MẸ MARIA VỘI VÃ LÊN ĐƯỜNG

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, năm C

Lc 1, 39-45

 

Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật Mùa vọng, Chúa nhật cuối cùng của Mùa vọng. Chúa nhật này có thể nói được là Chúa nhật của Đức Mẹ. Bởi vì phụng vụ hôm nay, đặc biêt đoạn Tin Mừng của thánh Luca cho chúng ta thấy vai trò của Mẹ Maria. Sự xuất hiện của Mẹ khi Mẹ đang mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần làm nổi bật gương mặt của Mẹ. Mẹ đã vội vã lên đường thăm chị họ là bà Êlisabeth cũng đang mang thai lúc tuổi già.Sự có mặt của hai người phụ nữ đang có thai, đặc biệt Mẹ Maria cho thấy mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người để ở giữa nhân loại, ở giữa con người đã thực sự diễn ra trong lịch sử.

Sự gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà Isave rất lạ lùng. Mẹ đã đem niềm vui cho bà chị họ, bởi vì Isave đã mang tiếng là son sẻ, khi bà và chồng đã cao niên,.Quan niệm của người Do Thái lúc đó rất mù mờ về sự chết, nên họ chỉ muốn có con cái, cháu chắt nối dõi tông đường. Bà Êlisabeth mang thai cũng rất nhiệm lạ khi Giacaria được sứ thần loan báo về việc vợ ông sẽ mang thai.Ông đã không tin vì cho rằng ông đã già và vợ ông đã cao niên.Tuy nhiên, việc gì con người không thể làm được, Thiên Chúa làm được tất cả.Niềm tin thâm sâu Mẹ Maria đã đặt vào Thiên Chúa, giờ này càng được củng cố và khơi dậy vì bà Êlisabeth cũng đang mang thai con trong lúc tuổi già. Việc Mẹ Maria đến thăm bà chị họ là dịp để hai hài nhi gặp gỡ nhau trong niềm tin sâu xa. Gioan Tẩy Giả đã nhảy mừng trong lòng bà Êlisabeth bởi vì Gioan đã gặp gỡ chính Hài nhi là Đấng Cứu Độ.Maria đã hiểu rõ hơn việc Mẹ cưu mang Chúa Giêsu vả do tác động của Chúa Thánh Thần, Mẹ Maria đã ngợi khen tung hô Thiên Chúa. Đàng khác, bà Isave đã chúc mừng Mẹ Maria và khen Mẹ là Đấng đầy ơn phúc. Mẹ được đầy ơn phúc vì chính Thiên Chúa đã chọn Mẹ và cắt nhắc Mẹ lên, Thiên Chúa đã ban cho những đặc ân cao quí mà không ai ở trần gian có thể có được. Mẹ Maria hiểu rõ, biết mình được diễm phúc vì Mẹ đã dám tin Lời Thiên Chúa :” Này tôi là nữ tỳ Thiên Chúa, sẽ hãy thực hiện cho tôi theo như lời thiên thần truyền “. Cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà Êlisabeth giúp Mẹ Maria vững tin hơn vào kinh nghiệm mình đã được gặp gỡ Thiên Chúa. Và cũng chính cuộc gặp gỡ này đã thực sự cho nhân loại hiểu, đây là cuộc gặp gỡ giữa Đấng Cứu Thế và Gioan Tẩy Giả là Đấng tiền hô. Gioan Tẩy Giả là Ngôn sứ cuối cùng của Cựu Ước, Ngài nối giữa Cựu Ước với Tân Ước.

Mẹ Maria đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần.Đây là mầu nhiệm sâu thẳm. Mẹ đã cưu mang Đấng Cứu Thế và việc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà Êlisabeth cho thấy ơn cứu độ Mẹ đang mang cung lòng trinh khiết là Chúa Giêsu, Đấng Mêsia, đến để sống giữa con người, sống giữa loài người.Mẹ Maria đã tới và ở lại phục vụ bà chị họ. Ngược lại, chính Mẹ cũng nhận được sự phục vụ của bà chị họ và gia đình của bà chị họ. Sau này Chúa Giêsu khi dạy dỗ các môn đệ, Ngài đã cho họ biết :” Ngài đến để phục vụ, chứ không đến để được hầu hạ “. Bài học ấy Mẹ Maria và Con Thiên Chúa đã thực hiện ở đây, trong những giờ phút đầu tiên của mầu nhiệm nhập thể làm người của Con Thiên Chúa. Mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, chính là Con Thiên Chúa đến giữa nhân loại, đến giữa con người không phải để tìm vinh quang cho mình, nhưng là để phục vụ và phục vụ cho đến giọt máu cuối cùng trên thập giá.

Phụng vụ Mùa Vọng mời gọi chúng ta đến với Con Thiên Chúa làm người nơi hang đá Bêlem, đến với nguồn ơn cứu đô, tuy nhiên, mùa Vọng cũng mời gọi chúng ta đến gặp gỡ Đấng Cứu Thế như các muc đồng xưa. Bởi vì, Đấng Cứu Thế thi thố quyền năng của mình nơi những con người thấp cổ bé họng, nơi những người bị bỏ rơi, vất vưởng, bơ vơ. Bởi vì, chính Chúa đã đồng hóa mình với những con người khó nghèo, những con người bị hất hủi vv…Chính Con Thiên Chúa đã không chọn lầu son gác tiếc, đền đài nguy nga, đồ sộ để sinh ra nhưng Ngài đã chọn hang đá khó nghèo để sinh ra và gặp gỡ những trẻ mục đồng khó nghèo đầu tiên. Giáng sinh sắp tới, Giáo Hội mời gọi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh Lễ, trong Bí Tích Thánh Thể.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nói lời xin vâng để cưu mang Chúa Giêsu trong cung lòng thanh khiết. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết nói lời xin vâng làm theo ý Chúa trong cuộc sống của mình.Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Chúa nhật IV Mùa Vọng có thể gọi là Chúa nhật dành cho ai ?

2.Tại sao Mẹ Maria lại đi thăm viếng bà chị họ Êlisabeth ?

3.Cuộc gặp gỡ giữa Mẹ Maria và bà chị họ Êlisabeth nói lên điều gì ?

4.Mẹ Maria đã nói lời xin vâng để làm gì ?

5.Tâm tình của ÔBACE phải có trong Mùa Vọng ?


Suy Niệm Lời Chúa Năm C