CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

 Để được sống đời đời, hãy kiên trì giữa thử thách

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Luca 21:5-19)

          Cuối năm Phụng vụ, Lời Chúa trong Thánh lễ mời gọi chúng ta tiếp tục nhìn về tương lai vĩnh cửu.  Được sống lại với Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ được hưởng sự sống đời đời trên thiên quốc.  Nhưng ngay bây giờ và tại trần gian này, chúng ta vẫn phải đối phó với những thử thách nội tâm và những khó khăn bên ngoài trước khi cái chết của chúng ta nói riêng và ngày tận thế nói chung xảy tới.  Vậy đâu là thái độ thích ứng để chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống đời đời?  Chúa Giê-su cho chúng ta câu trả lời ở cuối bài Tin Mừng hôm nay:  “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”.

          Để suy niệm đề tài này, có lẽ chúng ta cần hiểu “mạng sống” được Chúa nói đến ở đây chính là sự sống đời đời, chứ không phải cuộc sống trần thế hiện thời.  Như vậy “giữ được mạng sống mình” có nghĩa là làm thế nào để được sống đời đời.  “Ai tìm cách giữ mạng sống mình, thì sẽ mất;  còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống” (Lu-ca 17:33).

          Trước hết, sự sống đời đời là sự sống đầy hạnh phúc, không còn đau khổ ưu phiền, không khi nào mất đi được và nhất là được thông hiệp hoàn toàn với Chúa và với mọi người con cái Chúa.  Cuộc sống ấy sẽ thực sự bắt đầu sau khi Chúa Ki-tô trở lại trần gian để phán xét mọi người.  Thời điểm Chúa trở lại, hoặc ngày tận thế, tuy không ai biết được khi nào sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ xảy ra.  Chính vì thế, nhiều người lo lắng.  Chúa Giê-su đã biết ngày giờ Đền Thờ Giê-ru-sa-lem sẽ bị tàn phá trong tương lai và Người nói cho dân chúng biết điều đó.  Dân chúng hiếu kỳ muốn biết khi nào việc ấy xảy ra và có những dấu hiệu nào báo trước.  Dĩ nhiên Chúa không cho họ câu trả lời, mà lại nhân chuyện này dạy họ phải có thái độ nào để chờ đợi ngày cùng tận của đời mình và của toàn nhân loại.  Để có thái độ thích đáng, chúng ta cần phân biệt những thời điểm:  thời điểm của những điềm báo và chính thời điểm tận thế.  Các điềm báo được kể ra liên tục: chiến tranh, loạn lạc, động đất, ôn dịch, đói kém, hiện tượng kinh khủng và điềm lạ từ trời.  Tuy nhiên ở đây, Chúa dạy chúng ta phải sáng suốt nhận định rằng dù có những điềm báo ấy, nhưng “chưa phải là chung cục ngay đâu”.

          Đối với Chúa Giê-su, những điềm báo dường như không quan trọng, mà những diễn biến “trước khi tất cả các sự ấy xảy ra” mới thực sự quan trọng cho tất cả chúng ta.  Những diễn biến ấy chính là những cuộc bách hại chúng ta phải chịu để tuyên xưng đức tin.  Điềm báo chỉ là những dấu chỉ cho thấy điều gì sắp xảy ra, chứ không phải là cơ hội hay động lực giúp chúng ta chuẩn bị đối phó với những gì sắp xảy ra.  Những điềm báo chiến tranh, thiên tai…  là những gì bên ngoài và chung quanh chúng ta.  Còn bách hại, bị ngược đãi vì đức tin mới thực sự là “cơ hội” để ta làm chứng cho Chúa Ki-tô.  Qua diễn tả của Chúa Giê-su về việc bách hại, chúng ta hiểu được bách hại không chỉ xảy ra thời cấm đạo hay dưới những chế độ tàn ác vô thần.  Bách hại có thể xảy ra ngay trong gia đình, do những người thân yêu.  Đơn thuần thôi, “vì danh Thầy, chúng ta bị mọi người thù ghét”, tức là bị ghét bỏ vì sống đức tin Công giáo thì cũng đã là một hình thức bách hại rồi!  Hiểu như vậy, tất cả chúng ta đều là những người sẵn sàng để tử đạo, mà ý nghĩa của tử đạo là làm chứng cho Chúa trong mọi sự.

          Trong tình trạng tử đạo âm thầm và triền miên cũng như tình trạng anh dũng làm chứng cho Chúa ngoài xã hội trước khi những điềm báo tận thế xảy ra, Ki-tô hữu chúng ta phải có thái độ nào?  Có hai thái độ được Chúa nhấn mạnh ở đây:  đừng sợ hãi lo nghĩ, và hãy kiên trì, thì chúng ta mới giữ được mạng sống đời đời của mình.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Nghe tin đồn Chúa sắp trở lại, tức ngày tận thế, nhiều tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca đã sống buông thả, dường như họ sợ cuộc đời quá ngắn ngủi nên phải hưởng thụ.  Triết lý sống ấy ngày nay chẳng thiếu gì.  Để nhắc nhở tín hữu của ngài, thánh Phao-lô đã lấy chính các tông đồ làm gương mẫu sống chờ đợi Chúa trở lại.  Ngài viết cho họ:  “Anh em phải bắt chước chúng tôi.  Chúng tôi đã không sống vô kỷ luật…, đã chẳng ăn bám ai, trái lại đêm ngày đã làm lụng khó nhọc vất vả” (Bài đọc 2).  Vậy ta cứ kiên trì làm điều phải làm!

        Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C