CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

Ki-tô hữu phải làm gì khi sắp được cứu chuộc?

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 21:25-28,34-36)

          Giống như bài Tin Mừng theo thánh Mác-cô được đọc trong lễ Chúa Ki-tô Vua vào Chúa Nhật tuần trước, bài Tin Mừng Lu-ca hôm nay cũng kể ra những những dấu hiệu hỗn mang của vũ trụ sẽ xảy tới trước khi Con Người đến.  Tin Mừng Mác-cô loan báo Chúa Giê-su đến thiết lập “trời mới đất mới” cho một thời đại vĩnh cửu dành cho những kẻ được tuyển chọn.  Còn Tin Mừng Lu-ca hôm nay nói về việc Chúa Giê-su đến cứu độ trần gian.  Tội lỗi đã gây xáo trộn cho trần gian và nhân loại.  Trong bối cảnh xáo trộn ấy, Ngôi Lời đến trần gian mặc lấy xác phàm để mở đầu thời đại cứu chuộc, tức Triều Đại Thiên Chúa, và tái lập hòa bình giữa Thiên Chúa với nhân loại.  Trước tin vui ấy, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta “hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên”.

          Tội lỗi đã cướp nhân loại đi khỏi tay Thiên Chúa để làm nô lệ cho nó.  Nhưng trải qua nhiều thế hệ, Tin Mừng nguyên thủy khi Thiên Chúa hứa với A-đam và E-va rằng miêu duệ họ sẽ đạp giập đầu con rắn giờ đây bắt đầu được thực hiện.  Chúa Giê-su báo tin cho nhân loại biết họ sắp được Thiên Chúa chuộc lại và đưa họ thoát ách nô lệ tội lỗi:  “Anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu độ”.   Đó cũng là thái độ Chúa Giê-su muốn thấy nơi tất cả những ai đang trông chờ Người đến.

          Tại sao chúng ta phải đứng thẳng và ngẩng đầu lên?  Đứng thẳng và ngẩng đầu lên là tư thế của người công chính ở trước mặt Chúa.  Trước khi tổ tông phạm tội, tư thế ấy là quyền của con người khi họ ở trước mặt Chúa.  Nhưng sau tội tổ tông, loài người đã bị tước mất quyền đứng thẳng (justification = jus + stare) trước mặt Chúa và trở thành kẻ thù của Người.  Giờ đây Chúa Giê-su đến để phục hồi cho nhân loại quyền làm con Thiên Chúa và nâng họ dậy để đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên Thiên Chúa.  Muốn giúp chúng ta luôn giữ được tư thế ấy, Chúa Giê-su đã cho vài lời khuyên thiết thực.  Trước hết, “anh em chớ để cho lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa”.  Kinh nghiệm thường ngày cho thấy chè chén say sưa rất nguy hiểm vì nó dễ làm mất đi tư cách con người và chức phận của chúng ta.  Không những đời sống bình thường đã vậy, mà ngay đời sống thiêng liêng cũng bị ảnh hưởng nặng nề nữa.  Thứ hai, “anh em chớ để cho lòng mình ra nặng nề vì lo lắng sự đời”.  Chúa dựng nên chúng ta là để “trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người” (Mát-thêu 6:33).  Nếu mắt chúng ta chỉ cúi xuống để tìm kiếm những thứ vật chất dưới đất, thì làm sao chúng ta có thể ngẩng đầu chiêm ngưỡng Chúa và những sự trên trời?  Sau hết là “anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn”, vì nhờ vậy chúng ta mới có thể sống mối tương quan mật thiết với Cha trên trời, Đấng đã sai Con của Người xuống dẫn chúng ta về nhà Cha.  Đặc biệt, qua cầu nguyện chúng ta múc được sức mạnh cần thiết để thắng vượt tội lỗi và cám dỗ đang khi chờ ngày cứu độ của Chúa Giê-su.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Giê-su, chúng ta được trở nên công chính, làm nghĩa tử của Cha trên trời.  Chúa hằng nhắc nhở chúng ta luôn nhớ thân phận diễm phúc của mình, để như lời thánh Phao-lô nhắn nhủ tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca, “Chúa sẽ cho anh em được bền tâm vững chí, được trở nên thánh thiện, không có gì đáng chê trách, trước nhan Thiên Chúa là Cha chúng ta, trong ngày Đức Giê-su, Chúa chúng ta, quang lâm cùng với các thánh của Người” (1 Tx 3:13).  Thực vậy, thánh Phao-lô hãnh diện về tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca vì họ đã thực hiện được điều ngài đã khuyên bảo, là sống yêu thương và tấn tới trong lối sống ấy.  Đó chính là cách chúng ta chuẩn bị đón Chúa Giê-su lại đến để phán xét chúng ta.  Đặc biệt hơn nữa, chúng ta sắp bước vào Năm thánh ngoại thường kính lòng Thương Xót của Thiên Chúa.  Đáp lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta hãy cố gắng biết tỏ lòng thương xót với tha nhân như Cha trên trời là Đấng hay xót thương.  Sống xót thương là con đường nên thánh rất nhân bản, thích hợp với hoàn cảnh sống hiện nay trong một thế giới đầy tham lam, chém giết nhau vì hận thù và kỳ thị, mượn danh nghĩa Thiên Chúa để sử dụng bạo lực làm tổn thương và mất phẩm giá của người khác.  Lạy Chúa Giê-su, xin đến cứu độ chúng con!

           Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C