CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG

Thánh Thần đổi mới tâm hồn các môn đệ Chúa

 

Lắng nghe sứ điệp của bài Tin Mừng  (Gio-an 20:19-23)

          Bất cứ sự thay đổi nào cũng làm chúng ta ngạc nhiên.  Mấy năm rồi không có dịp lái xe trên con đường tôi vẫn thường qua lại trước đây, nhưng giờ trở lại tôi thấy quá nhiều thay đổi.  Những khu gia cư mới, những văn phòng, trung tâm thương mại... mọc lên thay thế những khu rừng hay đất hoang ngày xưa.  Thay đổi nhanh như vậy đó!  Nhưng có một sự thay đổi vô cùng lớn lao, thay đổi bộ mặt địa cầu do sức mạnh của Chúa Thánh Thần.  Bài Tin Mừng hôm nay nói cho chúng ta biết phần nào sự thay đổi Thánh Thần đem lại cho các môn đệ Chúa Giê-su.

          Trước hết thánh sử Gio-an nói đến thời gian xảy ra những thay đổi:  vào chiều ngày thứ nhất trong tuần.  Điều này nhắc chúng ta nhớ đến ngày thứ nhất trong chương trình tạo dựng của Thiên Chúa, khi trời đất chưa có hình dạng thì “thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước”.  Hôm nay cũng vào ngày thứ nhất, Chúa Phục Sinh đã đem Thánh Thần đến “nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do-thái”.  Sau cuộc Thương khó và cái chết của Chúa Giê-su, các môn đệ khác nào “trời đất chưa có hình dạng”!  Đức tin của họ chưa vững vàng.  Họ sợ “người Do-thái”, kẻ thù của Chúa Giê-su, có thể đến bắt và giết họ.  Họ sợ hãi như thế thì sao có thể làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô được!  Vì thế, họ cần được củng cố và được biến đổi giống như vũ trụ mênh mang đã được Thánh Thần tô điểm với ngày, đêm, mặt trời, mặt trăng, tinh tú và muôn loài muôn vật.  Không gian của các môn đệ đã bị thu hẹp lại do các cửa đóng kín.  Cho nên Chúa Thánh Thần sẽ biến đổi họ nên mạnh dạn để họ tuyên xưng Chúa Phục Sinh và sẽ mở rộng cửa để họ ra đi loan báo Tin Mừng.  Giống như Thiên Chúa, sau khi nặn ra con người, Người đã “thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật”, giờ đây Chúa Giê-su “thổi hơi” vào các môn đệ để ban cho họ Thánh Thần.  Nhờ sức mạnh Thánh Thần, họ sẽ được tham dự vào sứ mệnh của Chúa Giê-su là mở rộng Nước Thiên Chúa (tha tội) và khắc phục quyền lực của ma quỷ (cầm giữ).

          Bài đọc trích sách Công vụ Tông đồ còn cho chúng ta thấy một kỳ công của Thánh Thần, đó là Chúa Thánh Thần tạo nên sự hiệp nhất trong đa dạng.  Ngày lễ Ngũ Tuần, khi mọi người tụ họp lại một nơi thì Thánh Thần ngự xuống dưới hình các lưỡi lửa và tản ra đậu trên đầu từng người.  Mọi người nhận được Thánh Thần liền bắt đầu nói các thứ tiếng khác.  Những hình ảnh này là gì nếu không phải để nói lên tính đa dạng của các tín hữu?  Tuy các tông đồ hầu hết là người Ga-li-lê và nói ngôn ngữ của các ngài, nhưng các thính giả đến từ khắp tứ phương thiên hạ lại nghe các ngài nói tiếng mẹ đẻ của mình.  Đây cũng là điều diễn tả sự hiệp nhất trong đa dạng.

          Nhưng điều quan trọng nhất trong vai trò của Chúa Thánh Thần đã được thánh Phao-lô diễn tả trong thư 1 Cô-rin-tô:  “Không ai có thể nói rằng: ‘Đức Giê-su là Chúa’, nếu người ấy không ở trong Thần Khí”.  Là Ki-tô hữu, hết thảy chúng ta tuyên xưng cùng một niềm tin “Đức Giê-su là Chúa” và “đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí”, nhờ đó chúng ta được quy tụ thành thân thể mầu nhiệm của Chúa Ki-tô.  Như vậy, trong Giáo Hội, chúng ta tuy nhiều, nhưng chỉ có một thân thể là Chúa Ki-tô và được tràn đầy cùng một Thánh Thần.  Nhìn lại, chúng ta thấy rõ ràng Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ, các môn đệ, các Ki-tô hữu tiên khởi và các Ki-tô hữu mọi thời mọi nơi cho đến ngày Chúa Ki-tô trở lại phán xét trần gian.

Sống sứ điệp Tin Mừng

          Có lẽ câu hỏi quan trọng nhất, đó là “Chúa Thánh Thần đổi mới tâm hồn các môn đệ Chúa Giê-su và tâm hồn chúng ta hôm nay để làm gì?”  Thưa là để thi hành sứ mệnh Chúa Giê-su đã trao cho các môn đệ Người và cho chúng ta hôm nay:  Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”.  Đúng thế, Chúa Giê-su đã được Chúa Cha sai đi thi hành thánh ý Người dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.  Đến lượt chúng ta được Chúa Giê-su sai đi và cũng để tiếp nối sứ mệnh của Người dưới sự dẫn dắt và soi sáng của cùng một Thánh Thần Thiên Chúa.  Vậy đã được trang bị với cùng một Thánh Thần như Chúa Giê-su ngày xưa, chúng ta hãy cùng nhau lên đường để nói với anh chị em chúng ta về Chúa Giê-su, Con Thiên Chúa và là Chúa chúng ta.  Đẹp thay bước chân người rao giảng Tin Mừng!                            

Lm. Đa-minh Trần đình Nhi


Suy Niệm Lời Chúa Năm C