ANH EM SẮP ĐƯỢC CỨU CHUỘC

 (Lc 21, 25- 28. 34- 36)

 

1. Tóm Lược Ý Chính

Bài Đọc Một: Gr 33, 14- 16

Bài đọc Cựu Ước hôm nay, ngôn sứ Giêrêmia đưa ra hai ý:

Thứ nhất: Lời hứa của Thiên Chúa: Thiên Chúa sẽ thực hiện những điều tốt lành. Ngài sẽ cho mọc lên một chồi non, một Đấng Công Chính để nối nghiệp Đavít. Người sẽ trị nước theo lẽ công minh chính trực. Thứ hai: Niềm Hy Vọng: Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ được an cư lạc nghiệp.

Bài Đọc Hai: 1Tx 3, 12- 4, 2

Nơi thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thexalonica, Thánh Phaolô cho ta ba điểm:

Thứ nhất: Lời Nguyện: Xin Thiên Chúa ban cho tình thương của anh em ngày thêm đậm đà thắm thiết. Thứ hai: Lời Hứa: Thiên Chúa sẽ ban cho anh em bền tâm vững chí, trở nên thánh thiện, không có gì đáng trách trong ngày Đức Giêsu quang lâm. Thứ ba: Lời Khuyên Nhủ: Anh em đã được chúng tôi khuyên dạy phải sống thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa; vậy nhân danh Đức Giêsu, chúng tôi khuyên nhủ anh em hãy tấn tới nhiều hơn nữa. 

Bài Đọc Tin Mừng: Lc 21, 25- 28. 34- 36

Bài đọc Tin Mừng hôm nay chúng ta rút ra bốn ý chính:

Thứ nhất: Sẽ có những điềm là trên mặt trời, mặt trăng, các vì sao, biển gào sóng thét và làm cho con người phải run sợ. Thứ hai: Con Người sẽ đến đầy quyền năng và vinh quang. Thứ ba: Khi  những biến cố ấy xảy ra, những ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa sẽ đứng vững và đạt được ơn cứu độ. Thứ tư: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện, đề phòng đừng để mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, vì lo lắng sự đời.

2. Suy Niệm

Hôm nay, Giáo hội khởi đầu năm phụng vụ bằng Chúa nhật thứ nhất Mùa vọng. Có lẽ, chủ hướng của Giáo hội muốn con cái mình khởi đầu cho một hành trình mới bằng hành trang của hy vọng; Hy vọng vào một thế giới tươi đẹp hơn; hy vọng vào một Giáo hội sống trung thành hơn với Lời Chúa; hy vọng tâm hồn mỗi người sẽ được biến đổi để thật sự trở nên những đền thờ thiêng liêng xứng đáng nơi Chúa ngự; hy vọng mỗi người sẽ đạt được ơn cứu độ mà Thiên Chúa hứa ban.

Vậy phụng vụ Lời Chúa hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm hai ý:

a. Ơn Cứu Độ Mang Lại Cho Con Người Niềm Hy Vọng

Trước những biến động của đất trời, con người luôn cảm thấy khiếp sợ. Tuy nhiên, với những ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa thì đó là một niềm vui và hy vọng, vì biết rằng Thiên Chúa sắp đến cứu độ con người. Quả thực, một khi đặt niềm tin vào ơn cứu độ của Chúa sẽ mang lại cho con người niềm hy vọng, một niềm hy vọng vượt lên trên sự sợ hãi và can đảm đón nhận thực tại cách bình thản. Trong Tông huấn Spe Salvi, đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói lên điểm này: “Sự cứu chuộc được trao ban qua việc ban tặng niềm hy vọng cho chúng ta, một niềm hy vọng kiên vững nhờ đó chúng ta có thể đối mặt với thực tại: Chúng ta có thể sống và đón nhận thực tại đầy cam go này, nếu chúng ta hướng nó đến một mục đích và nếu chúng ta có thể ý thức về mục đích này” (Sp, số 1).

