GIÁNG SINH THÁNH LỄ RẠNG ĐÔNG

Giáng Sinh biểu lộ Lòng Thương Xót

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Lu-ca 2:15-20)

          Rạng đông được Phụng vụ của Giáo Hội sử dụng trong cả hai biến cố quan trọng của lịch sử cứu độ:  lễ Giáng Sinh và lễ Phục Sinh.  Điều ấy cũng dễ hiểu, vì hình ảnh rạng đông với những tia nắng đầu tiên đã phá tan màn đêm       thật là thích hợp để nói lên ánh sáng cứu độ của Chúa Ki-tô đã bừng lên giữa trần gian.  Vậy rạng đông của ngày cứu độ, ngày Thiên Chúa giáng trần, đã cho chúng ta thấy điều gì nếu không phải là Lòng Thương Xót của Người?  Trong Năm Thánh ngoại thường này, suy niệm biến cố Giáng Sinh dưới ánh sáng Lòng Thương Xót quả là điều ý nghĩa.

          Trước hết chúng ta không thể bỏ qua khẳng định của thánh Phao-lô qua bài đọc Tân Ước (Ti-tô 3:4-78):  “Thiên Chúa… đã cứu chúng ta, không phải vì chúng ta đã làm những việc công chính, mà là vì Người thương xót”.  Lòng Thương Xót cho chúng ta được tái sinh làm con Chúa, để được đầy Thánh Thần và nhờ ân sủng của Đức Ki-tô được thừa hưởng sự sống đời đời.  Còn ngôn sứ I-sai-a, trong bài đọc thứ nhất, diễn tả lời Thiên Chúa hứa rằng Lòng Thương Xót sẽ đổi mới thân phận dân Chúa thành “dân thánh, những người được Đức Chúa cứu chuộc, cô gái đắt chồng và Thành không bị bỏ”.

          Nhưng đặc biệt nhất là bài Tin Mừng.  Các người chăn chiên đã nghe đạo binh thiên quốc và sứ thần cất tiếng hát:  “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương” (Lu-ca 2:13-14).  Rồi họ đã cùng đi Bê-lem để chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được biểu lộ sống động qua biến cố Giáng Sinh.  Nơi Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ, Thiên Chúa đã tỏ ra Lòng Thương Xót đối với nhân loại.  Tình Yêu và Lòng Thương Xót không còn là những mỹ từ trừu tượng nữa, nhưng đã “trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Gio-an 1:14)!  Hoặc theo lối nói của thánh sử Gio-an, chúng ta có thể “sờ” hay chạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa.  Các người chăn chiên là những người cùng khốn thời ấy.  Họ là đối tượng của Lòng Thương Xót và Thiên Chúa đã tỏ ơn cứu độ ra cho họ, giống như một gương mẫu tỏ ra ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại.  Phải, tất cả chúng ta là những kẻ tội lỗi cùng khốn (miser) cần được trái tim Thiên Chúa xót thương (cor).  Nói khác đi, qua những người chăn chiên, Thiên Chúa đã cho chúng ta thấy lòng thương xót (misericordia) của Người.  Chiêm ngưỡng Hài Nhi, tức Lòng Thương Xót bằng da bằng thịt, đã gây ấn tượng thật sâu xa nơi các người chăn chiên, đến nỗi khi họ kể lại cảm nghiệm điều họ đã được nghe nói về Hài Nhi này thì “tất cả những ai nghe đều ngạc nhiên”.  Lại nữa, việc chiêm ngưỡng ấy đã biến đổi những người chăn chiên cùng khổ này, vì họ ra về “vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa”.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Trong Tông sắc công bố Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng hai từ đầu tiên của tông sắc là Misericordiae vultus (Khuôn mặt của lòng Thương Xót) để nói về Chúa Giê-su Ki-tô.  Từ một Hài Nhi cho đến bác thợ mộc Na-da-rét, rồi người thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng, sau cùng là tử tội chết trên thập giá, Chúa Giê-su luôn chiếu tỏa Lòng Thương Xót của Thiên Chúa qua lời nói và việc làm.  Tất cả cuộc đời Chúa Giê-su là những cuốn sách Tin Mừng ghi lại sinh hoạt Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.  Đức Thánh Cha đã giới thiệu với chúng ta một số đoạn Tin Mừng tiêu biểu giúp chúng ta đào sâu những suy niệm về Đấng “chạnh lòng thương” và chiêm ngưỡng Khuôn mặt của Lòng Thương Xót.  Thí dụ, Chúa làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, cho con trai bà góa thành Na-in được sống lại, chữa người bị quỷ ám tại Gê-ra-xa…, đặc biệt nhất là những dụ ngôn trong chương 15 Tin Mừng Lu-ca:  con chiên lạc, đồng bạc bị mất và người con hoang đàng.  Để nhắc nhở chúng ta phải tập sống “nhân hậu như Cha trên trời là Đấng nhân hậu”, Đức Thánh Cha đã lấy dụ ngôn tên đầy tớ không tha thứ như một nhắc nhở thực hành lòng thương xót của chúng ta đối với anh chị em.  Vậy Năm Thánh này, chúng ta hãy sánh bước với Chúa Giê-su, khởi đi từ Hài Nhi giáng sinh cho đến Phục Sinh vinh hiển của Lòng Thương Xót!                  Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C