CHÚA CHĂN CHIÊN LÀNH

Linh mục Giuse  Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH, năm C

(NGÀY CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI )

 

Thiên Chúa là Mục tử tốt lành, Người là chủ chiên nhân lành, Người yêu thương mỗi người bằng một tình yêu sâu thẳm khôn lường. Người yêu chúng ta và từng người một bằng một tình yêu cá biệt, Người không coi mỗi người chúng ta chỉ là một con số hay coi chúng ta như một tập thể chung chung. Người biết rõ chúng ta từng người một. Người yêu thương chúng ta bằng một tình yêu dạt dào và mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng, một vị trí trong trái tim yêu thương của Người. Người đúng là người chăn chiên nhân hâu :” Chiên của tôi, thì nghe tiếng tôi;tôi biết chúng và chúng theo tôi “ ( Ga 10, 27 ).

Chiên của Chúa thì nghe tiếng tôi : nghe Chúa là lắng nghe Lời của Người trong Kinh Thánh, trong các Giáo huấn của Giáo Hội, nghe tiếng Chúa trong Giáo lý, trong các giờ kinh nguyện. Nghe Chúa là tin vào Người như thánh Phaolô nói :” có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô “ ( Rm 10,17 ).

Biết Chúa là sống tình thân với Chúa. Sống tình yêu thâm sâu như thánh Gioan đã có mối thân tình, và tình yêu nồng thắm, sâu xa với Chúa. Chính tình yêu thâm sâu này đã giúp thánh Gioan nhận ra Chúa Giêsu Phục Sinh đang đứng trên bờ Hồ Tibêriat. Chính vì thế, chúng ta phải sống mối tâm giao thân tình với Chúa Giêsu.Theo Chúa là đi sát bên Chúa, đến, xem chỗ ở của Chúa, rồi ở lại và đi theo Người. Theo Chúa là từ chính mình, bỏ con người cũ, mặc lấy Đức Kitô. Phaolô đã bỏ con đường bắt bớ Hội Thánh, và trở nên môn đệ trung kiên của Chúa, trở thành tông đồ nổi tiếng cho dân ngoại. Các môn đệ của Chúa cũng từ bỏ mọi sự, từ bỏ nghề nghiệp, cha mẹ, vợ con, họ hàng để quyết một lòng đi theo Đức Kitô. Nhiều vị thánh cũng vậy, họ đã bỏ tất cả, để quyết tâm dấn bước theo chân Đức Kitô.

Nghe Chúa, biết Chúa, di theo Chúa là những động từ thôi thúc con người dấn thân cho sự nghiệp vĩ đại, sự nghiệp cứu thế của Chúa. Ở với Chúa, đi theo Chúa để được :” Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi “ ( Ga 10,28 ). Đàn chiên đi theo chủ chiên, mục tử nhân lành đến đồng cỏ xanh, dòng nước suối mát bởi vì Chúa Giêsu là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống. Người ban cho mỗi người, cho nhân loại sự sống đời đời và sự sống ấy là bảo đảm không bao giờ có ai giật mất được.

Vâng, Chúa Cha đã ban cho Chúa Con đàn chiên, để Chúa Con cũng như Chúa Cha bảo vệ, yêu thương và gìn giữ đàn chiên được sống an toàn.

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ơn gọi là một mầu nhiệm từ trên cao. Ơn gọi giúp mỗi người nhận ra sứ mạng cao cả của mình. Có những người được gọi để trở thành linh mục, tu sĩ nam nữ. Đây là mầu nhiệm của ơn tuyển chọn nhưng không Thiên Chúa dành cho từng người. Tuy nhiên, ơn gọi để giúp chúng ta phục vụ cộng đoàn dân Chúa. Bởi vì “ Không phải các con đã chọn Thầy mà chính Thầy chọn các con và sai các con đi “. Chính vì thế ơn gọi là một mầu nhiệm từ Thiên Chúa. Người được chọn cũng rất cần lời cầu nguyện, giúp đỡ của nhiều người để người ấy có thể chu toàn sứ mệnh cao cả mà Chúa dành cho mỗi người.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin cho có nhiều người quảng đại hiến thân cho Chúa trong các Chủng viện, Đại Chủng viện, trong các Tu viện, Đan tu và Dòng tu để mưu ích cho phần rỗi của mình và hạnh phúc cho tha nhân.Amen.


Suy Niệm Lời Chúa Năm C