Chúa Giêsu đến không phải gây nên sự hủy diệt hay đưa ra những cực hình man rợ. Đúng hơn, Ngài đến là để mang lại cho con người ơn cứu độ. Trong bài đọc một, ngôn sứ Giêrêmia nói lên một Thiên Chúa xót thương, luôn cứu thoát và mang lại cho dân người sự an cư lạc nghiệp: “Trong những ngày ấy, Giuđa sẽ được cứu thoát, Giêrusalem sẽ được an cư lạc nghiệp” (Gr 33, 16). Thánh Phaolô xác quyết: “Thiên Chúa muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1Tm 2, 4). Ý hướng này, chúng ta gặp thấy nơi tư tưởng của đức giào hoàng Phanxicô khi nói về ơn cứu độ của Đức Giêsu trong buổi đọc kinh Truyền tin vào thứ tư hằng tuần, ngày 26/8/2013: “Chúa Giêsu là cửa ngỏ của ơn cứu độ. Cửa ngỏ của Chúa Giêsu không bao giờ đóng kín, mà luôn rộng mở cho tất cả mọi người, không phân biệt một ai, không loại trừ một người nào, và cũng không một đặc ân cho một ai”. Đó là những gì mang lại cho chúng ta niềm hy vọng: hy vọng vì được Thiên Chúa tha thứ, được Ngài đi bước trước để mời gọi chúng ta trở về với Ngài; hy vọng vì ngang qua cuộc đời tạm bợ này, chúng ta sẽ bước vào cõi phúc viên mãn.

b. Yếu Tố Giúp Chúng Ta Sống Trong Hy Vọng: Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện

Ơn cứu độ của Chúa không làm cho chúng ta trở nên thụ động, an phận và lười biếng. Những hình thái này chỉ nói lên một con người thất vọng, thiếu hấp lực và khả năng đón nhận ân sủng của Chúa.

Do đó, để cuộc đời được thêu dệt bởi những chuỗi hy vọng, chúng ta cần tỉnh thức và cầu nguyện; hai yếu tố này luôn song hành cùng nhau. Cầu nguyện là cánh cửa mở ra để cho ân sủng Chúa đi vào và biến đổi cuộc đời nên thánh thiện, được bền tâm vựng chí và không có gì đáng trách trong ngày Chúa Giêsu quang lâm (1Tx 3, 13). Đồng thời, cầu nguyện là tiếng chuông lay tỉnh lòng người để giúp họ rủ bỏ những đam mê, vị kỷ hầu chỉ sống cho Chúa và tha nhân. Bởi vì, khi cầu nguyện, chúng ta đặt Chúa làm tâm điểm cuộc đời, làm gia nghiệp và hướng đích cho hành trình chứng nhân.

Như vậy, cầu nguyện là con đường đi vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa và là cánh cửa mở ra với anh chị em. Chúng ta không thể nói tôi luôn bình an, sống trong hy vọng và yêu thương anh chị em hết mực nếu thiếu vắng đời sống cầu nguyện; Vắng bóng Thiên Chúa trong cuộc đời thì tất cả chỉ lá sáo rỗng, là hư vô. Có thể nói, cầu nguyện là cán cân đo lường đời sống nội tâm, khả năng yêu thương và sự bình an. Nói cách khác, cầu nguyện giúp chúng ta thức tỉnh để nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống, những gì là chân thật, cao quý, đáng mến, đem lại danh thơm tiếng tốt và đức hạnh để Thiên Chúa là nguồn bình an luôn ở cùng chúng ta (Pl 4, 8).

Lạy Chúa là cội nguồn hy vọng, xin chiếu vào cuộc đời con ánh sáng tin yêu, sự thức tỉnh và nhiệt tâm cầu nguyện để chúng con luôn sẵn sàng đón chờ Chúa đến trong từng giây phút của cuộc đời. Amen.

            

Montfort Nguyễn Xuân Pháp. Ocist

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C