CHÚA LUÔN CÓ MẶT

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT

---------------------

CHÚA NHẬT VI PHUC SINH, năm C

Ga 14,23 – 29

 

Đức Giêsu trong những lời trăn trối cuối cùng trong bữa Tiệc Ly, Người đã căn dặn các môn đệ :” Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy “ ( Ga 14,23 ). Những lời tâm huyết của Chúa Giêsu hôm nay vẫn là những lời trăn trối đầy yêu thương của Chúa đối với nhân loại, đối với mỗi người. Bởi vì, Chúa là Chúa chung của mọi người. Mỗi người đều được Chúa yêu thương, săn sóc vì Người đến cho chiên được sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ).

Người ta có thuật lại câu chuyện về Gandhi, một Vị thánh sống của Ấn Độ, Ông rât ham Thánh Kinh, nghiền gẫm Kinh Thánh, một hôm Ông tới một Nhà thờ nhưng người ta đã ngăn cản Ông và nói Ông đến một Nhà thờ dành cho người da mầu. Từ đó Ông không bao giờ tới Nhà thờ nữa! Ngăn cản Gandhi tới Nhà thờ, một cách nào đó người ta đã cản Ông không được gặp gỡ Chúa để nghe Chúa nói, và dạy dỗ Ông hầu Ông có thể tuân giữ lời Chúa và dạy dỗ người khác tuân giữ lời của Chúa. Trong lời trăn trối cuối cùng ở Nhà Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã bộc rằng các Ông phải tuân giữ lời  của Người, và Người nói với các Tông đồ rằng các Ông phải tuân giữ điều Chúa dạy và giảng lại cho mọi người những điều Chúa đã dạy các Ông. Người xác quyết ai giữ lời Người thì thuộc về Chúa. Rồi Chúa con dạy cho các Tông đồ biết, Thiên Chúa Cha sẽ ban Thánh Linh để soi sáng cho các Ông hiểu  rõ hơn những điều, những phép lạ Người đã làm, những lời mà Người đã nói, đã dạy dỗ vv…Khi căn dặn các điều trên, Chúa ban bình an cho các Tông đồ :” …Thầy ban cho anh em bình an của Thầy “ ( Ga 14, 27 ). Chúa khẳng định bình an mà Người trao cho các Tông đồ là thứ bình an vĩnh viễn, chứ không phải là sự bình an giả tạo, mau qua thế gian thường trao cho nhau.

Vâng, bình an Chúa trao cho các Môn đệ, Tông đồ và ban cho ngay cả chúng ta là bình an bền vững, chân thực, sự bình an tin tưởng và phó thác nơi Người, vì tin rằng Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta. Sụ bình an Chúa tặng ban là sự bình an giúp nhân loại, chúng ta luôn tin tưởng dù rằng có lúc chúng ta gặp thử thách, bão bùng, giông tố, khi gặp những khó khăn nghịch cảnh, hảy cả những bách hại vì đức tin.Đây là sự bình an mà mỗi người chúng ta luôn cảm nghiệm được khi chúng ta biết sống an bình trong tâm hồn, biết sống trong sạch :” Tay sạch lòng thanh “. Bình an của những tâm hồn nhỏ bé, tâm hồn của những người nghèo của Thiên Chúa, luôn biết lắng nghe và thực thi lời Chúa, luôn biết nói lời xin vâng như Đức Mẹ…Linh hồn tôi ngợi khen Chúa…Người đã nâng cao kẻ khiêm nhượng…

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết noi gương Đức Mẹ

luôn biết nói lời “ Xin Vâng “ làm theo ý Chúa và biết thực hành lời Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

 

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

 

1.Chúa nói :” Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy…”, có ý nghĩa gì ?

2.Lời của Chúa Giêsu hôm nay được Người nói ở đâu ?

3.Tại sao Chúa lại ban bình an cho các Tông đồ ?

4.Sự bình an Chúa ban có khác với bình an thế gian trao không ?

 


Suy Niệm Lời Chúa Năm C