MỒNG BA TẾT : THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

Mt 25, 14-30

 

Giáo Hội dành ngày mồng ba tết để cầu cho việc thánh hóa công ăn việc làm. Bởi vì, con người sẽ không hoàn thành được trách nhiệm dù rằng đã cố gắng với tài năng, trí khôn Chúa ban cho mình nếu Chúa không tiếp tục nâng đỡ.Chúa đã nói với các tông đồ “Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho tới tận thế “.Sự hiện diện của Chúa nói lên lòng thương của Ngài đối với nhân loại, đối với con người, đối với mỗi người. Chúa ban cho con người trí khôn, tài năng nhưng nếu Chúa không cho con người sức khỏe, mưa thuận gió hòa, con người sẽ không thể làm việc được. Do đó, cầu nguyện xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm của con người trong năm mới là điều cần thiết và chính đáng.

Ví dụ nén bạc Tin Mừng thánh Matthêu thuật lại hôm nay có thể áp dụng cho công việc hằng ngày của mỗi người. Chúa đã dựng nên con người, Ngài ban cho mỗi người một khả năng: người giỏi về kỹ thuật, người giỏi về tính toán, người là thầy dạy, người là ngôn sứ, mỗi người đều theo khả năng, địa vị, chức vị của mình để làm lời cho Chúa. Người làm việc trí óc, người làm việc chân tay. Tất cả đều phải được Chúa ban cho sức khỏe, óc phán đoán, sự tính toán trong công việc. Thiếu tính toán, thiếu sức khỏe, thiếu kế hoạch, công việc của mình sẽ không trôi chảy và kết quả sẽ không là bao ! Chúa ban cho mỗi người: người 5 nén, người 2 nén, người 1 nén bạc. Chúa đòi hỏi sự cố gắng, nhiệt thành của mình để sinh lợi. Chúa thật công minh, nhưng cũng thật nghiêm khắc khi xét xử, thưởng công và phạt đền. Chúa ban cho loài người, nhân loại, con người vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên, đất đai,rừng núi, tài nguyên để con người quản lý và sinh hoa sinh trái, sinh lợi, tô đẹp thế giới này. Chúa muốn con người sinh lợi càng nhiều càng tốt để chia sẻ cho nhau sống tốt, sống lành trên trần thế này. Con người không được ích kỷ sở hữu riêng tư làm giầu cho cá nhân mình mà quên còn biết bao anh chị em mình đang cần được phát huy, chia sẻ.

Làm bởi bay, ban bởi tao là câu tục ngữ của Pháp nói lên quyền hành là do Thiên Chúa. Ngài ban cho thế giới lương thực, tài nguyên, đất đai, rừng núi, biển khơi để con người chia sẻ cho nhau mà sống những ngày ở dương thế này. Con người có kế hoạch, có trí khôn, có tài năng nhưng sức khỏe, mưa thuận gió hòa là do Thiên Chúa. Tin Mừng cho thấy, người làm theo ý chủ, ý Thiên Chúa sẽ sinh hoa kết quả theo lòng mình mong muốn. Lao động chân tay hay lao động trí óc mà không được Chúa ban khả năng, sức khỏe thì sẽ không mang lại kết quả. Con người dù có giỏi mấy đi nữa mà không  cậy trông vào Chúa, chỉ dựa vào sức mình sẽ khó đạt được kết quả trên bước đường kinh doanh hay trồng cấy của mình.

Mồng ba tết Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho công ăn việc làm của mỗi người trong năm mới . Con người hãy nhớ rằng “ Không Thầy đố mày làm nên “. Chúa yêu thương con người, nhưng ngược lại con người phải đáp trả lại tình yêu thương của Chúa. Hãy làm lợi cho nhiều và theo theo ý Chúa.

Lạy Chúa, xin chúc lành cho những công việc của mỗi người chúng con dự tính trong năm mới này, để dù công việc của người trí thức, làm việc theo trí óc hay những người lao động chân tay. Tất cả đều làm vì sáng danh Thiên Chúa và mưu ích cho mọi người. Amen.

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C