

Sống ở đời con người không thể sống lẻ loi, đơn độc bởi vì không ai là một hòn đảo. Trái lại, con người sống liên đới với nhau, nên, mọi người đều mang ơn nhau và đều cần đến nhau. Câu chuyện Chúa Giêsu thuật lại trong đoạn Tin Mừng của thánh Luca 18, 1-8 nói về “ Bà góa quấy rầy “ và “ Vị quan án bất lương ”dù không muốn giúp, không muốn giải quyết cho bà góa này, nhưng vì bà góa cứ quấy rầy mãi,vị quan án này cũng phải xét xử để bà góa đừng đến quấy rầy ông ta nữa! Dụ ngôn nhằm động viên, khích lệ các môn đệ bởi vì Chúa đã cảnh tỉnh các ông về ngày tận thế, do đó, Ngài sợ các ông lo lắng, bối rối, sợ hãi, nên mới kể cho các ông dụ ngôn này…Ngài muốn cho các môn đệ biết Chúa nhân từ biết bao, nên Ngài sẽ cứu giúp những ai biết kiên tâm khẩn cầu Ngài…

Các bài đọc hôm nay, giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về việc cầu nguyện.Đặc biệt, Tin Mừng của thánh Luca luôn được coi là Tin Mừng cầu nguyện. Xuyên suốt Tin Mừng của thánh luca cho thấy, Chúa dạy các môn đệ cầu nguyện và khẳng định phải cầu nguyện như Ngài, phải cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng, đừng bao giờ nản, đừng bao giờ chán, đừng bao giờ ngã lòng. Đưa ra dụ ngôn “ Quan án bất lương “ và “” Người bạn quấy rầy “, Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ và nhân loại rằng Thiên Chúa là Cha nhân từ, không bao giờ từ chối bất cứ điều gì con người thành tâm kêu khẩn với Ngài. Chúa dạy chúng ta cứ xin thì được, cứ gõ thì mở, cứ tìm sẽ gặp…Lẽ dĩ nhiên Chúa hoàn toàn khác với cách hành động của ông quan án hay người bạn trong đêm vì lời kêu cầu của người khác, mặc dầu đang ngủ nhưng cũng dậy để giải quyết việc cho người bạn hàng xóm. Thiên Chúa là Đấng chí công, Ngài nhân từ, hiền lành và khiêm nhường. Ngài luôn trung thành dù con người có bất trung. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện nhưng chưa thấy Chúa nhậm lời, không phải vì Ngài không cho hay không nhậm lời, nhưng Ngài thử lòng chúng ta, và để thanh lọc, thanh luyện tư tưởng, suy nghĩ của chúng ta…Ngài sẽ kíp giải oan cho chúng ta vv…

Chúa luôn kiên nhẫn, Ngài làm gương cho chúng ta về việc cầu nguyện.cả cuộc đời của Người là lời cầu nguyện không ngừng. Lúc nào Ngài cũng cầu nguyện: Ngài cầu nguyện trước khi làm phép lạ, Ngài cầu nguyện trong vườn Cây Dầu, mồ hôi và máu chảy ra, Ngài cầu nguyện thâu đêm trước khi chọn các môn đệ. Chúa củng cố tinh thần các môn đệ trước những thử thách gian nan của cuộc đời. Ngài nói ma quỷ sẽ sàng các con như sàng gạo, các ngài sẽ bị bỏ vạ, cáo gian, các ngài sẽ bị đau khổ, bắt bớ, nhưng Chúa hứa :” Thầy đã thắng thế gian.Các con đừng sợ vì chính Thiên Chúa đã tuyển chọn các con “. Cầu nguyện là biểu hiệu của đức tin. Thực tế, Chúa lo âu về đức tin của con người. Chúa luôn yêu thương con người, Ngài luôn lắng tai và nghe chúng ta khẩn cầu, nguyện xin. Chúa không bao giờ từ chối những điều Ngài xét thấy cần cho bản thân, cho cuộc sống của chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta sẽ nhận ra sự có mặt của Thiên Chúa, chúng ta sẽ hiểu được thế nào là sự can thiệp của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng ta luôn gắn bó với Ngài…Không cầu nguyện, chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp được Chúa.

Do đó, qua các bài đọc Chúa nhật hôm nay, chúng ta nhận ra việc cầu nguyện là ưu tiên số một, là cần thiết nhất trên đời.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết vâng nghe lời Chúa, thực hành lời Chúa và siêng năng cầu nguyện : cầu nguyện mãi mãi, cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện không ngừng. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn tin tưởng vào Chúa, luôn cậy trông vào Mẹ Maria. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Tại sao Chúa lại gọi ông Quan Án trong dụ ngôn này là bất lương ?

2.Bà góa trong Tin Mừng hôm nay là người thế nào ?

3.Tại sao Chúa lại dùng dụ ngôn để dạy các môn đệ ?

4.Dụ ngôn mà Chúa Giêsu đưa ra hôm nay nói gì cho chúng ta ?

5.Có cần phải cầu nguyện không ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm C