CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI

Mầu nhiệm Ba Ngôi là sự thật toàn vẹn

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 12-15)

          Sắp tới giờ biệt ly, Chúa Giê-su khẳng định với các môn đệ:  “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em.  Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi”.  Một trong những điều các môn đệ Chúa và chúng ta ngày nay “không có sức chịu nổi” chính là mầu nhiệm của tất cả những gì Thiên Chúa Ba Ngôi làm cho nhân loại, điều Chúa Giê-su gọi là “chân lý toàn vẹn”.  Vậy làm sao chúng ta có thể nắm bắt được chân lý toàn vẹn này?  Chúa Giê-su trả lời:  “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.

          Với Thiên Chúa, sự thật lúc nào cũng là sự thật toàn vẹn, vì Người là chính sự thật.  Nhưng đối với chúng ta, sự thật toàn vẹn của Thiên Chúa vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, nên chúng ta không hiểu được trọn vẹn.  Vì thế, chúng ta cần một sự giúp đỡ đặc biệt của Thiên Chúa, đó là việc loan báo của Chúa Thánh Thần. 

          Trước hết chúng ta hãy xem sự thật toàn vẹn là gì.  Chúa Giê-su nói về sự thật ấy như sau:  “(Thánh Thần) sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.  Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy.  Vì thế, Thầy đã nói:  Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”.  Như vậy, sự thật toàn vẹn chính là “mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” và Chúa Thánh Thần “lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em”. 

          Đâu là ý nghĩa của “mọi sự Chúa Cha có”, “những gì là của Thầy” và cách thức Chúa Thánh Thần “loan báo” cho chúng ta?  Mọi sự Chúa Cha có là cách nói Chúa Giê-su diễn tả những việc làm của Thiên Chúa Cha.  Chúa Cha có kế hoạch tạo dựng vũ trụ, nhất là dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa.  Khi tổ tông loài người sa ngã, Chúa Cha lại có kế hoạch tái tạo dựng, điều mà thánh Phao-lô gọi là “thiên ý nhiệm mầu và kế hoạch yêu thương” (Ê-phê-xô 1:9), tức chương trình cứu độ để chuộc lại tội lỗi chúng ta và phục hồi chức phận làm con cái Chúa của chúng ta.  Những gì là của Thầy là việc Chúa Giê-su đã và đang thực hiện kế hoạch tạo dựng và tái tạo dựng của Chúa Cha.  Đúng vậy, nhờ Ngôi Lời mà mọi sự được tạo thành, khi Thiên Chúa “phán:  hãy có…”  “Những gì là của Thầy” cũng có nghĩa là tất cả những điều Con Một đã thực hiện khi Người được Chúa Cha sai xuống trần gian.  Lời giảng và những phép lạ, nhất là cuộc Thương Khó, cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giê-su đều là những điều sẽ được Chúa Thánh Thần “loan báo” cho chúng ta. Tuy nhiên loan báo không chỉ được hiểu đơn giản như là thông tin, là cho biết, mà là giúp chúng ta hiểu động lực và ý nghĩa của những kế hoạch của Chúa Cha, hiểu mục đích sứ mệnh của Chúa Con.  Tới đây, chúng ta mới rõ tại sao Chúa Giê-su nói:  “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn”.  Đúng thế, nếu Thánh Thần là động lực Tình Yêu chưa đến, chúng ta sẽ không hiểu được “sự thật toàn vẹn” kia.  Thánh Thần dạy chúng ta rằng vì yêu thương, Chúa Cha mới tạo dựng và tái tạo dựng.  Vì yêu thương, Chúa Con mới giáng trần và thi hành sứ mệnh cứu độ.  Nhờ Tình Yêu là Thánh Thần, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của tất cả những gì Thiên Chúa làm cho chúng ta, ý nghĩa của lời tóm tắt sự thật toàn vẹn được nói đến trong Tin Mừng Gio-an:  “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Gio-an 3:16).

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Sự thật toàn vẹn không chỉ là những điều thuộc về phẩm tính siêu việt của Thiên Chúa Ba Ngôi.  Nhưng sự thật ấy còn liên hệ đến chính chúng ta, qua những gì Ba Ngôi làm cho chúng ta mà chúng ta không hiểu hoặc chưa xác tín.  Để hiểu ý nghĩa những gì Chúa làm cho chúng ta, có khi nào chúng ta hỏi tại sao không?  Câu trả lời duy nhất:  Vì Chúa yêu thương chúng ta.  Có lẽ hơn ai hết, tác giả Thánh Vịnh đã hiểu được sự thật toàn vẹn này, nên bao lời ca tiếng hát vang lên qua hầu hết 150 thánh vịnh đều xoay quanh việc ca tụng và tạ ơn Thiên Chúa, “vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, lòng thành tín của Người bền vững muôn năm” (Tv 117:2), và “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 135).  Vậy chúng ta sẽ làm gì khi được Thánh Thần “loan báo” và dẫn tới sự thật toàn vẹn của Tình Yêu Thiên Chúa?

 

     Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C